Rekrutacja na studia 2024 w Toruniu

Rekrutacja na studia 2024 w Toruniu

Rekrutacja na studia 2024 w Toruniu

Rekrutacja na studia

w Toruniu 2024

Odkryj kierunki na toruńskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Toruniu

Rekrutacja na 2 toruńskie uczelnie na studia 2024/2025 przeprowadzona zostanie online w terminie od kwietnia do października 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca na 126 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2024 w popularnych uczelniach w Toruniu:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: od 03.06.2024 do 20.09.2024

Dodatkowa rekrutacja na studia w Toruniu w uczelniach publicznych potrwa od sierpnia do września 2024 r. Z kolei kandydaci na uczelnie niepubliczne w Toruniu mogą składać dokumenty na studia do października 2024 roku.

Dodatkowa rekrutacja 2024 na uczelniach w Toruniu - data:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: od 08.2024 do 09.2024 

dodatkowa rekrutacja na studia

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 w Toruniu

Nowe kierunki studiów w Toruniu:

 • finance and accounting (Uniwersytet WSB Merito w Toruniu)
 • media i komunikacja w biznesie (Uniwersytet WSB Merito w Toruniu)
 

Kierunki studiów w Toruniu

Kandydaci na studia w Toruniu podczas rekrutacji 2024/2025 mają do wyboru ponad 100 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (121 kierunków) oraz niestacjonarnych (38 kierunków).

sprawdź kierunki studiów w Toruniu - wyszukiwarka

 

Kierunki studiów w Toruniu - rekrutacja 2024/2025

 • administracja
 • analityka medyczna
 • analiza danych
 • archeologia
 • architektura informacji
 • architektura wnętrz
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • astronomia
 • audiofonologia
 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • biologia sądowa
 • biotechnologia
 • biotechnologia medyczna
 • chemia
 • chemia i technologia żywności
 • chemia kosmetyczna
 • chemia kryminalistyczna
 • chemia medyczna
 • cognitive science
 • design w biznesie
 • diagnostyka molekularna
 • dietetyka
 • doradztwo podatkowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • elektroradiologia
 • engineering management
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • farmacja
 • filologia angielska
 • filologia bałkańska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finance and accounting
 • finanse i rachunkowość
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • geografia
 • geografia i kształtowanie środowiska
 • geoinformacja środowiskowa
 • global change biology
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
 • grafika
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • informatyka w biznesie
 • informatyka w biznesie studia inżynierskie
 • international politics and diplomacy
 • inżynieria zarządzania
 • it in business
 • japonistyka
 • kierunek lekarski (medycyna)
 • kognitywistyka
 • komunikacja i psychologia w biznesie
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • kosmetologia
 • krytyka artystyczna
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka praktyczna i copywriting
 • lingwistyka stosowana
 • logistics
 • logistyka
 • logistyka - studia inżynierskie
 • malarstwo
 • management
 • management and law
 • matematyka
 • matematyka i ekonomia
 • matematyka stosowana
 • medioznawstwo
 • menedżersko - prawny
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
 • modern materials for chemistry and medicinal applications
 • nauki o rodzinie
 • ochrona dóbr kultury
 • optometria
 • optyka okularowa z elementami optometrii
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • physics and astronomy
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo w biznesie
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • ratownictwo medyczne
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa
 • studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa
 • studia skandynawsko-bałtyckie
 • sztuka mediów i edukacja wizualna
 • teologia
 • terapia zajęciowa
 • tourism and recreation
 • turystyka
 • turystyka i rekreacja
 • weterynaria
 • wojskoznawstwo
 • wychowanie fizyczne i sport
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online
 • zdrowie publiczne

 

Nowe kierunki studiów w Toruniu - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 •  filologia polska jako obca
 • gospodarka cyfrowa
 • sport i wellness

 

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Toruniu

Uczelnie w Toruniu - rekrutacja 2024/2025

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Harmonogram rekrutacji - uczelnie w Toruniu

Studia I stopnia i jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia stacjonarne od 03.06.2024
do 15.07.2024
od 03.06.2024
do 23.07.2024
od 08.08.2024
do 10.09.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 03.06.2024
do 20.09.2024
od 03.06.2024
do 20.09.2024
więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu Studia stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
więcej
Akademia Jagiellońska w Toruniu
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.

Rekrutacja na uczelnie w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Kierunki studiów - Toruń: znaleziono 130

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracyjno - ekonomiczny II stopnia niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Analiza danych II stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Astronomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Audiofonologia I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia i technologia żywności I stopnia stacjonarne

Uczelnie w Toruniu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki studiów: 106 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 36 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Kierunki studiów: 30 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 127 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Nadchodzące wydarzenia