Coaching medyczny studia - kierunek studiów

Szukasz innowacyjnego kierunku w ramach studiów magisterskich i jesteś zainteresowany zdrowiem oraz psychologią? Jeśli tak to coaching medyczny może okazać się świetną okazją do rozpoczęcie ciekawej kariery zawodowej, w której nie obcy będzie Ci kontakt z człowiekiem.

Być może będzie to znakomita ścieżka rozwoju naukowego, która połączy Twoje zainteresowania w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i psychologii z medycyną. Jeżeli zatem myślisz, że odnajdziesz się w tym zawodzie to na pewno będzie to odpowiedni kierunek dla Ciebie!

Kto może aplikować na kierunek Coaching medyczny? Przede wszystkim mile widziani będą absolwenci studiów licencjackich takich jak: psychologia, zdrowie publiczne, dietetyka czy fizjoterapia.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Studia magisterskie

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK COACHING MEDYCZNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.05.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.09.2020
do 16.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2020
do 18.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU COACHING MEDYCZNY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując coaching medyczny

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • podstawowej wiedzy w dziedzinie nauk psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych i medycznych,
  • podstaw coachingu, metodyki i coachingu w ochronie zdrowia,
  • efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi oraz pomagania im w podejmowaniu trafnych decyzji,
  • socjologii zdrowia i opieki nad pacjentami,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu chemii.

Jak wyglądają studia na kierunku coaching medyczny?

Unikatowy w skali Polski kierunek coaching medyczny pozwala połączyć zajmowanie się zarówno medycyną, jak i psychologią. Są to studia, które możesz realizować przede wszystkim w trybie stacjonarnym, co umożliwia realizację założeń programowych oraz pozwala kontynuować tematyczne zainteresowania na kołach naukowych. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku; studenci są także zobowiązani do odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej.

Coach ma pomagać swoim klientom odkrywać i osiągać życiowe cele. Niejednokrotnie pacjenci źle reagują na wiadomość o chorobie lub mają problemy ze stresem. Specjaliści w zakresie coachingu medycznego są nieocenionymi pomocnikami lekarzy i pielęgniarek, ponieważ wspierają chorych od strony psychicznej i ułatwiają im przebrnięcie przez czas złego stanu zdrowia. Program kształcenia konstruowany jest z przedmiotów odnoszących się stricte do coachingu i medycyny, ale także do takich nauk jak psychologia, filozofia czy socjologia.

Wśród najważniejszych cech coacha medycznego wykazuje się kreatywność, spostrzegawczość, komunikatywność, empatię, odpowiedzialności. Głównym celem coachów medycznych jest udzielanie pomocy psychologicznej dzięki poprawnej komunikacji z pacjentem, a komunikacja ta powinna opierać się przede wszystkim na zaufaniu i wzajemnej akceptacji. Zdobywane na kierunku coaching medyczny kompetencje są niezwykle użyteczne w wielu branżach, stanowią również doskonałe uzupełnienie wiedzy zdobytej na innych studiach medycznych.

 

Program studiów i przedmioty

W ramach studiów realizowane będą bowiem przedmioty z dziedzin psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych i medycznych. Przykładowymi zajęciami będą biologiczne podstawy zachowania, psychologia komunikacji czy socjologia zdrowia.

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

COACHING MEDYCZNY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku coaching medyczny?

Kierunek coaching medyczny stanowi uzupełnienie dla studiów medycznych realizowanych na pierwszym stopniu (licencjackim). Oznacza to, że wspomniany kierunek możesz realizować jedynie w ramach studiów magisterskich (drugiego stopnia), które trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i umożliwiają zdobycie tytułu magistra.

Interdyscyplinarny kierunek jest niezwykle obiecującą propozycją kształcenia, która pozwala zdobyć szereg użytecznych kompetencji, a także wpływa na postępującą drogę awansu w pracy zawodowej.

Czas trwania studiów na kierunku coaching medyczny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

COACHING MEDYCZNY STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek coaching medyczny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek coaching medyczny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
3,12
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku coaching medyczny

Praca po studiach

Jak kształtują się perspektywy zawodowe po ukończeniu kierunku Coaching medyczny? Zawód coacha jest niezwykle popularny w Europie Zachodniej, co stwarza świetną okazję do podjęcia pracy za naszą zachodnia granicą. Niemniej jednak, wspomniany zawód rozwija się także w Polsce.

Trenerów poszukują głównie placówki prywatne, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mógł w przyszłości znaleźć zatrudnienie w sektorze publicznym. Jeżeli zatem szukasz zawodu przyszłości to na pewno jest to kierunek dla Ciebie!

 
Absolwent kierunku coaching medyczny znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik w gabinetach i instytucjach oferujących usługi coachingu oraz pomocy psychologicznej,
  • pracownik public relations,
  • pracownik kadr administracji i finansów i rachunkowości,
  • pracownik biur obsługi klienta,
  • założyciel własnej działalności gospodarczej zajmującej się szeroko pojętym coachingiem.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU COACHING MEDYCZNY

Komentarze (0)