STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA ONLINE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA ONLINE

Dodaj do ulubionych

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA ONLINE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe – studia online to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe - studia online
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku stosunki międzynarodowe - studia online rozpocznie się 4 maja 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | stosunki międzynarodowe - studia online - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności stosunki międzynarodowe - studia online możesz podjąć na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online | stosunki międzynarodowe - studia online - uczelnie >

Opis kierunku

Co wiemy o Stosunkach międzynarodowych? Jest to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak nauki ekonomiczne, nauki społeczne, nauki prawne, czy polityczne, a tak szeroka wiedza daje szansę na dokładne poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz światowej gospodarki. Jest to kierunek, który bez większych kłopotów odnaleźć można w ofertach edukacyjnych i propozycjach studiów realizowanych w formie tradycyjnej, ale coraz łatwiej również podjąć naukę w trybie online.

Mówiąc o studiach online warto podkreślić, że programy nauczania mogą być bardziej bądź mniej rozbudowane, jak również oferować specjalności i ścieżki kształcenia. Istotne jest to, że program kształcenia studiów online nie może odbiegać od tego, który prowadzony jest na studiach w formie tradycyjnej. Studenci pozyskują identyczną wiedzę, rozwijają podobne umiejętności, przygotowują się do pełnienia podobnych obowiązków zawodowych. Treści są takie same. Różnica polega wyłącznie na formie odbywania zajęć i zdobywania wiadomości.

 

Specjalności

Współczesne studia z stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe – studia online: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna, komunikowanie międzynarodowe, zarządzanie kryzysem w środowisku międzynarodowym, zarządzanie procesami migracyjnymi, bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzm.

 

Praca po studiach

Stosunki międzynarodowe realizowane w ramach studiów online, podobnie jak te realizowane w formie tradycyjnej, mają za zadanie przygotować do pracy. Jakiej pracy? Między innymi na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, czy też w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Decydując się na kierunek stosunki międzynarodowe – studia online należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. W przypadku wyższych szkół niepublicznych, kandydaci będą zobowiązani do przedstawienia świadectwa maturalnego. W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne będzie posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Stosunki międzynarodowe - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia online

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Stosunki międzynarodowe - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia online

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA ONLINE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe - studia online studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe - studia online studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe - studia online

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

Stosunki międzynarodowe online to kierunek skierowany przede wszystkim do tych osób, które interesują się polityką, współczesnymi systemami politycznymi, czy gospodarką światową. To kierunek dla tych, którzy lubią być na bieżąco i nie wyobrażają sobie dnia bez solidnej dawki najświeższych wiadomości z kraju i ze świata. Trudno wyobrazić sobie kandydata bez powyższych zainteresowań, bowiem w programach kształcenia występują przedmioty obejmujące takie zagadnienia jak: międzynarodowe stosunki polityczne, mechanizmy ekonomiczne, integracja europejska, czy polityka zagraniczna Polski.

Warto zaznaczyć, że kandydaci na studia online w zakresie stosunków międzynarodowych powinny wyróżniać się pewnymi zainteresowaniami, lecz należy podkreślić, że osoby wybierające studia online, niezależnie od dyscypliny, również powinny posiadać pewne predyspozycje. Są to studia, które pozwalają na niemałą swobodę w nauce, co nie oznacza, że nie wymagają pewnej dyscypliny i określonego planu działania. Bez odpowiedniej organizacji, umiejętnego zarządzania czasem, określania priorytetów ciężko będzie pogodzić różnego rodzaju obowiązki, znaleźć czas na naukę, czy przygotowanie się do zaliczenia. Studia online często postrzegane są jako studia, które nie wymagają wysiłku i poświęceń. Nic bardziej mylnego. Studia online wymagają dyscypliny i dlatego w takiej formule kształcenia nie każdy sobie poradzi.

Predyspozycje kandydata na studia online na kierunku Stosunki międzynarodowe:

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność zarządzania czasem,
 • umiejętność wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji,
 • zainteresowanie polityką międzynarodową i gospodarką światową.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA ONLINE?

Stosunki międzynarodowe w trybie online to kierunek, który najczęściej realizowany jest na studiach licencjackich. Kształcenie umożliwia zdobycie obszernej wiedzy o procesach politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, zachodzących we współczesnym świecie, jak również wiedzy z zakresu polityki międzynarodowej i dyplomacji, współczesnych konfliktów zbrojnych i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Co zrozumiałe, programy nauczania mogą być mniej lub bardziej rozbudowane, ale można mieć pewność, że studenci Stosunków międzynarodowych online będą spotykać się z takimi zagadnieniami jak: międzynarodowe stosunki polityczne, organizacje międzynarodowe, polityka gospodarcza, czy międzynarodowe stosunki kulturalne.

Studia online na kierunku Stosunki międzynarodowe dostarczają wiedzy interdyscyplinarnej, czyli takiej, która złożona jest z różnych dyscyplin; w tym przypadku z zakresu ekonomii, prawa, czy polityki. Z różnorodności wiedzy płyną same korzyści, a najbardziej wyraźną jest ta, związana z późniejszym życiem zawodowym, bowiem absolwenci bez trudu będą mogli odnaleźć się w administracji centralnej i lokalnej, organizacjach pozarządowych, a nawet w agencjach public relations.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe – studia online możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku stosunki międzynarodowe – studia online studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, kulturoznawczych, prawnych czy administracyjnych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat procesów ekonomicznych, społecznych i gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie oraz poznają specyfikę relacji pomiędzy poszczególnymi państwami.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z zakresu analizowania zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych, występujących na arenie międzynarodowej. Studenci rozwiną także kompetencje z zakresu komunikacji międzykulturowej czy zarządzania kryzysowego, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe – studia online trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA ONLINE?

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe – studia online, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Przede wszystkim mogą podjąć pracę w instytucjach UE, czy instytucjach administracji centralnej i lokalnej. Równie ciekawą opcją jest związanie swojej przyszłości zawodowej z agencjami marketingowymi, służbami dyplomatycznymi lub z korporacjami międzynarodowymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe – studia online:

 • agencje PR
 • agencje marketingowe
 • służby dyplomatyczne
 • administracja lokalna i centralna
 • instytucje UE

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia