Bioinżynieria produkcji żywności

Bioinżynieria produkcji żywności

bioinżynieria produkcji żywności studia

Bioinżynieria produkcji żywności studia - kierunek studiów

To kierunek interdyscyplinarny, który przygotuje Cię do pracy z zakresu produkcji i przetwarzania produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Zdobędziesz wiedzę o systemach kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Wszystko to zostanie oparte o dużą liczbę godzin laboratoryjnych, gdzie poznasz tajniki fizyki i chemii w tym zakresie.

W ramach studiów będziesz zajmować się technologią produkcji, przechowywaniem surowców i żywności, a także zdobędziesz wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, technicznych oraz podstaw prawnych i ochrony środowiska.

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bioinżynierię produkcji żywności 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych,
  • przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności,
  • organizowania produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeń,
  • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.​
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bioinżynieria produkcji żywności 

Absolwent kierunku bioinżynieria produkcji żywności znajdzie zatrudnienie w:
  • pracownik przemysłu rolnego i spożywczego,
  • pracownik ośrodków badawczo-rozwojowych administracji państwowej,
  • pracownik zakładów produkcyjno-przetwórczych,
  • pracownik kontroli jakości i certyfikatów,
  • pracownik jednostek doradczych i projektowych.​
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bioinżynierię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny*, język polski, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Bioinżynieria produkcji żywności

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunek bioinżynieria produkcji żywności prowadzony jest przez:

Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kierunek bioinżynieria produkcji żywności prowadzony jest przez:

Wydział Przyrodniczy

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Komentarze (0)