Dodaj do ulubionych

Biologia nauczycielska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

 

Kierunek biologia nauczycielska jest przeznaczony dla osób, które chcą zajmować się działalnością dydaktyczną. Studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie, które będzie obejmowało przede wszystkim nauki przyrodnicze, zwłaszcza biologię i chemię. Będą uczęszczać także na wszelkie potrzebne kursy pedagogiczne. Nabędziesz umiejętności w posługiwaniu się technikami laboratoryjnymi i analitycznymi do pracy w terenie, a także nauczysz się planować badania biologiczne.

Absolwenci mają szansę na pracę w szkołach różnych szczebli, działach dydaktycznych ogrodów botanicznych i zoologicznych, wydawnictwach czasopism, ośrodkach i muzeach edukacji ekologicznej, przyrodniczej i leśnej.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych. Wymogi rekrutacyjne są różne i uzależnione od poziomu i trybu kształcenia. 

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biologia nauczycielska:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.
 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Biologia nauczycielska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Biologia nauczycielska - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA STUDIA NIESTACJONARNE

BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia nauczycielska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA?

Studia w zakresie biologii nauczycielskiej umożliwią Ci zdobycie potrzebnych kwalifikacji do pracy w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz na stanowiskach, które wymagają wykształcenia biologicznego. Nauczysz się analizować, opisywać i wyjaśniać zjawiska przyrodnicze, projektować i wykonywać eksperymenty laboratoryjne i terenowe, posługiwać się aparaturą badawczą.

Będziesz w stanie wykorzystywać wiedzę odnoszącą się do psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej i szczegółowej w działaniach edukacyjnych. Nauczysz się przygotowywać i prowadzić zajęcia edukacyjne w zakresie biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz w obszarze kształcenia pozaszkolnego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biologia nauczycielska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci biologii nauczycielskiej uczęszczają na takie przedmioty jak: botanika, zoologia, biochemia, biologia komórki, fizjologia roślin i zwierząt, ochronę środowisko i ewolucjonizmu, która opiera się na naukach ścisłych (matematyce, fizyce, chemii, statystyce i informatyce).

Zdobywana wiedza biologiczna, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, prowadzi do opanowania umiejętności sprowadzających się do posługiwania się różnorodnymi technikami laboratoryjnymi i analitycznymi. Nabędziesz także odpowiednie kompetencje do pracy w terenie.

Rozwiniesz predyspozycje językowe w zakresie języka obcego (również specjalistycznego) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA?

Studia na kierunku Biologia nauczycielska trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA?

Absolwenci biologii nauczycielskiej odnajdują się na rynku pracy w placówkach edukacyjnych i naukowych, a także administracyjnych. Potrafią operować aparaturą badawczą, a także wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biologia nauczycielska:

 • szkoły publiczne różnych szczebli
 • szkoły branżowe
 • ośrodki i muzea edukacji ekologicznej, przyrodniczej i leśnej
 • redakcje czasopism
 • firmy realizujące projekty z zakresu edukacji

Absolwenci szczycą się wiedzą z zakresu botaniki, zoologii, biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu. Potrafią udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA

Komentarze (0)