PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE

PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE

PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W trakcie studiów na kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie studenci zdobędą wiedzę z obszaru nauk fizycznych, biologicznych, chemicznych oraz nauk o zdrowiu. Ponadto nauczą się zastosowania metod fizycznych i chemicznych w pracach laboratoryjnych oraz przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów chemicznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach, ośrodkach badawczo-naukowych czy w gabinetach radiologicznych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie łączą w sobie zagadnienia z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, dlatego też kandydaci powinni posiadać wiedzę z zakresu konkretnych przedmiotów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie to:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • matematyka/ fizyka/informatyka/chemia/ biologia

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów o pokrewnej tematyce.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE?

Studia na kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie kształcą naukowców przygotowanych do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych. Studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk chemicznych, biologicznych oraz medycznych oraz rozwinąć szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie będą miały okazję uczęszczać na zajęcia o tematyce związanej z naukami ścisłymi, biologicznymi, chemicznymi czy medycznymi.

Ponadto dowiedzą się więcej na temat nauk biofizyki czy fizyki medycznej. Program studiów zakłada realizacje ciekawych warsztatów praktycznych, dzięki którym studenci nauczą się przeprowadzać badania laboratoryjne, przy zastosowaniu zaawansowanej aparatury.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru projektowania biomolekuł pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych. Studenci nauczą się także analizowania wyników pomiarów i obserwacji, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

3. Gdzie studiować projektowanie molekularne i bioinformatykę - zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE?

Studia na kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE?

Aboslwenci kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom odnajdą się podczas pracy w laboratoriach chemicznych, medycznych i fizycznych.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z ośrodkami badawczo-naukowymi. Po ukończeniu studiów możliwe jest objęcie stanowiska w firmach farmaceutycznych lub gabinetach radiologicznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku projektowanie molekularne i bioinformatyka - zastosowania fizyki w biologii i medycynie:

 • gabinety radiologiczne
 • laboratoria chemiczne
 • laboratoria diagnostyczne
 • firmy farmaceutyczne
 • ośrodki badawczo-naukowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE

Komentarze (0)