Gospodarka przestrzenna - Warszawa

Gospodarka przestrzenna - Warszawa

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

27.05.2024

Gospodarka przestrzenna studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Gospodarka przestrzenna w Warszawie to 3-letnie, 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Gospodarka przestrzenna - Warszawa
Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Gospodarka przestrzenna w Warszawie to studia stworzone z myślą o osobach posiadających wszechstronne zainteresowania z pogranicza architektury, urbanistyki czy nawet zarządzania! W trakcie kształcenia studenci uczestniczyć będą w szeregu zajęć praktycznych (także tych terenowych!). Nauczą się, jak powinno wyglądać dobre gospodarowanie przestrzenią, by była ona nie tylko spójna i ergonomiczna, lecz również estetyczna. Program kształcenia przewiduje również naukę zagadnień z obszaru m.in. gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także odnowy środowiska i ekorozwoju. Studenci będą musieli zmierzyć się z takimi przedmiotami jak np. wyzwania cywilizacyjne, interwencja publiczna w rozwoju regionalnym czy strategie rozwoju terytorialnego.

Zarządzanie przestrzenią, będąca podstawową umiejętnością absolwentów tego kierunku, to gwarant znalezienia zatrudnienia w zawodzie. Po studiach z gospodarki przestrzennej można pracować jako geodeta, kartograf oraz projektant przestrzeni. Wiedza umiejętności pozwolą ci zarówno na znalezienie zatrudnienia w instytucjach publicznych, jak i otworzenie własnej działalności. Absolwenci dobrze odnajdują się również w firmach projektowych i konsultingowych, biurach planistycznych oraz w przedsiębiorstwach działających na rynku nieruchomości.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie rozpocznie się 29 maja 2024 r. i potrwa do 28 sierpnia 2024 r. | Gospodarka przestrzenna Warszawa - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować gospodarkę przestrzenną w Warszawie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku gospodarka przestrzenna możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych: Politechnice Warszawskiej (Wydział Geodezji i Kartografii UW), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Leśny SGGW) oraz Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW).

 

Kierunek gospodarka przestrzenna - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna w Warszawie

Doskonałe przygotowanie do procesu rekrutacji powinno stanowić dla ciebie punkt wyjścia. Uczelnie w Warszawie przyjmują bowiem wyłącznie najlepszych kandydatów, którzy podczas egzaminów maturalnych zaprezentują wszechstronną wiedzę. W przypadku studiów na kierunku gospodarka przestrzenna nikogo nie powinno dziwić, że największe znaczenie podczas trwania procedury rekrutacyjnej mają przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, geografia oraz wybrany język obcy nowożytny. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. Wtedy też twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych znacznie wzrosną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają trzy lata, trzy i pół roku lub cztery lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek gospodarka przestrzenna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Geodezji i Kartografii PW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Leśny SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Jeżeli planujesz rozpocząć kształcenie wyższe w stolicy Polski, to okaże się, że studia na kierunku gospodarka przestrzenna znajdą się w ofercie trzech uczelni. Przenalizuj każdą z tych ofert bardzo dokładnie, by mieć pewność, że twój ostateczny wybór spełniać będzie twoje wymagania. Każda z propozycji może się nieznacznie różnić, celem każdej z nich jest jednak przygotowanie do pracy najlepszych specjalistów do spraw gospodarki przestrzennej. Swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz zatem na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i na Politechnice Warszawskiej.

W programie kształcenia na studiach na kierunku gospodarka przestrzenna znajdą się takie przedmioty jak matematyka, fizyka, czy geometria wykreślenia. Bardzo ważną część nauczania stanowić będą zajęcia terenowe, które rozwijać będą u studentów myślenie przestrzenne. Studenci w trakcie wszystkich lat kształcenia rozwijać będą także wiedzę z zakresu różnorodnego gospodarowania przestrzenią.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają bardzo rozbudowany program kształcenia i rozbudowują wiedzę studentów z wielu interdyscyplinarnych zakresów. W siatce programowej znajdują się przedmioty takie jak:

 • analiza danych ilościowych;
 • projektowanie urbanistyczne;
 • teoria urbanistyki;
 • czy teoria gospodarki przestrzennej.

 

Studenci w trakcie wszystkich lat kształcenia uczą się jak w sposób najbardziej zbilansowany gospodarować przestrzenią. Oznacza to, że podczas wszystkich lat kształcenia największe znaczenie będą mieć ćwiczenia praktyczne, które wiążą się z wykonywaniem rozbudowanych projektów kartograficznych. Ciekawą część programu zajmują także zajęcia terenowe. Studenci uczą się wtedy, jak powinny wyglądać środowiskowe elementy gospodarowania przestrzeni urbanistycznej.

