Protetyka słuchu studia - kierunek studiów

Obecnie ponad trzydzieści procent osób w Polsce jest dotkniętych niedosłuchem, co wytworzyło potrzebę wykształcenia spejalistów w zakresie protetyki słuchu.

Rolą protetyka jest dobiór odpowiedniego aparatu oraz objęcia pacjenta opieką akustyczną do czego konieczna jest wiedza medyczna dotycząca procesu słyszenia.

Jeżeli zatem myślisz o podjęciu pracy w tej branży to protetyka słuchu może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku protetyka słuchu, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: studia II stopnia - wymagane posiadanie wyższego wykształcenia minimum studiów licencjackich

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PROTETYKA SŁUCHU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PROTETYKA SŁUCHU JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku akustyka

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PROTETYKA SŁUCHU

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując protetykę słuchu

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • akustyki, audiometrii mowy, otoplastyki,
 • rozwiązywania problemów na tle zawodowym,
 • przeprowadzania badań diagnostycznych dotyczących wad słuchowych,
 • dopasowywania aparatach słuchowych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku protetyka słuchu?

 

1. Tryb studiów

Studia stacjonarne wciąż cieszą się największą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Ich zalety można nieustannie mnożyć – brak opłat za czesne na państwowej uczelni, regularne i systematyczne zdobywanie wiedzy, aktywny kontakt z wykładowcami.

Dlatego też to właśnie studia stacjonarne (dzienne) stanowią podstawę oferty niemal każdego ośrodka akademickiego w Polsce. To samo dotyczy kierunków takich jak protetyka słuchu.

Warto podkreślić, że ten profil kształcenia ma przede wszystkim charakter medyczny. W praktyce oznacza to, że studentów czeka naprawdę intensywny czas kształcenia. Przenalizuj zatem swoje aspiracje, by uniknąć intelektualnych rozczarowań! Na początku muszą oni rozwinąć swoją wiedzę z podstawowych nauk medycznych. 

 

2. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku protetyka słuchu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Zastosowania informatyki w protetyce słuchu
 • Zastosowania metod statystycznych w protetyce słuchu
 • Anatomia głowy i szyi oraz układu słuchowego 
 • Fizjologia i patofizjologia procesu komunikatywnego
 • Metody współczesnej otoplastyki
 • Biomateriały w protetyce słuchu
 • Badania elektrofizjologiczne w zaburzeniach słuchu
 • Budowa i miernictwo aparatów słuchowych 
 • Audiometria tonalna
 • Biofizyka medyczna
 • Audiometria mowy

 

Kolejne semestry kształcenia rozwijać będą specjalistyczną wiedzę studentów z zakresu protetyki słuchu. Zakres umiejętności, które pozyskają oni podczas wszystkich lat kształcenia, powinien obejmować:

 • podstawowe umiejętności diagnostyczne;
 • dobieranie aparatów i implantów słuchowych;
 • sprawną komunikację z pacjentami i ich najbliższym otoczeniem.

 

Studia na kierunku protetyka słuchu są bogate nie tylko wykłady, lecz przede wszystkim w ćwiczenia praktyczne, które pozwolą ci na aktywną weryfikację wiedzy. Pamiętaj, że ten profil kształcenia ma charakter medyczny, więc twoje kompetencje wpłyną w przyszłości na poziom zaufania twoich pacjentów.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku protetyka słuchu? Studia kształcą w zakresie wiedzy medycznej dotyczącej takich dziedzin jak: audiologia, audiometria mowy, topodiagnostyka procesu słyszenia czy dopasowywanie aparatów.

Oprócz tego uczelnie realizują przedmioty z zakresu umiejętności miękkich, co pozwoli na sprawne wdrożenie się w niełatwy rynek medyczny.

Aby zostać studentem protetyki słuchu zwykle oprócz konkursu świadectw należy zdać egzamin wstępny z zakresu testu muzycznego obejmującego przesłuchania oraz test pisemny z wiadomości o muzyce. Jeżeli zatem masz dobry słuch to protetyka słuchu może być ciekawą opcją przy wyborze Twojej ścieżki edukacyjnej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PROTETYKA SŁUCHU STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku protetyka słuchu?

Studia na kierunku protetyka słuchu zaadresowane są do tych osób, które posiadają już na swoim koncie co najmniej tytuł licencjata.  W praktyce oznacza to, że jeśli wybierasz ten profil kształcenia, to część nauki wyższej musisz mieć już za sobą.

Studia II stopnia trwające 2 lata (cztery semestry) pozwolą ci on rozwinąć twoje kompetencje medyczne oraz po pomyślnej obronie pracy dyplomowej zagwarantuje tytuł zawodowy magistra. To właśnie on pozwoli ci na pełny rozwój zawodowy.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PROTETYKA SŁUCHU STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku protetyka słuchu

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku protetyka słuchu? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako protetyk.

Po przepracowaniu dwóch zdobędziesz prawo do rozliczania zleceń za aparaty słuchowe. Jest to na pewno kierunek przyszłościowy, dzięki któremu będziesz mógł podjąć pracę w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju, gdzie protetyka jest dziedzina bardzo powszechną i poszukiwaną przez pracodawców.

Jeżeli zatem chcesz pomagać ludziom dotkniętych niedosłuchem to protetyka słuchu jest kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!

 
Absolwent kierunku protetyka słuchu znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • protetyk słuchu,
 • pracownik pracowni audiometrycznej,
 • pracownik ośrodka badawczego,
 • pracownik firmy marketingowej,
 • pracownik firmy konsultingowej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROTETYKA SŁUCHU

Komentarze (0)