ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA

ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA

Dodaj do ulubionych

ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA studia – kierunek studiów


Studia na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

 

Osoby, które aplikują na kierunek zdrowie publiczne i epidemiologia zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk biologicznych, społecznych i medycznych. Program nauczania zakłada realizację treści z zakresu polityki zdrowotnej, profilaktyki chorób, czy pomocy społecznej. Studenci nauczą się także podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia, a także poznają zasady wykorzystania wybranych narzędzi analitycznych w ochronie zdrowia. Co więcej zyskają umiejętność przeprowadzania działań z obszaru marketingu usług zdrowotnych, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia, firmach farmaceutycznych, firmach ubezpieczeniowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, inspekcjach sanitarnych, czy w instytucjach naukowo-badawczych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Decydując się na złożenie aplikacji na kierunek zdrowie publiczne i epidemiologia należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu kandydaci zyskają więcej czasu na przygotowania i zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia to:

 • matematyka/chemia/biologia/fizyka/WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne i epidemiologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA?

Zdrowie publiczne i epidemiologia to studia skierowane do wszystkich osób interesujących się szeroko pojętą medycyną oraz naukami społecznymi. Studenci będą mieli szansę zdobyć wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kwalifikacje potrzebne do pracy w sektorze ochrony zdrowia.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia będzie oscylował wokół zagadnień związanych z promocją zdrowia, zdrowiem publicznym, epidemiologią oraz zamówieniami publicznymi. Studenci dowiedzą się więcej na temat samorządowej polityki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej. Poza wiedzę teoretyczną rozwiną także szereg umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

Przede wszystkim nauczą się zarządzania kryzysowego w ochronie zdrowia, podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z obszaru koordynowania opieki zdrowotnej oraz zarządzania podmiotami leczniczymi. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA?

Studia na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia będą trwały trzy lata (studia I stopnia)

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA?

Ukończenie studiów na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci idealnie odnajdą się w sektorze ochronie zdrowia. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia. Co więcej, znajdą pracę w inspekcji sanitarnej i Narodowym Funduszu Zdrowia oraz w zakładach ubezpieczeń i organizacjach pozarządowych. Dobrym rozwiązaniem będzie również założenie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie w ośrodkach naukowo-badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zdrowie publiczne i epidemiologia:

 • instytucje rządowe i samorządowe

 • organizacje pozarządowe

 • ośrodki badawczo-naukowe

 • laboratoria naukowe

 • inspekcja sanitarna

 • Narodowy Fundusz Zdrowa

 • zakłady ubezpieczeń

 • sektor ochrony zdrowia

 • firmy farmaceutyczne

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA

Komentarze (0)