ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA

ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA

ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, antropologicznych, marketingowych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Ponadto nauczą się zarządzania w ochronie zdrowia oraz organizacji pracy placówek służb zdrowia.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach ochrony zdrowia, szczególnie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Równie ciekawą opcją może być praca w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Zarządzanie to jeden z popularniejszych kierunków kształcenia, dlatego też kandydaci na studia zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia powinni zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia to:

dwa spośród następujących przedmiotów: biologia/chemia/fizyka/matematyka/język obcy nowożytny/informatyka/geografia/WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA?

Studia na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia realizują program z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz zagadnień związanych z zarządzaniem, ekonomią czy marketingiem. Dzięki temu studenci zyskają wszechstronne wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na zdobycie ciekawej i perpsketywicznej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, ekonomii czy zagadnień związanych z marketingiem i zarządzaniem. Ponadto dowiedzą się więcej na temat funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.

Jednak zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą doskonaleniu umiejętności praktycznych. W ramach licznych warsztatów nauczą się zarządzania i nadzorowania pracy jednostek służby zdrowia. Co więcej, poznają zasady promowania zdrowia zdrowego trybu życia. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie zdolności z obszaru zarządzania:

jakością

finansami

projektami

zmianą

zasobami ludzkimi

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób finansować projekty ochrony zdrowia oraz organizować codzienne funkcjonowanie służb zdrowia. W planie znajdzie się także lektorat z języka obcego, którego ukończenie zwiększy szanse studentów na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA?

Studia na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
64
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA?

Absolwenci kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Przede wszystkim, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, mogą objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z jednostkami ochrony zdrowia. Ponadto mogą podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w placówkach ochrony zdrowia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • placówki ochrony zdrowia
  • placówki medyczne
  • stanowiska kierownicze i menadżerskie
  • jednostki administracji państwowej
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA

Komentarze (0)