Dodaj do ulubionych

Gospodarka wodna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka wodna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka wodna:

 • biologia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA WODNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Gospodarka wodna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE GOSPODARKA WODNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka wodna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę wodną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Gospodarka wodna? Studia na tym kierunku to przyswojenie wiedzy z zakresu hydrologii, meteorologii i klimatologii. Dowiesz się jak odpowiednio eksploatować zasoby wodne.

Aby to zrobić zostaniesz wyposażony w umiejętność monitoringu środowiska przyrodniczego przy pomocy geograficznych systemów informacyjnych.Będziesz specjalistą w zakresie oceny zagrożenia odnoszącego się do budowy zbiorników wodnych oraz innych przedsięwzięć, które mogłyby mieć wpływ na środowisko.

Ciekawym aspektem tych studiów jest ich konstrukcja, ponieważ ponad siedemdziesiąt procent zajęć to ćwiczenia, dzięki czemu gospodarka wodna to studia praktyczne, z których wyniesiesz wiele cennych umiejętności.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk przyrodniczych - hydrologii, meteorologii i klimatologii,
 • matematyki,
 • działalności w zakresie gospodarki wodnej z procesami ekologicznymi,
 • ocen oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne i klimat,
 • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka wodna ?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek gospodarka wodna jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku gospodarka wodna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk przyrodniczych i technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie powyższych studiów będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu ekologii, biologii, ochrony środowiska czy szeroko pojętych nauk przyrodniczych oraz technicznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Chemia wody i ścieków
 • Inżynieria elektryczna
 • Prawo i administracja wodna
 • Oceny oddziaływania na środowisko

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekosystemu wodnego.

Studenci rozwiną także kompetencje z obszaru zarządzania. Ponadto, zdobędziesz zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Gospodarka wodna to studia z zakresu nauk przyrodniczych. To wiedza, która odnosi się do środowiska naturalnego z wykorzystaniem zasobów wodnych.

Biorąc pod uwagę nadmierną eksploatację zasobów wodnych we współczesnej gospodarce jest to kierunek, który warto wziąć pod uwagę ze względu na duże szansę zatrudnienia w sektorze dyspozycyjności hydrosfery. Przeczytaj nasz opis, żeby dowiedzieć się szczegółów dotyczących tego kierunku!

 

5. Gdzie studiować gospodarkę wodną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka wodna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA WODNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gospodarka wodna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka wodna będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata. 

Czas trwania studiów na kierunku gospodarka wodna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA WODNA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek gospodarka wodna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku gospodarka wodna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
15
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek gospodarka wodna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka wodna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Gospodarka wodna? Studia na tym kierunku do przepustka do pracy w takich instytucjach jak: agencje projektowania i gospodarowania terenami wodnymi czy Stacje Sanitarno-epidemiologiczne.

Pracodawca mogą być też producenci wód mineralnych i napojów, zakłady produkcji pasz i żywności dla zwierząt, zakłady produkujące żywność dla ludzi, baseny i parki wodne czy przedsiębiorstwa zajmujące się rozwiązaniami wodno-kanalizacyjnymi. Jeżeli zatem myślisz o pracy w tej branży to pewnie sprawdzisz się studiując na tym kierunku!

 

Absolwent kierunku Gospodarka wodna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik w agencjach projektowania i gospodarowania terenami wodnymi,
 • pracownik w Stacjach Sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracownik w przedsiębiorstwach uzdatniających i dystrybuujących wody,
 • pracownik parku wodnego,
 • pracownik Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA WODNA

Komentarze (0)