 

Jakie są specjalności na gospodarce przestrzennej w Warszawie

Współczesne studia z gospodarki przestrzennej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie: urbanistyka i rewitalizacjaśrodowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, foresight terytorialny.

Sprawdź specjalności na gospodarce przestrzennej w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź

Gospodarka przestrzenna w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 4 lat licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister
Jaka praca po gospodarce przestrzennej

Jaka praca po gospodarce przestrzennej

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają bardzo konkretny profil. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku nie powinni mieć większych trudności ze znalezieniem pracy, która odzwierciedlać będzie ich wykształcenie. Trzeba pamiętać jednak, że studia na tym kierunku przyczynią się do znalezienia dobrej pracy tylko wtedy, jeżeli odpowiednio wcześnie odpowiemy sobie na pytanie, czym chcemy się zajmować.

Zakres umiejętności absolwentów studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest całkiem imponujący, ponieważ potrafią oni zarządzać otaczającą przestrzenią w bardzo różnorodny sposób. Wiedzą oni jaki zagospodarować obszary zielone, jak powinny wyglądać tereny zabudowane i jak powinna przebiegać ogólna infrastruktura danej przestrzeni, w zależności od tego, czy jest to teren miejski, czy być może wiejski. W praktyce oznacza to, że absolwenci studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdą zatrudnienie przede wszystkim w biurach projektowych. Będą oni tam wykonywać różnego rodzaju projekty dla klientów indywidualnych, którzy chcieliby dobrze zagospodarować otaczającą ich przestrzeń. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają zatem na pracę na stanowiskach:

 • projektanta;
 • doradcy gospodarowania przestrzenią;
 • czy menedżera przestrzeni.

 

Warto podkreślić, że studia na kierunku gospodarka przestrzenna mogą stanowić dla ciebie impuls do założenia własnej działalności gospodarczej. Wtedy też będziesz mógł podejmować twórczą współpracę z architektami, czy inżynierami budownictwa, dzięki temu twoja firma będzie mogła w sposób kompleksowy zajmować się aranżacją przestrzeni dla klientów.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Gospodarka przestrzenna?

Po ukończeniu studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna absolwenci mogą zacząć poszukiwania swojego pierwszego miejsca pracy. Najczęściej decydują się oni na pracę m.in. w biurach planistycznych, biurach geodezyjnych i kartograficznych, samorządach, a także w biurach architektonicznych. Część absolwentów decyduje się na pozostanie na uczelni i kontynuowanie nauki oraz kariery naukowej, jednak znaczna większość wybiera pracę w jednym z wyżej wymienionych miejsc. Do najczęściej zajmowanych stanowisk przez absolwentów Gospodarki przestrzennej możemy zaliczyć m.in. geodetę oraz kartografa. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne wynagrodzenia?

 

Geodeta

Będąc absolwentem kierunku studiów Gospodarka przestrzenna, możesz znaleźć zatrudnienie m.in. jako geodeta. Czym się zajmują geodeci? Geodeci odpowiadają m.in. za wykonywanie pomiarów wybranych punktów np. aby rozgraniczyć działki lub aby móc zaznaczyć je na mapie. Geodeci mogą również pracować na własny rachunek poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Mediana zarobków geodety wynosi około 4030 zł brutto miesięcznie.

 

Kartograf

Absolwenci kierunku studiów Gospodarka przestrzenna mogą również objąć zatrudnienie jako kartografowie. Czym się zajmują? Kartograf to osoba, która zajmuje się najczęściej wykonywaniem map. W tym celu kartograf musi zebrać wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do stworzenia mapy. Na kolejnym etapie nanosi te informacje na mapę oraz przygotowuje ją do druku. Mediana zarobków kartografa wynosi około 3950 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (październik 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Jak wygląda rekrutacja na gospodarkę przestrzenną w Warszawie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Warszawa studia i stopnia

Gospodarka przestrzenna Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Warszawa studia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna Warszawa studia niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna w Warszawie

 • Gospodarka przestrzenna w Warszawie - studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Warszawie - studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna

  Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska

  Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Uniwersytet Warszawski

  Uniwersytet Warszawski

  Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie opinie mają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mogą być dobrym wyborem dla tych osób, które od zawsze czują dryg do rozplanowywania przestrzeni.

Dagmara, studentka trzeciego roku, mówi:

Gospodarka przestrzenna to studia odpowiednia dla osób, które dokładnie wiedzą, jak powinna wyglądać ich przyszła kariera zawodowa. Ja wiem, że chciałabym otworzyć swoje biuro projektowe.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia