Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Kraków

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Kraków

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Kraków

Studia I stopnia

w Krakowie 2022

Odkryj studia I stopnia w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Kraków (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Krakowie to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Krakowie

Kierunki studiów - Kraków: znaleziono 296

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i polityka publiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agriculture I stopnia stacjonarne
Amerykanistyka I stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Applied informatics I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo państwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biochemia I stopnia stacjonarne
Biofizyka I stopnia stacjonarne
Biofizyka molekularna i komórkowa I stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia stosowana I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Browarnictwo i słodownictwo I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business linguistics I stopnia stacjonarne
Ceramika I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemia budowlana I stopnia stacjonarne
Chemia medyczna I stopnia stacjonarne
Chemia zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne
Design I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Digital design I stopnia stacjonarne
Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I stopnia stacjonarne
Dyrygentura I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Earth sciences in a changing world I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekologiczne źródła energii I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electronics and telecommunications I stopnia stacjonarne
Elektroniczne przetwarzanie informacji I stopnia stacjonarne
Elektronika I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia stacjonarne
Etologia i psychologia zwierząt I stopnia stacjonarne
Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European studies I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia francuska I stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - arabistyka I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - indologia I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - iranistyka I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - japonistyka I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - sinologia I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - turkologia I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska nauczycielska I stopnia stacjonarne
Filologia portugalska I stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
Filologia rumuńska I stopnia stacjonarne
Filologia słowiańska I stopnia stacjonarne
Filologia szwedzka I stopnia stacjonarne
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim I stopnia stacjonarne
Filologia w zakresie języka angielskiego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia węgierska I stopnia stacjonarne
Filologia włoska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne
Filozofia i psychologia rozwoju osobistego I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka dla firm I stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Food processing safety and quality I stopnia stacjonarne
Game design I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geofizyka I stopnia stacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia i gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia stacjonarne
Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia I stopnia stacjonarne
Geologia stosowana I stopnia stacjonarne
Geopolityka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoturystyka I stopnia stacjonarne
Global and development studies I stopnia stacjonarne
Global business services I stopnia stacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne
Grafika reklamowa i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka analityczna I stopnia stacjonarne
Informatyka geoprzestrzenna I stopnia stacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i systemy inteligentne I stopnia stacjonarne
Informatyka społeczna I stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka techniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w inżynierii komputerowej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacje w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne
Intermedia I stopnia stacjonarne
International relations and area studies I stopnia stacjonarne
Inżynieria akustyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
Inżynieria górnicza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia stacjonarne
Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i ochrona środowiska I stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechaniczna i materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria mechatroniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria medyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria metali I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria metali nieżelaznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria obliczeniowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria organizacji i zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów przemysłowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i jakości I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka improwizowana I stopnia stacjonarne
Język polski w komunikacji społecznej I stopnia stacjonarne
Judaistyka I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia stacjonarne
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich I stopnia stacjonarne
Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminalistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia i resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kultura fizyczna osób starszych I stopnia stacjonarne
Kultura rosji i narodów sąsiednich I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - teksty kultury I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Latynoamerykanistyka I stopnia stacjonarne
Leśnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka dla biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka międzynarodowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne
Malarstwo I stopnia stacjonarne
Management I stopnia stacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka komputerowa I stopnia stacjonarne
Matematyka stosowana I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronic engineering I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Migracje międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Mikro­elektronika w technice i medycynie I stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia stacjonarne
Modern business management I stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
Nanotechnologie i nanomateriały I stopnia stacjonarne
Nauki o polityce I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne
Neurobiologia I stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie paliwowe I stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Philosophy I stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne
Pojazdy samochodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne
Polityka społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polonistyka antropologiczno-kulturowa I stopnia stacjonarne
Polonistyka-komparatystyka I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Porównawcze studia cywilizacji I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i controlling I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I stopnia stacjonarne
Relacje międzykulturowe I stopnia stacjonarne
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata I stopnia stacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rosjanoznawstwo I stopnia stacjonarne
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sport I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Strategic management I stopnia stacjonarne
Studia afrykańskie I stopnia stacjonarne
Studia bliskowschodnie I stopnia stacjonarne
Studia eurazjatyckie I stopnia stacjonarne
Studia europejskie I stopnia stacjonarne
Studia miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia nad buddyzmem I stopnia stacjonarne
Studia nad chinami I stopnia stacjonarne
Studia nad indiami i azją południową I stopnia stacjonarne
Studia nad japonią I stopnia stacjonarne
Studia nad koreą I stopnia stacjonarne
Studia polsko - ukraińskie I stopnia stacjonarne
Systemy i urządzenia przemysłowe I stopnia stacjonarne
Sztuka i edukacja I stopnia stacjonarne
Sztuka i media I stopnia stacjonarne
Sztuka ogrodowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Środki transportu i logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie przemysłu 4.0 I stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem I stopnia stacjonarne
Turystyka przygodowa I stopnia stacjonarne
Tworzywa i technologie motoryzacyjne I stopnia stacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych I stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne
Zaawansowane materiały i nanotechnologia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia stacjonarne
Zarządzanie kulturą i mediami I stopnia stacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie polityką społeczną I stopnia stacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Zarządzanie rekreacją i rozrywką I stopnia stacjonarne
Zarządzanie strategiczne I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Krakowie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 161 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 35 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 50 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunki studiów: 75 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 78 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 20

Akademia WSB w Krakowie

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 66 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Krakowska

Kierunki studiów: 33 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 29 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Kierunki studiów w Krakowie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia licencjackie i inżynierskie w Krakowie

Każdy, kto chce rozpocząć studia wyższe, zainteresuje się nie tylko ofertą kierunków, przygotowaną przez uczelnie, lecz także formą nauki. Łatwo można się zorientować, że dziś na rynku akademickim najbardziej popularna jest dwustopniowa forma nauki. W praktyce oznacza to, że studenci zdobywają dwa niezależne tytuły naukowe, które pozwalają na rozpoczęcie świadomych aktywności zawodowych.

Studia licencjackie w Krakowie cieszą się bardzo dużą popularnością wśród abiturientów szkół średnich. Wielu ambitnych maturzystów marzy bowiem o tym, by swoją przygodę z kształceniem wyższym rozpocząć w mieście akademickim o najdłuższej tradycji dydaktycznej w Polsce. Wtedy też ta intelektualna przygoda zaczyna się od przeanalizowania oferty na studia I stopnia w Krakowie.

Studia I stopnia w Krakowie będą dla ciebie czasem wzmożonej aktywności intelektualnej. Program kształcenia przemyślany jest bowiem tak, byś wszedł w posiadanie kompetencji, które pomogą ci rozpocząć pierwsze poważne aktywności zawodowe. Ten czas nauki zaowocuje podczas przygotowań do obrony twojej pierwszej pracy dyplomowej, która zapewni ci unikalny tytuł licencjata lub inżyniera.

Zapewne zastanawiasz się, ile trwają studia I stopnia w Krakowie? Czas ich trwania jest dokładnie taki sam w każdym mieście akademickim. Zależy on wyłącznie od wybranej od ciebie uczelni. Jeśli interesują cię kierunki charakterystyczne dla uniwersytetów (przykładowo zarządzanie, filologia polska, pedagogika, czy administracja), to kształcić się będziesz przez trzy lata. Wtedy też studia I stopnia nazwać można studiami licencjackimi. Jeśli interesują cię jednak zagadnienia ścisłe, to czekać będą na ciebie kierunki, które znalazły się w ofercie politechnik. Tam z kolei kształcenie na studiach pierwszego stopnia trwa siedem semestrów, czyli łącznie trzy i pół roku. Podczas nauki również przygotowywać się będziesz do obrony pracy dyplomowej, która zagwarantuje ci prestiżowy tytuł inżyniera.

 

Komentarze (1)

Irene odpowiedz

Jeżeli chodzi o oferte studiów licencjackich to ja z koleżanką wybrałam pedagogike organizowaną przez WSKZ. Dopiero zaczynam swoją przygode ze studiami, ale od samego początku dostałam duże wsparcie od pracowników uczelni. Zawsze szybko i szczegółowo odpowiadają na wszystkie pytania.