KOORDYNATOR MEDYCZNY

KOORDYNATOR MEDYCZNY

Dodaj do ulubionych

KOORDYNATOR MEDYCZNY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku koordynator medyczny to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia na kierunku koordynator medyczny
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku koordynator medyczny rozpocznie się 29 kwietnia 2022 r. i potrwa do 29 sierpnia 2022 r. | koordynator medyczny - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności koordynator medyczny możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | koordynator medyczny - uczelnie >

Opis kierunku

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Studia na kierunku koordynator medyczny powstały z myślą o osobach, które chciałyby związać swoją przyszłość z medycyną. W ramach kształcenia studenci nauczą się prowadzenia dokumentacji medycznej, współpracy z lekarzami, komunikacji z pacjentem, czy koordynowania planu leczenia. W planie zajęć znajdą się również przedmioty o tematyce związanej z dietoterapią, koordynowaniem opieki onkologicznej czy z planowaniem i realizacją programów zdrowotnych.

 

Praca po studiach

Absolwenci będą przygotowani do wykonywania zawodu koordynatora medycznego w ośrodkach podstawowej opieki medycznej, szpitalach, prywatnych klinikach oraz w specjalistycznych podmiotach leczniczych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia medyczne cieszą się dużą popularnością wśród przyszłych studentów, dlatego też kandydaci na kierunek koordynator medyczny powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami określonymi przez daną uczelnię wyższą i podjąć odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku koordynator medyczny to:

 • język polski

 • dowolnie wybrany przez kandydata przedmiot.

Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji należy wykonać określone badania medyczne, między innymi na obecność chorób wirusowych, zakaźnych i pasożytniczych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOORDYNATOR MEDYCZNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Koordynator medyczny stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

KOORDYNATOR MEDYCZNY - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOORDYNATOR MEDYCZNY STUDIA NIESTACJONARNE

KOORDYNATOR MEDYCZNY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOORDYNATOR MEDYCZNY STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku koordynator medyczny

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOORDYNATOR MEDYCZNY?

Praca koordynatora medycznego jest niezwykle odpowiedzialna, ponieważ to na nim spoczywa obowiązek planowania pracy personelu medycznego oraz koordynacji całego planu leczenia danego pacjenta. Z myślą o osobach, które chciałyby kształcić się w tym kierunku powstały studia pierwszego stopnia koordynator medyczny, które przygotują studentów do rozpoczęcia kariery medycznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku koordynator medyczny możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek koordynator medyczny zyskają wszechstronne wykształcenie medyczne, które wykorzystają w swojej codziennej pracy w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia. W ramach kształcenia rozwiną kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji, która przyda im się podczas rozmów z pacjentami i współpracy z lekarzami specjalistami.

Co więcej nauczą się objaśniania pacjentom wszystkich etapów diagnostyki oraz procesu leczenia, a także dowiedzą się w jaki sposób tworzyć profesjonalną dokumentację medyczną. Studenci zyskają również zdolność rozwiązywania konfliktów w środowisku medycznym, koordynowania pracy personelu oraz działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych. Program kształcenia zakłada również realizację dwóch specjalizacji, dzięki którym studenci zyskają niezwykle cenną wiedzę kierunkową.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOORDYNATOR MEDYCZNY?

Studia na kierunku koordynator medyczny trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOORDYNATOR MEDYCZNY?

Po zakończeniu nauki na studiach na kierunku koordynator medyczny, absolwenci będą przygotowani do pracy w branży medycznej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako koordynatorzy medyczni w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Równie ciekawa i perspektywiczną opcją będzie zatrudnienie w szpitalach, klinikach prywatnych oraz na oddziałach onkologicznych i kardiologicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku koordynator medyczny:

 • placówki podstawowej opieki zdrowotnej

 • szpitale

 • prywatne kliniki

 • oddział onkologiczny

 • oddział kardiologiczny.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOORDYNATOR MEDYCZNY

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia