Zdrowie środowiskowe i BHP

Zdrowie środowiskowe i BHP

Dodaj do ulubionych

Zdrowie środowiskowe i BHP studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 20 lipca 2022 r. | zdrowie środowiskowe i bhp - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności zdrowie środowiskowe i bhp możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | zdrowie środowiskowe i bhp - uczelnie >

Opis kierunku

Kierunek zdrowie środowiskowe i BPH umożliwią Ci zdobycie interdyscyplinarnej, zaawansowanej wiedzy, a także umiejętności odnoszących się do nauk o zdrowiu, które podejmują problematykę zdrowia, oceny ryzyka zdrowotnego, nauk przyrodniczych, takich jak biologia molekularna i biostatystyka, nauk o zarządzaniu, które poruszają temat małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzania projektami, zarządzania BHP.

 

Praca po studiach

Masz szansę rozwijać się w zakresie zdrowia środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Studenci odbywają praktyki zawodowe, które przygotowują do pracy. Absolwenci zatrudniani są w administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej, jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym, epidemiologią i środowiskiem, firmach szkoleniowych i konsultingowych, szkołach wyższych i średnich, instytucjach, które zajmują się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Zdrowie środowiskowe i bhp stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Zdrowie środowiskowe i BHP - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP

W programie studiów na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Współczesne wyzwania w zapewnieniu jakości życia
 • Czynniki ryzyka środowiskowego - metodologia badań epidemiologicznych
 • Polityka ekologiczna i społeczno-środowiskowe aspekty procesu urbanizacji
 • Medycyna środowiskowa
 • Narzędzia zarządzania środowiskiem
 • Ryzyko zdrowotne w warunkach pracy
 • Ekotoksykologia i prognozowanie jakości środowiska
 • Biostatystyka
 • Psychologia społeczna

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk o zdrowiu
 • nauk przyrodniczych
 • zarzadzania
 • medycyny środowiskowej
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ryzyka zdrowotnego w warunkach pracy
 • biologii molekularnej

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP?

Studia w zakresie zdrowia środowiskowego i BHP prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką, a realizowane są w formie ćwiczeń, również laboratoryjnych, seminariów oraz praktyk. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów i sal komputerowych. Specjaliści przekazujący wiedzę pochodzą z otoczenia gospodarczego i reprezentują różne środowiska zawodowe.

Masz szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie, które obejmuje nauki o zdrowiu, nauki przyrodnicze, nauki o zarządzaniu. Rozwiniesz się w zakresie zdrowia środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo ważne jest przekazywane kształcenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, zarządzania BHP.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BPH możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek zdrowie środowiskowe i BPH jest opracowywany w kompleksowy sposób, dzięki czemu studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności. W trakcie realizowanych zajęć masz szansę uczęszczać na takie przedmioty jak: problemy zdrowia, ocena ryzyka zdrowotnego, biologia molekularna, biostatystyka, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarządzanie projektami, zarządzanie BHP.

Studenci wybierają specjalizacje, które umożliwiają nabyć potrzebnych kompetencji na konkretne stanowisko pracy. Nauczysz się korzystać w odpowiednich programów komputerowych, wykorzystywać najnowsze technologie, korzystać ze sprzętu laboratoryjnego. Nabędziesz kompetencje kierownicze, a także nauczysz się pracować w zespole.

 

3. Gdzie studiować Zdrowie środowiskowe i BHP

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zdrowie środowiskowe i BHP:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BPH?

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BPH?

Absolwenci zdrowia środowiskowego i BHP mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zatrudniani są w charakterze specjalistów ds. zarządzania jakością, specjalistów ds. środowiskiem, specjalistów ds. bezpieczeństwem i higieną pracy, specjalistów ds. ocen oddziaływania na środowisko, specjalistów ds. zdrowia środowiskowego. Pełnią także funkcje kierownicze.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Zdrowie środowiskowe i BHP:

 • administracja Unii Europejskiej
 • administracja państwowa i samorządowa
 • jednostki zajmujące się zdrowiem publicznym i epidemiologią
 • firmy produkcyjne
 • firmy szkoleniowe i konsultingowe
 • szkoły wyższe i średnie

Możesz pracować także w instytucjach, które zajmują się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia. Odnajdziesz się na wydziałach zdrowia i środowiska oraz w innych jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Możesz nabyć uprawnienia do pełnienia funkcji starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP

Komentarze (1)

Student odpowiedz

Obecnie trwa rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Zdrowie Środowiskowe i BHP w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, która potrwa do 03.09.2021 r. Chętnych zapraszam do zapoznania się z programem studiów oraz perspektywami zatrudnienia https://rekrutacja.gumed.edu.pl/55723.html

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia