Studia I i II stopnia zaoczne Warszawa

Studia I i II stopnia zaoczne Warszawa

Studia I i II stopnia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne

w Warszawie 2023

Odkryj kierunki niestacjonarne w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zaoczne Warszawa (niestacjonarne)

Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.

Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Warszawie

Kierunki studiów - Warszawa: znaleziono 199

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
niestacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Administracja europejska I stopnia niestacjonarne
Analiza danych - big data II stopnia niestacjonarne
Archeologia II stopnia niestacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bachelor of management I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Budownictwo zrównoważone I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Chemia kosmetyczna I stopnia niestacjonarne
Chemia ogólna I stopnia niestacjonarne
Chemia żywności I stopnia niestacjonarne
Computer science I stopnia niestacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia niestacjonarne
Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia niestacjonarne
Data science and business analytics II stopnia niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dietetyka - studia online I stopnia niestacjonarne
Dowodzenie I stopnia niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dziennikarstwo i nowe media I stopnia niestacjonarne
E-biznes II stopnia niestacjonarne
Economics II stopnia niestacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ekonomia menedżerska II stopnia niestacjonarne
Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektroradiologia II stopnia niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Energetyka I stopnia niestacjonarne
Europeistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Europejski rynek pracy I stopnia niestacjonarne
Film i multimedia I stopnia niestacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia angielska od podstaw I stopnia niestacjonarne
Filologia francuska I stopnia niestacjonarne
Filologia francuska od podstaw I stopnia niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia hiszpańska od podstaw I stopnia niestacjonarne
Filologia niderlandzka od podstaw I stopnia niestacjonarne
Filologia niemiecka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia niemiecka od podstaw I stopnia niestacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia romańska I stopnia niestacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia rosyjska od podstaw I stopnia niestacjonarne
Filologia szwedzka I stopnia niestacjonarne
Filologia szwedzka od podstaw I stopnia niestacjonarne
Filologia włoska I stopnia niestacjonarne
Filologia włoska od podstaw I stopnia niestacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Finance, international investments and accounting I stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite niestacjonarne
Gastronomia i hotelarstwo I stopnia niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geodezja i kataster I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Germanistyka II stopnia niestacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Hispanistyka stosowana I stopnia niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Hr biznes partner II stopnia niestacjonarne
Iberystyka I stopnia niestacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyczne techniki zarządzania I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia niestacjonarne
International economics II stopnia niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Italianistyka I stopnia niestacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia niestacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) jednolite niestacjonarne
Kierunek menedżerski II stopnia niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kultura japonii I stopnia niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Leśnictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Logopedia I stopnia niestacjonarne
Lotnictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka II stopnia niestacjonarne
Malarstwo I stopnia niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia niestacjonarne
Master in finance and accounting II stopnia niestacjonarne
Master in management II stopnia niestacjonarne
Master of management II stopnia niestacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Meblarstwo I stopnia niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechatronika II stopnia niestacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Nowe media i public relations II stopnia niestacjonarne
Obronność I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Obronność państwa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia niestacjonarne
Organizacja sztuki filmowej i telewizyjnej I stopnia niestacjonarne
Orientalistyka - japonistyka I stopnia niestacjonarne
Orientalistyka - koreanistyka I stopnia niestacjonarne
Orientalistyka - sinologia I stopnia niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite niestacjonarne
Penitencjarystyka I stopnia niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Polityka społeczna I stopnia niestacjonarne
Położnictwo II stopnia niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Prawo jednolite niestacjonarne
Prawo dla magistrów i licencjatów jednolite niestacjonarne
Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia niestacjonarne
Prawo zatrudnienia II stopnia niestacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie I stopnia niestacjonarne
Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite niestacjonarne
Psychologia dla magistrów i licencjatów jednolite niestacjonarne
Psychologia medyczna I stopnia niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Psychology I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Publikowanie współczesne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Quantitative finance II stopnia niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia niestacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Stosowana psychologia zwierząt I stopnia niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Sustainable fashion design & fashion management I stopnia niestacjonarne
Sztuka mediów I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Technologia drewna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Technologia kosmetyku II stopnia niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Technologie energii odnawialnej I stopnia niestacjonarne
Teologia jednolite niestacjonarne
Toksykologia z elementami kryminalistyki II stopnia niestacjonarne
Tourism and recreation I stopnia niestacjonarne
Towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Turystyka i hotelarstwo II stopnia niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i psychologia biznesu I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi II stopnia niestacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Życie publiczne I stopnia niestacjonarne
Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia, II stopnia niestacjonarne
 

Uczelnie w Warszawie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 131 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 62 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 53 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 83 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 47 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Warszawie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Na Warszawie, jako stolicy naszego kraju, spoczywa obowiązek jego godnej reprezentacji na wielu płaszczyznach, również w zakresie oferowanych możliwości rozwoju edukacyjnego. Świeżo upieczeni maturzyści mogą pomyśleć o podjęciu studiów na kilkudziesięciu uczelniach zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Wszystkie ośrodki akademickie w Warszawie nieustannie poszerzają zakres oferowanych kierunków, aby pasjonaci przedmiotów ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych i społecznych znaleźli ofertę skrojoną na miarę swoich potrzeb. Jeżeli marzysz o karierze światowej sławy lekarza, wiążesz swoją przyszłość z tworzeniem programów i aplikacji albo aspirujesz do miana kompetentnego nauczyciela, to w ofercie edukacyjnej uczelni w Warszawie z pewnością znajdziesz przynajmniej kilka propozycji, dzięki którym wykształcisz się w wybranej dziedzinie.

W obecnych czasach wielu młodych ludzi pragnie wykorzystać pełnię swoich możliwości i nie marnować cennego czasu. Doskonałą propozycją okazuje się dla nich podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym. Weekendowy charakter kształcenia, który polega na zdobywaniu kierunkowych kompetencji podczas całodziennych zjazdów, odbywających się od piątku do niedzieli, pozwala na podjęcie pracy na pełen lub większą część etatu. Takie uczelnie, jak między innymi: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia Sztuk Pięknych, czy Warszawski Uniwersytet Medyczny, umożliwiają podjęcie większości oferowanych kierunków zarówno stacjonarnie, jak i zaocznie.

Od lat największą popularnością cieszą się takie kierunki, jak: psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, ekonomia oraz kierunek lekarski. Bardzo często na jedno miejsce przypada aż kilkunastu kandydatów. Ze względu na bogatą ofertę edukacyjną, jaką prezentują ośrodki akademickie w Warszawie, każdy przyszły student będzie miał szansę na rozpoczęcie wymarzonej ścieżki kształcenia w trybie dziennym lub zaocznym. Kiedy zapragniesz nieco odpocząć od przyswajania treści programowych, odwiedź słynne warszawskie puby, kluby i restauracje lub skieruj swoje kroki do muzeów, galerii sztuki, czy opery. Warszawa poza interdyscyplinarnym wykształceniem, zapewni ci sporą dozę rozrywki, którą doceni strudzony nauką umysł. Wybierz studia w Warszawie, aby zagwarantować sobie świetlaną przyszłość.

Komentarze (1)

ja odpowiedz

hej