International and european law

International and european law

International and european law studia - kierunek studiów

Świat zmienia się na naszych oczach, a tempo tych zmian sprawia, że wciąż potrzebujemy nowych zasad, które będą regulować nasze funkcjonowanie w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu. Wielokrotnie słyszymy, że prawo nie nadąża za rzeczywistością: nowe zjawiska technologiczne, społeczne i polityczne wymagają bowiem innowacyjnego podejścia prawnego. Czy roboty posługujące się sztuczną inteligencją powinny uzyskać osobowość prawną? Jak chronić prawem coraz większą liczbę uchodźców, ofiar konfliktów zbrojnych, członków prześladowanych mniejszości narodowych? W jakim kierunku potoczą się losy państw Unii Europejskiej i jaki wpływ będą miały te ewentualne zmiany na przepisy regulujące członkostwo we wspólnocie?

Jeśli zawsze myślałeś o studiach prawniczych, w gąszczu przepisów i kodeksów chciałbyś utrzymać kontakt z rzeczywistością, na bieżąco kontrolować kierunek, w którym zmierza świat lub wręcz wyprzedzać o krok każdą zmianę, a własną wiedzę prawniczą wykorzystywać do pracy w środowisku międzynarodowym, anglojęzyczne studia na kierunku international and european law są zdecydowanie dla Ciebie.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów? W zależności od tego, jak wyobrażasz sobie swoją specjalizację, będziesz mógł zdecydować się na jeden z dwóch modułów kształcenia – z zakresu praw człowieka lub prawa gospodarczego. Każda ścieżka zapewnia przygotowanie absolwenta do stawienia czoła wyzwaniom stojącym przed współczesną legislacją. Dowiesz się m.in. jakie systemy ochrony praw człowieka funkcjonują w prawie krajowym i międzynarodowym, jak funkcjonują instytucje Unii Europejskiej, opanujesz podstawy logiki, ekonomii i historii prawa. Studia na kierunku international and european law pozwolą Ci na swobodne poruszanie się po przepisach dotyczących prawa konkurencji, prawa inwestycyjnego i prawa związanego z rozwiązywaniem konfliktów międzynarodowych.

Na jaką drogę zawodową będziesz mógł zdecydować się po ukończeniu prawa międzynarodowego i europejskiego? Tytuł Master od Laws, nadany absolwentom tego kierunku, otworzy Ci furtkę do środowiska międzynarodowego. W zależności od własnej wizji rozwoju zawodowego, możesz zdecydować się na pracę w charakterze mediatora, negocjatora, specjalisty ds. prawa międzynarodowego w instytucjach krajowych i międzynarodowych czy samodzielnego doradcy w zakresie praw jednostki lub praw gospodarczych.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując international and european law?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obowiązującego systemu praw człowieka w ujęciu międzynarodowym
 • podstaw międzynarodowego prawa gospodarczego i inwestycyjnego
 • prowadzenia negocjacji i mediacji
 • współczesnych trendów w rozwoju legislacji
 • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej
 • podstaw logiki
 • podstaw ekonomii
 • historii prawa
 • zagadnień związanych z prawem konkurencji
 • analizy i sposobów rozwiązywania konfliktów międzynarodowych
 • praw mniejszości narodowych i osób doświadczonych konfliktami zbrojnymi

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku international and european law?

Absolwent kierunku international and european law znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • mediator
 • arbiter
 • specjalista ds. prawa międzynarodowego w instytucjach krajowych i międzynarodowych
 • samodzielny doradca prawny w zakresie prawa gospodarczego lub praw człowieka

 

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International and European law jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich akredytowanej uczelni oraz znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek international and european law prowadzony jest przez:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Zobacz inne kierunki Prawnicze

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

Komentarze (0)