Farmacja medyczna – studia podyplomowe

Farmacja medyczna – studia podyplomowe

Farmacja medyczna – studia podyplomowe

 

Dla kogo ten kierunek

Studia podyplomowe na kierunku Farmacja medyczna dedykowane są dla osób, które ukończyły studia na kierunku takim jak farmacja, lekarski, analityka medyczna oraz pokrewnych. Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę w obszarze badań farmakologicznych, prawnych regulacji oraz ekonomii i marketingu to właśnie znalazłeś interesującą propozycję kształcenia. Zapoznaj się z bliższymi szczegółami i sam zadecyduj, czy studia podyplomowe na kierunku Farmacja medyczna spełniają Twoje oczekiwania!

 

Program studiów i przedmioty

Czas trwania zajęć obejmuje 2 semestry. A jakie zagadnienia znalazły się w programie studiów? Na początku uporządkujesz swoją wiedzę w zakresie informacji medycznej, czyli różnych źródeł informacji o lekach. Następnie dużą część programu przeznaczono na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami farmakoterapii w różnych chorobach oraz schorzeniach. Oprócz tego na zajęciach zostaną przedstawione i omówione przepisy prawne dotyczące rynku farmaceutycznego, jak również uzyskasz niezbędną wiedzę dotyczącą farmakokinetyki. Jako student kierunku Farmacja medyczna dowiesz się na jakich mechanizmach opiera się rynek suplementów diety w Polsce, który cały czas bardzo dynamicznie się rozwija. Nie zabraknie także czasu na poznanie procesu prowadzenia badań farmakologicznych oraz zagadnień związanych z ekonomią m.in. z popytem oraz podażą leków w Polsce.

Jak sam widzisz, program studiów kładzie duży nacisk na bardzo dokładne zapoznanie się z aktualnymi wyzwaniami, z którymi zmaga się rynek farmaceutyczny w Polsce. Zatem jeśli chciałbyś dysponować aktualnymi wiadomościami i bez trudu wykonywać swoje zawodowe obowiązki, zdecydowanie powinieneś rozważyć możliwość podjęcia nauki na kierunku Farmacja medyczna!

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FARMACJA MEDYCZNA – STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku farmacja medyczna - studia podyplomowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Farmację medyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • znajomości najnowszych osiągnieć farmakoterapii
  • prawa farmaceutycznego obowiązującego w Polsce oraz na świecie
  • dysponowania wiadomościami dotyczącymi prowadzenia badań farmakologicznych z uwzględnieniem zagadnień statystycznych
  • rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku suplementów diety
  • znajomości zagadnień z obszaru ekonomii medycznej
  • przewidywania kierunku rozwoju rynku farmaceutycznego

Czas trwania studiów na kierunku farmacja medyczna – studia podyplomowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Farmacja medyczna

Absolwent kierunku Farmacja medyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik firm z branży farmaceutycznej
  • pracownik ośrodków naukowo-badawczych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FARMACJA MEDYCZNA – STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)