Zdrowie środowiskowe i BHP

Zdrowie środowiskowe i BHP

Studia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zdrowie środowiskowe i bhp stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Zdrowie środowiskowe i BHP studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | zdrowie środowiskowe i bhp - uczelnie >

Opis kierunku

Kierunek zdrowie środowiskowe i BPH umożliwią Ci zdobycie interdyscyplinarnej, zaawansowanej wiedzy, a także umiejętności odnoszących się do nauk o zdrowiu, które podejmują problematykę zdrowia, oceny ryzyka zdrowotnego, nauk przyrodniczych, takich jak biologia molekularna i biostatystyka, nauk o zarządzaniu, które poruszają temat małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzania projektami, zarządzania BHP.

 

Praca po studiach

Masz szansę rozwijać się w zakresie zdrowia środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Studenci odbywają praktyki zawodowe, które przygotowują do pracy. Absolwenci zatrudniani są w administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej, jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym, epidemiologią i środowiskiem, firmach szkoleniowych i konsultingowych, szkołach wyższych i średnich, instytucjach, które zajmują się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Zdrowie środowiskowe i BHP - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP

W programie studiów na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Współczesne wyzwania w zapewnieniu jakości życia
 • Czynniki ryzyka środowiskowego - metodologia badań epidemiologicznych
 • Polityka ekologiczna i społeczno-środowiskowe aspekty procesu urbanizacji
 • Medycyna środowiskowa
 • Narzędzia zarządzania środowiskiem
 • Ryzyko zdrowotne w warunkach pracy
 • Ekotoksykologia i prognozowanie jakości środowiska
 • Biostatystyka
 • Psychologia społeczna

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk o zdrowiu
 • nauk przyrodniczych
 • zarzadzania
 • medycyny środowiskowej
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ryzyka zdrowotnego w warunkach pracy
 • biologii molekularnej

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP?

Studia w zakresie zdrowia środowiskowego i BHP prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką, a realizowane są w formie ćwiczeń, również laboratoryjnych, seminariów oraz praktyk. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów i sal komputerowych. Specjaliści przekazujący wiedzę pochodzą z otoczenia gospodarczego i reprezentują różne środowiska zawodowe.

Masz szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie, które obejmuje nauki o zdrowiu, nauki przyrodnicze, nauki o zarządzaniu. Rozwiniesz się w zakresie zdrowia środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo ważne jest przekazywane kształcenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, zarządzania BHP.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BPH możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek zdrowie środowiskowe i BPH jest opracowywany w kompleksowy sposób, dzięki czemu studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności. W trakcie realizowanych zajęć masz szansę uczęszczać na takie przedmioty jak: problemy zdrowia, ocena ryzyka zdrowotnego, biologia molekularna, biostatystyka, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarządzanie projektami, zarządzanie BHP.

Studenci wybierają specjalizacje, które umożliwiają nabyć potrzebnych kompetencji na konkretne stanowisko pracy. Nauczysz się korzystać w odpowiednich programów komputerowych, wykorzystywać najnowsze technologie, korzystać ze sprzętu laboratoryjnego. Nabędziesz kompetencje kierownicze, a także nauczysz się pracować w zespole.

 

3. Gdzie studiować Zdrowie środowiskowe i BHP

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zdrowie środowiskowe i BHP:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BPH?

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BPH?

Absolwenci zdrowia środowiskowego i BHP mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zatrudniani są w charakterze specjalistów ds. zarządzania jakością, specjalistów ds. środowiskiem, specjalistów ds. bezpieczeństwem i higieną pracy, specjalistów ds. ocen oddziaływania na środowisko, specjalistów ds. zdrowia środowiskowego. Pełnią także funkcje kierownicze.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP:

 • administracja Unii Europejskiej
 • administracja państwowa i samorządowa
 • jednostki zajmujące się zdrowiem publicznym i epidemiologią
 • firmy produkcyjne
 • firmy szkoleniowe i konsultingowe
 • szkoły wyższe i średnie

Możesz pracować także w instytucjach, które zajmują się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia. Odnajdziesz się na wydziałach zdrowia i środowiska oraz w innych jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Możesz nabyć uprawnienia do pełnienia funkcji starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie środowiskowe i bhp studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie środowiskowe i bhp studia II stopnia

Zobacz inne kierunki medyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki medyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (1)

Student odpowiedz

Obecnie trwa rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Zdrowie Środowiskowe i BHP w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, która potrwa do 03.09.2021 r. Chętnych zapraszam do zapoznania się z programem studiów oraz perspektywami zatrudnienia https://rekrutacja.gumed.edu.pl/55723.html