PRAWO TRANSPORTOWE I UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH

PRAWO TRANSPORTOWE I UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH

Dodaj do ulubionych

PRAWO TRANSPORTOWE I UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

Studenci kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w prężnie rozwijającej się branży TLS. Ponadto nauczą się prawa transportowego i jego praktycznego wykorzystania. Dowiedzą się także, w jaki sposób zawierać umowy ubezpieczeń transportowych i komunikacyjnych, a także interpretacji międzynarodowych konwencji przewozowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży TLS, portach morskich, firmach transportowych, kancelariach prawnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych skierowane jest do absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z branżą TLS. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacyjnego jest spełnienie wymagań określonych przez daną uczelnie wyższą.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych.

Ponadto konieczne będzie dostarczenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO TRANSPORTOWE I UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 13.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO TRANSPORTOWE I UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH?

Transport to ważny element gospodarki światowej, dlatego też specjaliści z zakresu tej dziedziny nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dla osób chcących związać swoją przyszłość z branżą TLS skierowane są studia prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych. Studenci mają szansę zyskać wszechstronną wiedzę z obszaru szeroko pojętych nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych, a także rozwinąć szereg umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk prawnych, technicznych i ekonomicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat branży spedycyjnej i transportowej. W czasie studiów skupią się na pogłębianiu wiedzy na temat prawa morskiego i prawa ubezpieczeniowego, a także dowiedzą się więcej na temat współczesnej gospodarki.

Co więcej nauczą się zawierania i wykonywania umowy przewozu, zawierania umów ubezpieczeń transportowych i komunikacyjnych oraz interpretacji międzynarodowych konwencji przewozowych. W ramach kształcenia poznają także specjalistyczną terminologię branżową, na co dzień stosowaną w branży transportowej i logistycznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO TRANSPORTOWE I UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH?

Studia na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO TRANSPORTOWE I UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
120
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
120
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO TRANSPORTOWE I UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH?

Absolwenci studiów prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych znajdą zatrudnienie w prężnie rozwijającej się branży TLS. Dzięki uzyskanej wiedzy i kwalifikacjom mogą związać swoją przyszłość z firmami transportowymi i spedycyjnymi. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w portach morskich, kancelariach, agencjach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych:

  • firmy transportowe

  • firmy z branży TLS

  • firmy ubezpieczeniowe

  • kancelarie

  • porty morskie

  • jednostki administracji publicznej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO TRANSPORTOWE I UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH

Komentarze (0)