Nauki o polityce studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Czy wiesz, że pierwsze rozważania teoretyczne na temat polityki odbywały się już w czasach prehistorycznych w starożytnej Grecji? Tam właśnie Demokryt z Abdery opowiedział się za rządami, których ówczesna forma najbardziej przypominała dzisiejszą demokrację, dominującą znaczną część świata. Zgodnie z myślą Platona, władza powinna dążyć do stworzenia swoistej utopii, państwa idealnego, w którym panuje harmonia i sprawiedliwość. Historia pokazała, że tak idealistyczne myślenie może mieć miejsce wyłącznie w wyobraźni i marzeniach, a z rzeczywistością należy konfrontować bardziej rozsądne rozważania polityczne. Dla najbardziej zainteresowanych działalnością związaną ze sprawowaniem władzy politycznej oraz szeregiem zagadnień z tego szerokiego obszaru powstały studia na kierunku nauki o polityce. Chciałbyś się piąć na sam szczyt politycznej kariery? Marzy ci się wywieranie realnego wpływu na społeczeństwo? Będziesz w stanie mądrze sprawować władzę wyzbywając się niemoralnych pokus wynikających z poczucia wyższości nad większością ludzi? Twoja wrodzona charyzma pociąga za sobą tłumy sprzymierzeńców? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej kilka pytań, to studia na kierunku nauki o polityce mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności wyniesiesz ze studiów na kierunku nauki o polityce? Przede wszystkim poznasz w sposób szczegółowy mechanizmy działania wszystkich partii politycznych, ich założenia i program wyborczy, co pozwoli ci zająć stanowisko przychylne wobec danego ugrupowania politycznego. Zrozumiesz w jaki sposób przemiany gospodarcze i kluczowe wydarzenia historyczne wpłynęły na obecne ukształtowanie przekonań Polaków oraz w jaki sposób zmieniały się programy polityczne wybranych partii na przestrzeni lat. Studia nauczą cię również wykonywania opisu oraz analizy sytuacji politycznych, rozpoznawania typów systemów politycznych oraz wyposażą cię w niezbędne do przekonujących wystąpień publicznych kompetencje interpersonalne – staniesz się niezwykle charyzmatycznym mówcą potrafiącym uargumentować każde, nawet najbardziej kontrowersyjne stanowisko.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł podjąć pracę po ukończeniu studiów na kierunku nauki o polityce? Wszędzie tam, gdzie podejmowane na drodze negocjacji, zgodnie z systemem rządów i formą sprawowania władzy, decyzje będą miały wielki wpływ na życie społeczeństwa, funkcjonowanie państwowej gospodarki lub program w obrębie konkretnej partii politycznej. Z otwartymi ramionami przyjmą cię jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje i organizacje międzynarodowe, a także konkretne partie polityczne, których członkiem chciałbyś zostać. W zależności od stopnia rozwoju twojej kariery politycznej, będziesz mógł pełnić role urzędnicze, a nawet objąć stanowisko prezydenta miasta bądź kraju.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku nauki o polityce, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, język polski, historia, WOS, wiedza o kulturze.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAUKI O POLITYCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Nauki o polityce  stopień: (I)  (II)

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU NAUKI O POLITYCE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nauki o polityce

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • historycznych uwarunkowań oraz współczesnych mechanizmów działania systemów politycznych
  • podstawowych pojęć przedstawiających państwo i prawo
  • wykonywania opisu oraz analizy sytuacji politycznych
  • typów systemów politycznych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NAUKI O POLITYCE STUDIA NIESTACJONARNE

NAUKI O POLITYCE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NAUKI O POLITYCE STUDIA I STOPNIA

NAUKI O POLITYCE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku nauki o polityce

Absolwent kierunku nauki o polityce znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • administracji rządowej i samorządowej
  • organach partii politycznych
  • organizacjach gospodarczych i społecznych
  • instytucjach i organizacjach międzynarodowych
  • mediach oraz szkolnictwie

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O POLITYCE

Komentarze (0)