Dodaj do ulubionych

Geologia poszukiwawcza studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geologia poszukiwawcza to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geologia poszukiwawcza:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Geologia poszukiwawcza stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Geologia stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geologia stosowana

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geologia poszukiwawcza

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geologię poszukiwawczą

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku geologia poszukiwawcza? Początkowo poszerzysz znaną już wiedzę z zakresu geografii, fizyki, matematyki oraz chemii, co będzie filarem twojego dalszego rozwoju na ścieżce zawodowej geologa.

Nauczysz się stosowania metod matematycznych i statystycznych do rozwiązywania problemów geologicznych oraz wykorzystywania programów komputerowych mających zastosowanie w praktyce geologiczno-poszukiwawczej.

Ponadto nauczysz się rozróżniania typów gleb, badania oraz analizowania ich szczegółowego składu, a także pozyskiwania wszelakich skamielin z gleby, ich odpowiedniego oczyszczania, przechowywania i badania.

Jako, że zagłębiana przez ciebie nauka w głównej mierze opiera się na chemii i biologii, dowiesz się, jak wykorzystywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne w procesie badania składu gleby, a także pozyskanych z niej znalezisk. Przyda ci się też spora dawka wiedzy historycznej, abyś z powodzeniem mógł datować odnalezione przedmioty i określać, do jakiej cywilizacji mogły należeć. 

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania badań terenowych i badań laboratoryjnych
 • geomorfologii
 • geologii złóż
 • geochemii
 • metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych oraz badań naukowych
 • wykorzystywania specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych
 • planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym

Jak wyglądają studia na kierunku geologia poszukiwawcza?

 

1. Typ i tryb studiów

Geologia poszukiwawcza to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku geologia poszukiwawcza możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk geograficznych oraz technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku geograficznego będziesz miał okazję uczęszczać na wiele interesujących zajęć o tematyce związanej z naukami przyrodniczymi, technicznymi oraz ścisłymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Paleontologia
 • Geologia dynamiczna
 • Geomorfologia i geologia czwartorzędu

Program nauczania zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku geologia poszukiwawcza wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student nauczysz się analizować i klasyfikować wybrane struktury tektoniczne oraz procesy rzeźbotwórcze.

Ponadto poznasz zasady przeprowadzania analizy geomorfologicznej i wykorzystywania zaawansowanych narzędzi oraz programów badawczych, które usprawnią twoją codzienną prace.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Ziemia, na której powstała cała ludzka cywilizacja, wciąż kryje przed nami wiele tajemnic a procesy zachodzące w jej wnętrzu przyprawiają o zawrót głowy.

Czy wiedziałeś, że jądro Ziemi w przeważającej większości składa się z żelaza? Geologia poszukiwawcza to interdyscyplinarna nauka zajmująca się badaniem własności i historii Ziemi, procesów zachodzących w jej wnętrzu i na powierzchni, znajdująca połączenie między przedmiotami przyrodniczymi oraz ścisłymi.

Geografia od zawsze była twoim ulubionym przedmiotem, a jedyna ocena otrzymywana z matematyki, biologii i chemii to piątka? Chciałbyś wiązać swoją przyszłość z naukowymi badaniami powierzchni, po której codziennie stąpa niemal każdy z nas? Uważasz, że sprawdzisz się zarówno w laboratorium, jak i terenowych pracach niekoniecznie na terytorium twojego kraju?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno z tych pytań, studia na kierunku geologia poszukiwawcza mogą okazać się dla ciebie idealnym wyborem!

 

5. Gdzie studiować geologię poszukiwawczą

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek geologia poszukiwawcza:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku geologia poszukiwawcza trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku geologia poszukiwawcza na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA STUDIA I STOPNIA

GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek geologia poszukiwawcza na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku geologia poszukiwawcza na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
40
II stopnia:
22
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek geologia poszukiwawcza na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
50,64
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geologia poszukiwawcza

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku geologia poszukiwawcza? Siatka studiów nastawiona jest na wykształcenie grona praktyków zdolnych do podjęcia pracy w rozmaitych sektorach gospodarki, począwszy od stanowisk w administracji państwowej, poprzez laboratoria naukowe, na przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych skończywszy.

Zatrudnienie znajdziesz również w firmach geodezyjnych, oraz instytucjach wykonujących badania geologiczne. Szeroka wiedza geograficzna zdobyta w toku studiów, pozwoli ci na wykonywanie zawodu nauczyciela, jeśli tylko będziesz miał ochotę poświęcić trochę czasu na wykonanie odpowiednich kursów uprawniających do wykonywania tej pracy.

 

Absolwent kierunku geologia poszukiwawcza znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych
 • administracji państwowej
 • placówkach naukowych
 • laboratoriach badawczych
 • firmach geodezyjnych
 • instytucjach wykonujących badania geologiczne

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

Komentarze (0)