Studia stacjonarne w Warszawie

Studia stacjonarne w Warszawie

Studia stacjonarne w Warszawie

Największy wybór studiów

stacjonarnych w Warszawie

Odkryj kierunki studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia stacjonarne w Warszawie 2021

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Warszawie

Kierunki studiów - Warszawa: znaleziono 404

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
stacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aktorstwo jednolite stacjonarne
Aktorstwo nowych mediów I stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Analiza danych - big data II stopnia stacjonarne
Antropozoologia I stopnia stacjonarne
Archaeology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architecture I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Artes liberales I stopnia, II stopnia stacjonarne
Astronomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Audiofonologia z protetyką słuchu I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
Ba law in international relations II stopnia stacjonarne
Bachelor in management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
Bachelor of management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Badania artystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Big data analytics II stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioetyka II stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Budownictwo zrównoważone I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business economics I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki I stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyczna I stopnia stacjonarne
Chemia medyczna I stopnia stacjonarne
Chemia ogólna I stopnia stacjonarne
Chemia żywności I stopnia stacjonarne
Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia stacjonarne
Chrześcijańska turystyka religijna I stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Coaching stylu życia II stopnia stacjonarne
Cognitive science II stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne
Computer science and information systems I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cosmetology I stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne
Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne
Data science and business analytics II stopnia stacjonarne
Dietetics I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dietetyka - studia online I stopnia stacjonarne
Dowodzenie I stopnia stacjonarne
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i nowe media I stopnia stacjonarne
E-biznes II stopnia stacjonarne
E-business & digital marketing I stopnia, II stopnia stacjonarne
Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia menedżerska II stopnia stacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektromobilność I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
English philology I stopnia stacjonarne
Environmental engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
European politics and economics I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Fennistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Film i multimedia I stopnia stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska od podstaw I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem koreańskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
Filologia bałtycka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia francuska I stopnia stacjonarne
Filologia francuska od podstaw I stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska od podstaw I stopnia stacjonarne
Filologia iberyjska II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka od podstaw I stopnia stacjonarne
Filologia niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia niemiecka od podstaw I stopnia stacjonarne
Filologia norweska I stopnia stacjonarne
Filologia nowogrecka I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polskiego języka migowego II stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska od podstaw I stopnia stacjonarne
Filologia szwedzka I stopnia stacjonarne
Filologia szwedzka od podstaw I stopnia stacjonarne
Filologia włoska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia włoska od podstaw I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne
Financial management I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Food science: technology and nutrition I stopnia stacjonarne
Forest information technology II stopnia stacjonarne
Fotonika I stopnia stacjonarne
Gastronomia i hotelarstwo I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Geodezja i kataster I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia stacjonarne
Geologia poszukiwawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geologia stosowana I stopnia stacjonarne
German philology I stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Helwetologia - studia szwajcarskie II stopnia stacjonarne
Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia, II stopnia stacjonarne
Horticulture II stopnia stacjonarne
Hr biznes partner II stopnia stacjonarne
Hungarystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Iberystyka I stopnia stacjonarne
Iberystyka: hispanistyka I stopnia stacjonarne
Iberystyka: portugalistyka I stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia stacjonarne
Informatyczne techniki zarządzania I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands II stopnia stacjonarne
International business economics II stopnia stacjonarne
International business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
International business program II stopnia stacjonarne
International economics II stopnia stacjonarne
International management and intercultural communication – global mba II stopnia stacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
International relations and european studies I stopnia stacjonarne
International studies I stopnia stacjonarne
International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
International tourism and hospitality management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria nanostruktur II stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne
It management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne
Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
Journalism and new media I stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne
Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jednolite stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Law in international relations and business I stopnia stacjonarne
Leśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne
Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lotnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Machine learning II stopnia stacjonarne
Malarstwo I stopnia, jednolite stacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne
Master in big data science II stopnia stacjonarne
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne
Master in management II stopnia stacjonarne
Master of management II stopnia stacjonarne
Masters in children’s rights and childhood studies II stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Matematyka i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Meblarstwo I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronics I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronics of vehicles and construcion machinery I stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
Muzeologia I stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
Nauczanie fizyki I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nursing I stopnia stacjonarne
Obronność I stopnia, II stopnia stacjonarne
Obronność państwa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Optoelektronika II stopnia stacjonarne
Optometria II stopnia stacjonarne
Organic agriculture and food production I stopnia stacjonarne
Organizacja sztuki filmowej i telewizyjnej I stopnia stacjonarne
Organizowanie rynku pracy I stopnia stacjonarne
Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - afrykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - arabistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - indologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - iranistyka I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - koreanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia stacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne
Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Penitencjarystyka I stopnia stacjonarne
Physics (studies in english) II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Political science I stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polityka społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Power engineering I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne
Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie I stopnia stacjonarne
Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Psychologia i informatyka I stopnia stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Psychology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Publikowanie współczesne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Quantitative finance II stopnia stacjonarne
Radiogenomika II stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne
Religions of asia and africa: buddhism, islam and others II stopnia stacjonarne
Restoration and management of environment II stopnia stacjonarne
Reżyseria jednolite stacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rzeźba jednolite stacjonarne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
Scenografia II stopnia, jednolite stacjonarne
Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
Socjologia interwencji społecznych II stopnia stacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
Sport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia azjatyckie: chiny i azja wschodnia I stopnia stacjonarne
Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia filologiczno-kulturoznawcze I stopnia stacjonarne
Studia miejskie II stopnia stacjonarne
Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sustainability studies II stopnia stacjonarne
Sustainable fashion design & fashion management I stopnia stacjonarne
Sztuka mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuka pisania I stopnia stacjonarne
Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
Taniec I stopnia, II stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne
Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia kosmetyku II stopnia stacjonarne
Technologia teatru lalek I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologie energii odnawialnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Telecommunications I stopnia stacjonarne
Telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Tourism and recreation I stopnia stacjonarne
Towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka i hotelarstwo II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ukrainistyka z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
Veterinary medicine jednolite stacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i psychologia biznesu I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia stacjonarne
Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie projektami II stopnia stacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Życie publiczne I stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Warszawie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 17 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 131 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 41 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 86 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 45 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 70 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 47 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Warszawie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)