Gospodarka wodna studia - kierunek studiów

Gospodarka wodna to studia z zakresu nauk przyrodniczych. To wiedza, która odnosi się do środowiska naturalnego z wykorzystaniem zasobów wodnych. Biorąc pod uwagę nadmierną eksploatację zasobów wodnych we współczesnej gospodarce jest to kierunek, który warto wziąć pod uwagę ze względu na duże szansę zatrudnienia w sektorze dyspozycyjności hydrosfery. Przeczytaj nasz opis, żeby dowiedzieć się szczegółów dotyczących tego kierunku!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Gospodarka wodna? Studia na tym kierunku to przyswojenie wiedzy z zakresu hydrologii, meteorologii i klimatologii. Dowiesz się jak odpowiednio eksploatować zasoby wodne. Aby to zrobić zostaniesz wyposażony w umiejętność monitoringu środowiska przyrodniczego przy pomocy geograficznych systemów informacyjnych. Będziesz specjalistą w zakresie oceny zagrożenia odnoszącego się do budowy zbiorników wodnych oraz innych przedsięwzięć, które mogłyby mieć wpływ na środowisko. Ciekawym aspektem tych studiów jest ich konstrukcja, ponieważ ponad siedemdziesiąt procent zajęć to ćwiczenia, dzięki czemu gospodarka wodna to studia praktyczne, z których wyniesiesz wiele cennych umiejętności.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Gospodarka wodna? Studia na tym kierunku do przepustka do pracy w takich instytucjach jak: agencje projektowania i gospodarowania terenami wodnymi czy Stacje Sanitarno-epidemiologiczne. Pracodawca mogą być też producenci wód mineralnych i napojów, zakłady produkcji pasz i żywności dla zwierząt, zakłady produkujące żywność dla ludzi, baseny i parki wodne czy przedsiębiorstwa zajmujące się rozwiązaniami wodno-kanalizacyjnymi. Jeżeli zatem myślisz o pracy w tej branży to pewnie sprawdzisz się studiując na tym kierunku!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę wodną


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk przyrodniczych - hydrologii, meteorologii i klimatologii,
  • matematyki,
  • działalności w zakresie gospodarki wodnej z procesami ekologicznymi,
  • ocen oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne i klimat,
  • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka wodna


Absolwent kierunku Gospodarka wodna znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik w agencjach projektowania i gospodarowania terenami wodnymi,
  • pracownik w Stacjach Sanitarno-epidemiologicznych,
  • pracownik w przedsiębiorstwach uzdatniających i dystrybuujących wody,
  • pracownik parku wodnego,
  • pracownik Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Gospodarka wodna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka i astronomia, chemia, matematyka, geografia, informatyka, język polski, język obcy

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA WODNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA WODNA

Komentarze (0)