Bioinżynieria produkcji żywności

Bioinżynieria produkcji żywności

Bioinżynieria produkcji żywności studia - kierunek studiów

 

Program studiów i przedmioty

To kierunek interdyscyplinarny, który przygotuje Cię do pracy z zakresu produkcji i przetwarzania produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Zdobędziesz wiedzę o systemach kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Wszystko to zostanie oparte o dużą liczbę godzin laboratoryjnych, gdzie poznasz tajniki fizyki i chemii w tym zakresie.

W ramach studiów będziesz zajmować się technologią produkcji, przechowywaniem surowców i żywności, a także zdobędziesz wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, technicznych oraz podstaw prawnych i ochrony środowiska.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bioinżynierię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny*, język polski, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku biotechnologia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bioinżynierię produkcji żywności

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych,
 • przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności,
 • organizowania produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeń,
 • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.​

Jak wyglądają studia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek bioinżynieria produkcji żywności można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Natomiast studia niestacjonarne przewidują realizacje zjazdów weekendowych, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie swobodę w nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk biologicznych, chemicznych i technicznych, dzięki czemu uzyskasz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek bioinżynieria produkcji żywności będą mieli okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z zakresu nauk biologicznych, ścisłych czy kwestii związanych z żywieniem człowieka. W siatce zajęć znajdzie się wiele przedmiotów związanych z tymi obszarami tematycznymi, między innymi:

 • podstawy żywienia człowieka
 • biochemia
 • ocena jakości produktów

W czasie studiów dowiesz się więcej na temat funkcjonowania rynku produktów spożywczych oraz produkcji żywności. Ponadto, poznasz regulacje prawa gospodarczego, które będziesz stosował w swojej przyszłej praktyce zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku bioinżynieria produkcji żywności zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim, nauczysz się obsługi specjalistycznych maszyn produkcyjnych czy aparatury badawczej. Ponadto, dowiesz się w jaki sposób nadzorować proces produkcji żywności przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności i dbałości ekologicznej. Studenci wykształcą także kompetencje z obszaru zarządzania i marketingu, co wykorzystają na stanowiskach kierowniczych lub zakładając własną działalność gospodarczą.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności będą trwały siedem semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu inżynieria. Natomiast, na studia drugiego stopnia będziesz musiał poświęcić półtora roku, czyli trzy semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI STUDIA I STOPNIA

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bioinżynieria produkcji żywności

Absolwent kierunku bioinżynieria produkcji żywności znajdzie zatrudnienie w:
 • pracownik przemysłu rolnego i spożywczego,
 • pracownik ośrodków badawczo-rozwojowych administracji państwowej,
 • pracownik zakładów produkcyjno-przetwórczych,
 • pracownik kontroli jakości i certyfikatów,
 • pracownik jednostek doradczych i projektowych.​

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Komentarze (0)