Zdrowie środowiskowe i BHP

Zdrowie środowiskowe i BHP

Zdrowie środowiskowe i BHP studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek zdrowie środowiskowe i BPH umożliwią Ci zdobycie interdyscyplinarnej, zaawansowanej wiedzy, a także umiejętności odnoszących się do nauk o zdrowiu, które podejmują problematykę zdrowia, oceny ryzyka zdrowotnego, nauk przyrodniczych, takich jak biologia molekularna i biostatystyka, nauk o zarządzaniu, które poruszają temat małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzania projektami, zarządzania BHP.

Masz szansę rozwijać się w zakresie zdrowia środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Studenci odbywają praktyki zawodowe, które przygotowują do pracy. Absolwenci zatrudniani są w administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej, jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym, epidemiologią i środowiskiem, firmach szkoleniowych i konsultingowych, szkołach wyższych i średnich, instytucjach, które zajmują się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Zdrowie środowiskowe i bhp stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP?

Studia w zakresie zdrowia środowiskowego i BHP prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką, a realizowane są w formie ćwiczeń, również laboratoryjnych, seminariów oraz praktyk. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów i sal komputerowych. Specjaliści przekazujący wiedzę pochodzą z otoczenia gospodarczego i reprezentują różne środowiska zawodowe.

Masz szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie, które obejmuje nauki o zdrowiu, nauki przyrodnicze, nauki o zarządzaniu. Rozwiniesz się w zakresie zdrowia środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo ważne jest przekazywane kształcenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, zarządzania BHP.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BPH możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek zdrowie środowiskowe i BPH jest opracowywany w kompleksowy sposób, dzięki czemu studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności. W trakcie realizowanych zajęć masz szansę uczęszczać na takie przedmioty jak: problemy zdrowia, ocena ryzyka zdrowotnego, biologia molekularna, biostatystyka, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarządzanie projektami, zarządzanie BHP.

Studenci wybierają specjalizacje, które umożliwiają nabyć potrzebnych kompetencji na konkretne stanowisko pracy. Nauczysz się korzystać w odpowiednich programów komputerowych, wykorzystywać najnowsze technologie, korzystać ze sprzętu laboratoryjnego. Nabędziesz kompetencje kierownicze, a także nauczysz się pracować w zespole.

 

3. Gdzie studiować Zdrowie środowiskowe i BHP

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zdrowie środowiskowe i BHP:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BPH?

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
-
II stopnia:
24
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zdrowie środowiskowe i bhp na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BPH?

Absolwenci zdrowia środowiskowego i BHP mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zatrudniani są w charakterze specjalistów ds. zarządzania jakością, specjalistów ds. środowiskiem, specjalistów ds. bezpieczeństwem i higieną pracy, specjalistów ds. ocen oddziaływania na środowisko, specjalistów ds. zdrowia środowiskowego. Pełnią także funkcje kierownicze.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP:

  • administracja Unii Europejskiej
  • administracja państwowa i samorządowa
  • jednostki zajmujące się zdrowiem publicznym i epidemiologią
  • firmy produkcyjne
  • firmy szkoleniowe i konsultingowe
  • szkoły wyższe i średnie

Możesz pracować także w instytucjach, które zajmują się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia. Odnajdziesz się na wydziałach zdrowia i środowiska oraz w innych jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Możesz nabyć uprawnienia do pełnienia funkcji starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP

Komentarze (0)