GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI studia-kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

W rekrutacji na tego typu kierunki najczęściej brane pod uwagę są wyniki matury z takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia, fizyka, geografia lub biologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Gospodarowanie zasobami i odpadami stopień: (I)
tryb: niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI:

Czego nauczysz się na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami?

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu wielu aspektów, składających się na szeroko pojętą dyscyplinę, jaką jest gospodarowanie zasobami naturalnymi. Jako student zapoznasz się z tematyką gospodarki o obiegu zamkniętej, która polega na ponownym wykorzystywaniu odpadów powstałych w procesie produkcji.

Na początku swojej drogi naukowej będziesz uczestniczył w zajęciach z matematyki, fizyki i chemii, dzięki której ugruntujesz swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Ponadto, skupisz się na poznaniu specyfiki ekologicznej gospodarki.

Dowiesz się więcej na temat współczesnych zagrożeń, wynikających z rozwoju cywilizacyjnego oraz poznasz sposoby przeciwdziałania tego typu sytuacjom. Co więcej, nauczysz się zarządzać środowiskiem i zasobami naturalnymi oraz gospodarować odpadami, powstałymi w procesie produkcyjnym.

Podczas kolejnych lat studiów, zagłębisz się w meandry prawa związanego z ochroną środowiska oraz nauczysz się wykorzystywać przepisy i regulacje prawne w swojej codziennej pracy. Uzyskaną wiedzę teoretyczną będziesz mógł wykorzystać podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie, które niewątpliwie zaprocentuje w twoim przyszłym życiu zawodowym.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • umiejętności zarządzania zasobami naturalnymi
 • znajomości prawa związanego z ochroną środowiska
 • znajomości nowoczesnych technik informatycznych
 • znajomości języka obcego
 • umiejętności gospodarowania odpadami
 • znajomości podstaw geodezji

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami będzie oscylował głownie wokół nauk przyrodniczych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, przyrodniczych oraz ścisłych. Studenci dowiedzą się także więcej na temat ochrony środowiska i ekologii.

W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Gospodarowanie zasobami złóż kopalin
 • Mikrobiologia środowiska
 • Projektowanie architektury pasywnej i energooszczędnej wernakularne

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się zarządzać środowiskiem i podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Co więcej, dowiesz się w jaki sposób zaplanować i zorganizować system gospodarowania odpadami. Studenci rozwiną także swoje zdolności językowe, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie ekologia i dbanie o środowisko naturalne cieszy się bardzo dużą popularnością na całym świecie. Spowodowane jest to głównie zmianami klimatycznymi i nieodwracalnymi zaburzeniami równowagi ekosystemu.

Ludzie coraz chętniej interesują się tym tematem i wprowadzają do swojego życia rozwiązania, które mogą pomóc w zatrzymaniu globalnego ocieplenia i innych negatywnych skutków postępu cywilizacyjnego.

Już tak małe kroki jak zmiana codziennych nawyków, jak używanie toreb wielorazowych może mieć realny wpływ na funkcjonowanie świata. Jednak istotne jest to aby myśl ekologiczna przejawiała się w każdej innej dziedzinie.

Jako odpowiedź na tego typu tendencje i potrzeby dzisiejszego rynku pracy powstał perspektywiczny kierunek gospodarowanie zasobami i odpadami. Jest on skierowany do wszystkich tych, którzy chcą zawodowo zająć się wdrażaniem nowoczesnych sposobów zarządzania środowiskiem i gospodarką.

 

5. Gdzie studiować gospodarowanie zasobami i odpadami

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarowanie zasobami i odpadami:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI STUDIA NIESTACJONARNE

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek gospodarowanie zasobami i odpadami na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI:

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów na kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami będziesz miał gruntowne wykształcenie z zakresu wykorzystywania nowoczesnych, ekologicznych metod gospodarowania zasobami naturalnymi i ponownego wykorzystywania odpadów powstałych w procesie produkcji.

Uzyskane kwalifikacje i doświadczenie zdobyte podczas praktyk umożliwią Ci zdobycie pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zatrudniających specjalistów z tej dziedziny.

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, a także w przedsiębiorstwach, wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne.

Ponadto idealnie odnajdziesz się we wszystkich przedsiębiorstwach, zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i ekosystemu. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych, dzięki którym zdobędziesz dalsze wykształcenie i zwiększysz swoje perspektywy zawodowe.

 

Absolwent kierunku gospodarowanie zasobami i odpadami znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
 • przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska
 • jednostki administracji rządowej i pozarządowej
 • firmy projektowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI

Komentarze (0)