Farmacja medyczna – studia podyplomowe

Farmacja medyczna – studia podyplomowe

Farmacja medyczna – studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku Farmacja medyczna dedykowane są dla osób, które ukończyły studia na kierunku takim jak farmacja, lekarski, analityka medyczna oraz pokrewnych. Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę w obszarze badań farmakologicznych, prawnych regulacji oraz ekonomii i marketingu to właśnie znalazłeś interesującą propozycję kształcenia. Zapoznaj się z bliższymi szczegółami i sam zadecyduj, czy studia podyplomowe na kierunku Farmacja medyczna spełniają Twoje oczekiwania!

Czas trwania zajęć obejmuje 2 semestry. A jakie zagadnienia znalazły się w programie studiów? Na początku uporządkujesz swoją wiedzę w zakresie informacji medycznej, czyli różnych źródeł informacji o lekach. Następnie dużą część programu przeznaczono na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami farmakoterapii w różnych chorobach oraz schorzeniach. Oprócz tego na zajęciach zostaną przedstawione i omówione przepisy prawne dotyczące rynku farmaceutycznego, jak również uzyskasz niezbędną wiedzę dotyczącą farmakokinetyki. Jako student kierunku Farmacja medyczna dowiesz się na jakich mechanizmach opiera się rynek suplementów diety w Polsce, który cały czas bardzo dynamicznie się rozwija. Nie zabraknie także czasu na poznanie procesu prowadzenia badań farmakologicznych oraz zagadnień związanych z ekonomią m.in. z popytem oraz podażą leków w Polsce.

Jak sam widzisz, program studiów kładzie duży nacisk na bardzo dokładne zapoznanie się z aktualnymi wyzwaniami, z którymi zmaga się rynek farmaceutyczny w Polsce. Zatem jeśli chciałbyś dysponować aktualnymi wiadomościami i bez trudu wykonywać swoje zawodowe obowiązki, zdecydowanie powinieneś rozważyć możliwość podjęcia nauki na kierunku Farmacja medyczna!

WAŻNE TEMATY

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FARMACJA MEDYCZNA – STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunek farmacja medyczna - studia podyplomowe prowadzony jest przez:

Studia podyplomowe

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Farmację medyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • znajomości najnowszych osiągnieć farmakoterapii
  • prawa farmaceutycznego obowiązującego w Polsce oraz na świecie
  • dysponowania wiadomościami dotyczącymi prowadzenia badań farmakologicznych z uwzględnieniem zagadnień statystycznych
  • rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku suplementów diety
  • znajomości zagadnień z obszaru ekonomii medycznej
  • przewidywania kierunku rozwoju rynku farmaceutycznego

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Farmacja medyczna

Absolwent kierunku Farmacja medyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik firm z branży farmaceutycznej
  • pracownik ośrodków naukowo-badawczych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FARMACJA MEDYCZNA – STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)