Dodaj do ulubionych

POŁOŻNICTWO POMOSTOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku położnictwo pomostowe studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym 

 

Studia pomostowe na kierunku położnictwo są skierowane do osób posiadających dyplom położnej. Celem kształcenia jest przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu medycyny i położnictwa i przygotowanie ich do podjęcia studiów magisterskich. W ramach kształcenia nauczą się podejmowania opieki położniczej i ginekologicznej, co z powodzeniem wykorzystają w swojej codziennej praktyce zawodowej. Co więcej zyskają wszechstronną wiedzę z zakresu medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej, klinikach ginekologicznych oraz w firmach farmaceutycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia pomostowe na kierunku położnictwo będą idealnym wyborem dla osób z wykształceniem medycznym, które chciałyby się nadal rozwijać w tym kierunku. Aby wyróżnić się na tle innych kandydatów należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami określonymi przez daną uczelnię wyższą.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku położnictwo pomostowe:

 • biologia

 • chemia

 • język polski

 • język obcy nowożytny

Przyszli studenci muszą także przedstawić dyplom ukończenia szkoły medycznej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Jednostka prowadząca

Położnictwo pomostowe stopień: (I)
tryb: niestacjonarne

POŁOŻNICTWO POMOSTOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POŁOŻNICTWO POMOSTOWE STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POŁOŻNICTWO POMOSTOWE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku położnictwo pomostowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO POMOSTOWE?

Położnictwo pomostowe to studia pierwszego stopnia skierowane do osób, które ukończyły szkołę medyczną i jednocześnie chciałyby rozwijać swoją wiedzę i doskonalić się w tym kierunku. Program kształcenia zakłada realizację treści powiązanych z medycyną, dzięki czemu studenci będą w pełni przygotowani do pracy w ochronie zdrowia.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo pomostowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach kształcenia na kierunku położnictwo pomostowe studenci będą mieli szansę rozwinąć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ginekologii i położnictwa. W planie znajdą się zajęcia związane z medycyną perinatalną, neonatologią oraz z pielęgniarstwem. Co więcej studenci skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

Przede wszystkim nauczą się udzielania profesjonalnej pomocy położniczej i ginekologicznej, diagnozowania i leczenia kobiet ciężarnych, rodzących i w czasie połogu. Poznają również zasady przeprowadzania rehabilitacji i podejmowania działań z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia. W planie zajęć znajdzie się także lektorat z języka obcego, dzięki któremu studenci rozwiną kompetencje językowe i poznają specjalistyczna terminologię branżową.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO POMOSTOWE?

Studia na kierunku położnictwo pomostowe trwają 1 rok (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO POMOSTOWE?

Ukończenie studiów medycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku położnictwo pomostowe nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gdzie wykorzystają swoją wiedzę medyczną. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej oraz z opieką ambulatoryjną. Zdobyte kwalifikacje z obszaru położnictwa i ginekologii umożliwią im pracę w klinikach ginekologicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku położnictwo pomostowe:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

 • ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej

 • zakłady opieki ambulatoryjnej

 • kliniki położnicze

 • kliniki ginekologiczne

 • ośrodki rehabilitacyjne.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia