PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Dodaj do ulubionych

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W czasie studiów na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym studenci zdobędą kompleksową wiedzę na temat różnych dziedzin prawa. Ponadto zyskają wszechstronne wykształcenie z obszaru nauk społecznych, prawnych i administracyjnych, a także nauczą się przygotowywać pzetargi publiczne oraz realizować działania z zakresu bezpieczeństwa i pomocy społecznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą podjąć pracę w jednostkach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i spółkach komunalnych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, które chciałyby kontynuować naukę i zdobyć kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych. W procesie rekrutacji na kierunek prawo w samorządzie terytorialnym należy przedstawić dyplom ukończenia studiów oraz znać język angielski na poziomie B2.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo w samorządzie terytorialnym stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.04.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM?

Studia na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, którzy chcieliby podjąć pracę w sektorze publicznym. Kierunek ten wyróżnia się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci zyskają wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych zagadnień oraz rozwiną szereg przydatnych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci, którzy aplikują na kierunek prawo w samorządzie terytorialnym zdobędą wiedzę z zakresu nauk prawnych, administracyjnych i politycznych. Ponadto poznają wybrane dziedziny prawa, między innymi prawo administracyjne czy budowlane. W czasie studiów dowiedzą się więcej na temat zamówień publicznych i polityki społecznej.

Oprócz wiedzy teoretycznej rozwiną także cenne umiejętności praktyczne,. Przede wszystkim poznają zasady finansowania zadań realizowanych ze środków publicznych, wnioskowania o środki z UE oraz nauczą się przygotowywać przetargi publiczne. Studenci skupią się także na doskonaleniu zdolności z zakresu zarządzania i marketingu.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM STUDIA NIESTACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM?

Studia na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo w samorządzie terytorialnym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM?

Absolwenci kierunku prawo w samorządzie terytorialnym nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom mogą podjąć pracę w sektorze publicznym. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy jednostek administracji gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Dobrym rozwiązaniem będzie także związanie swojej przyszłości ze spółkami komunalnymi, instytucje kontroli nad samorządem terytorialnym oraz stanowiskami kierowniczymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo w samorządzie terytorialnym:

  • jednostki administracji publicznej

  • instytucje kontroli nad samorządem terytorialnym

  • sektor publiczny

  • organizacje pozarządowe

  • stanowiska menedżerskie

  • własna działalność gospodarcza.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Komentarze (0)