Studia inżynierskie Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Studia inżynierskie Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Dodaj do ulubionych

13.09.2023

Studia inżynierskie i techniczne 2023 Gdańsk | Gdynia | Sopot - Trójmiasto

Studia inżynierskie w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) możesz podjąć w 3 uczelniach publicznych: Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, Gdańskiej Szkole Wyższej. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3,5 roku do 6 lat. 

Studia inżynierskie Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia inżynierskie w Trójmieście w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, fizyka, język obcy, chemia, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Architektura stacjonarne I stopnia, II stopnia
Automatyka i robotyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Automatyka, cybernetyka i robotyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Automatyka, robotyka i systemy sterowania stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Budowa maszyn i okrętów niestacjonarne I stopnia
Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Elektronika i telekomunikacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Elektrotechnika stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Energetyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Hydrografia morska stacjonarne I stopnia
Inżynieria biomedyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria danych stacjonarne I stopnia
Inżynieria i technologie nośników energii stacjonarne II stopnia
Inżynieria jakości stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria materiałowa stacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria mechaniczno-medyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria odzysku surowców i energii stacjonarne I stopnia
Inżynieria środowiska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria zarządzania stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Mechanika i budowa maszyn stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe stacjonarne jednolite
Mechatronika stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Mechatronika - studia wojskowe stacjonarne jednolite
Nanotechnology stacjonarne II stopnia
Nawigacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Nawigacja - studia wojskowe stacjonarne jednolite
Okręty i konstrukcje morskie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Projektowanie i budowa jachtów stacjonarne I stopnia
Systemy teleinformatyczne stacjonarne II stopnia
Technologie kosmiczne i satelitarne stacjonarne II stopnia
Technologie wodorowe i elektromobilność stacjonarne I stopnia
Transport stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Zarządzanie inżynierskie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie są studia inżynierskie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki inżynierskie i techniczne:

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Kierunki inżynierskie i techniczne:

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Ż
Rozwiń

Studia inżynierskie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - podyplomowe

A
B
E
G
I
M
N
O
S
T
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja i wymagania na studia inżynierskie

Jeśli chcesz zostać słuchaczem studiów inżynierskich w Gdańsku, Gdyni, bądź Sopocie, musisz położyć największy nacisk na matematykę, fizykę z astronomią i chemię. Przedmiotami, które pomogą dostać się na wymarzone studia są biologia, geografia oraz informatyka. Trójmiasto to ciekawy region nauki, bo po części ukształtowany poprzez położenie geograficzne.

Należy dodać, że rekrutacje wojskowe różnią się od rekrutacji cywilnych. A czym się różnią? Rekrutacje wojskowe łączą się ze służbą wojskową żołnierzy zawodowych, zatem oprócz aspektów rekrutacyjnych, które dobrze znamy, kandydaci na studia muszą przejść obowiązkowe badania określające zdolności fizyczne i psychiczne.

Studia inżynierskie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to bardzo szerokie spektrum możliwości oraz wiele dróg zawodowych, które mogą pojawić się po ukończeniu nauki. Dlatego też istotnym przedmiotem branym pod uwagę podczas rekrutacji jest język obcy nowożytny.

Studia inżynierskie otwierają niemałe perspektywy, ale żeby móc je wykorzystać potrzebny jest język obcy. Na dodatek, istnieją dziedziny nauki, w których język obcy – przede wszystkim angielski – jest obowiązkowy, aby móc dokładnie posiąść konkretną wiedzę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia inżynierskie

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów inżynierskich odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach inżynierskich w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie):

 

Automatyka i robotyka:

 • Akademia Marynatki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: 25

 

Hydrografia morska:

 • Akademia Marynatki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: 30
 • Uniwersytet Gdański: 30

 

Mechanika i budowa maszyn:

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: 25

 

Mechatronika:

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: 25

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia inżynierskie w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie)

Studia inżynierskie w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni i Sopocie) realizowane są przez różne uczelnie. Kandydaci otrzymują zatem wybór kierunków, a także trybów kształcenia. Na tej podstawie nauka może być bezpłatna lub płatna. Bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne w uczelniach publicznych. Oznacza to, że studiami płatnymi są studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach niepublicznych.

 

Mechanika i budowa maszyn:

 • Uniwersytet Morski w Gdyni: od 5000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia ustala własne reguły i harmonogramy przeprowadzania rekrutacji, a zatem nie można wskazać jednego terminu, w którym wszystkie uczelnie publikują informacje o wynikach postępowań kwalifikacyjnych. Niezależnie od tego, na kiedy zaplanowano publikowanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, wszyscy kandydaci dowiedzą się tego ze swoich profili IRK bądź ERK.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie):

 • Politechnika Gdańska: 17.07.2023
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: 20.07.2023
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

W każdej uczelni mogą obowiązywać inne formy składania dokumentów. Najczęściej dostarczane są przez kandydatów osobiście, do siedziby uczelni, bądź pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Niezależnie od formy, należy pamiętać o zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz o tym, aby dostarczyć je w wyznaczonym terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Składanie dokumentów rekrutacyjnych rozpoczynamy po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Etap ten posiada jasno określone ramy czasowe, których należy przestrzegać, podobnie jak tego, aby dostarczany do uczelni zestaw dokumentów był kompletny. Spóźnienia, braki albo pominięcie tego etapu może sprawić, że zostaniemy skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie):

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: od 01.06.2023 do 14.08.2023
 • Politechnika Gdańska: od 18.07.2023 do 24.07.2023
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: od 20.07.2023 do 26.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia inżynierskie niestacjonarne w Trójmieście

Studia inżynierskie zawsze będą dobrym pomysłem, ponieważ rynek pracy nieustannie będzie potrzebował fachowców i specjalistów. Przestrzeń kształcenia wydaje się niezwykle obszerna, lecz patrząc na północne rejony naszego kraju przestrzeń ta ulega jeszcze znacznemu powiększeniu, co jest efektem realizowania dydaktyki przez uczelnie kształcące w morskim wymiarze.

Studia inżynierskie w Trójmieście wzbogacone są o dyscypliny, których nie uświadczy się w innych ośrodkach akademickich. Oprócz sztandarowych kierunków, takich jak Budownictwo, czy Automatyka i robotyka, kandydaci mogą wybrać na przykład Elektroautomatykę okrętową, czy Elektronikę morską. Te oraz inne morskie kierunki dostępne są także dla tych, którzy planują zdobywać wykształcenie w formule niestacjonarnej.

Omawiając zagadnienie niestacjonarnych studiów inżynierskich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie warto nadmienić, że kandydaci powinni szczegółowo zaznajamiać się z ofertami dydaktycznymi i opisami konkretnych kierunków. Dlaczego? Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne, lecz dość rzadko można napotkać pierwszą formę nauczania.

Studia zaoczne cieszą się znacznie większym zainteresowaniem, a co za tym idzie jest do nich łatwiejszy dostęp. Co jest przyczyną większej popularności kształcenia zaocznego? Między innymi fakt, iż naukę można pogodzić z pracą. Studenci uczęszczają na zajęcia w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie, zatem od poniedziałku do piątku mogą pracować, zdobywać doświadczenie, a przy okazji uzupełniać studencki budżet.

Poza tym, nauka w trybie zaocznym rozwija konkretne umiejętności, które mogą się przydać w każdej branży i w każdym zawodzie. O jakie umiejętności chodzi? Zarządzanie czasem, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, organizacja pracy własnej.

czytaj dalej studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne) w Trójmieście

Popularne kierunki niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie polecane dla ciebie

Jak wyglądają studia inżynierskie w Trójmieście?

Studia inżynierskie w Trójmieście to kierunki studiów, które tworzą bardzo bogatą przestrzeń kształcenia, w której odnaleźć można tak popularne dyscypliny jak: Automatyka, robotyka i systemy sterowania, Mechanika i budowa maszyn, czy Mechatronika, jak również dyscypliny powiązane z położeniem na mapie, a zatem Projektowanie i budowę jachtów, czy Oceanotechnikę.

Najpopularniejsze kierunki inżynierskie w Trójmieście: Automatyka, cybernetyka i robotyka, Mechanika i budowa maszyn, Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria materiałowa, Inżynieria mechaniczno- medyczna.

Współczesne studia inżynierskie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach inżynierskich

Absolwenci studiów inżynierskich odnajdują się w pracy między innymi w stoczniach produkcyjnych, stoczniach remontowych, biurach projektowo- konstrukcyjnych, firmach konsultingowych, towarzystwach klasyfikacyjnych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Trójmieście na popularnych stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności inżynierskich wahają się od 5500 zł do 10000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska, miejscowości).

 

Typ studiów

Dlaczego warto obrać sobie konkretny cel i skończyć studia inżynierskie? Aby znane powiedzenie „Zaufaj mi, jestem inżynierem” miało już wyłącznie pozytywne znaczenie. Studia inżynierskie to milowy krok do możliwości, które z każdym dniem stają się coraz szersze. Jak to możliwe? Bo ostatnim znanym, polskim inżynierem był Stefan Karwowski, który na dodatek istniał tylko na ekranach telewizorów, w serialu „Czterdziestolatek”, w reżyserii Jerzego Gruzy.

Zatem, jak zostać prawdziwym inżynierem i podbić świat innowacyjnymi pomysłami? Należy zacząć od nauki. Od studiów inżynierskich. Studia inżynierskie w Gdańsku i Gdyni to nie tylko Matematyka, Chemia i Budownictwo. To również bogaty zasób wiedzy, możliwy do zgłębienia tylko tutaj, z racji umiejscowienia miasta na mapie.

Przykładami takich dziedzin są Oceanotechnika, czyli nauka zajmująca się badaniem zasobów mórz i oceanów, budową okrętów i jachtów oraz szeroko pojętą inżynierią zasobów naturalnych, czy też Ichtiologia morska, poruszająca takie zagadnienia jak: anatomia i genetyka ryb, ochrona żywych zasobów mórz, czy hydroakustyka rybacka.

Dzięki studiom inżynierskim w Trójmieście będziecie mieć realny wpływ na różne gałęzie przemysłu, środowisko a nawet bezpieczeństwo kraju. Studia inżynierskie w Gdańsku i całym Trójmieście zdają się być interesujące jeszcze z innego powodu. Wszystkie ferie, weekendy a nawet pojedyncze dni wolne będziecie mogli spędzać nad morzem! Zapoznajcie się z kierunkami studiów inżynierskich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i wypłyńcie na szerokie wody karier zawodowych.

 

Studia inżynierskie w Trójmieście można podzielić na:

 • studia I stopnia (inżynierskie);
 • studia II stopnia (magisterskie).

 

Studia inżynierskie zostały stworzone z myślą o osobach, które posiadają prawdziwie umysły ścisłe. Maturzyści swoją przygodę z tego typu kierunkami rozpoczną od kształcenia I stopnia. Na politechnikach i uczelniach technicznych trwa ono trzy i pół roku, choć nie dotyczy to wszystkich kierunków! Przypomnijmy, że studia inżynierskie na kierunku architektura trwają nieco dużej. Nauka na I stopniu pozwala na zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Po obronie pracy dyplomowej studenci otrzymują tytuł inżyniera.

Warto zadbać o uzupełnienie swojej wiedzy na studiach II stopnia, które w przypadku kierunków inżynierskich trwają najczęściej 1,5 roku. Studenci podczas nauki poszerzają kompetencje oraz przygotowują się do obrony pracy magisterskiej. Tytuł magistra pozwala na zadbanie o pełny rozwój kariery.

 

Studia inżynierskie w Warszawie rozpoczniesz również w dwóch trybach. Możesz wybrać:

 • studia stacjonarne;
 • studia niestacjonarne.

 

Przeanalizuj, który z tych trybów lepiej spełni twoje oczekiwania! Studia stacjonarne będą miały formę regularnych spotkań najczęściej od poniedziałku do piątku, więc dostaniesz szansę, by swoją wiedzę zdobywać na bieżąco. Jeśli wybierzesz państwową uczelnię, unikniesz również opłat za czesne.

Studia niestacjonarne to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chciałyby połączyć ze sobą różnorodne aktywności i zależy im na tym, by ich nauka była bardziej elastyczna. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się bowiem podczas weekendowych zjazdów naukowych. Studenci muszą za to część materiału teoretycznego opanować we własnym zakresie, co i tak zostanie zweryfikowane podczas egzaminów! Studia niestacjonarne są również odpłatne – niezależnie od uczelni.

czytaj dalej studia w Trójmieście

 

Kierunki studiów inżynierskich w Trójmieście:

Kochasz przedmioty ścisłe? Matematyka, fizyka czy informatyka nigdy nie były ci straszne? Jeśli tak, to czeka na ciebie bardzo bogata oferta studiów inżynierskich przygotowana przez uczelnie w Trójmieście. Propozycje z tego obszaru są w istocie bardzo rozległe i obejmują aż dwadzieścia dwa kierunki. Możesz mieć zatem pewność, że na pewno uda ci się wybrać coś, co będzie w pełni dostosowane do twoich intelektualnych potrzeb.

Wśród trójmiejskich propozycji znalazły się bardzo tradycyjne kierunki, które mogą poszczycić się wielowiekową tradycją akademicką. Można zaliczyć do nich między innymi automatykę i robotykę, energetykę, mechatronikę czy mechanikę i budowę maszyn. To oczywiście nie koniec!

Trójmiejskie ośrodki akademickie bacznie przyglądają się nastrojom, jakie panują na aktualnym rynku zatrudnienia. Starają się one przygotowywać takie propozycje dydaktyczne, które będą nie tylko rozwojowe, lecz zapewnią również doskonałą pracę w przyszłości. Pojęcie kierunków inżynieryjnych jest bowiem bardzo szerokie. A nowoczesna inżynieria znajduje dziś zastosowanie w niemal każdej odmianie przemysłu!

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - rekrutacja 2023/2024:

 

 

Gdzie studiować studia inżynierskie w Trójmieście?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: automatyki, informatyki, biotechnologii, elektrotechniki, budowy maszyn. Absolwenci studiów inżynierskich odnajdują się w pracy w firmach informatycznych, branży technologicznej, elektronicznej i motoryzacyjnej, geodezji, architekturze.

Jeżeli wybierasz studia inżynierskie, czekać będzie na ciebie nie tylko bogata oferta kierunkowa. Została ona bowiem przygotowana przez różnorodne ośrodki akademickie w Trójmieście. Zorientuj się zatem odpowiednio wcześnie, którą z uczelni wybrać.

Czekają na ciebie publiczne ośrodki akademickie takie jak Politechnika Gdańska. Jeśli chciałbyś z kolei połączyć umiejętności techniczne z wykształceniem wojskowym, możesz wybrać Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. To jednak nie koniec. W Trójmieście czeka na ciebie bowiem wiele różnorodnych szkół w sektorze niepublicznym.

Pamiętaj, że obecnie szkół niepublicznych nie należy deprecjonować! Posiadają one równie bogatą ofertę kierunkową i zapewnią swoim studentom doskonałe, wszechstronne wykształcenie. Zorientuj się zatem odpowiednio wcześnie, którą z trójmiejskich uczelni wybrać, jeśli chcesz zapewnić sobie unikalną wiedzę inżynierską.

 

Gdzie studiować kierunki inżynierskie w Trójmieście:

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;
 • Gdańska Szkoła Wyższa;
 • Politechnika Gdańska;
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych;
 • Uniwersytet Morski w Gdyni;
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku.

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście


Kierunki inżynierskie - uczelnie publiczne (państwowe) w Trójmieście

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;
 • Politechnika Gdańska;
 • Uniwersytet Morski w Gdyni.

czytaj dalej uczelnie publiczne w Trójmieście

 

 

Kierunki inżynierskie - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Trójmieście

 • Gdańska Szkoła Wyższa;
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych;
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku.

czytaj dalej uczelnie prywatne w Trójmieście

 

 

Jak wybrać studia inżynierskie w Trójmieście, aby mieć dobrą pracę?

Studia inżynierskie w Trójmieście to przede wszystkim kierunkowe bogactwo. W praktyce oznacza to, że jeżeli przedmioty ścisłe nie są ci straszne, możesz liczyć na to, że uda ci się znaleźć kierunek marzeń, dzięki któremu zdobędziesz nie tylko rozbudowaną wiedzę, lecz także doskonałą pracę. Co jednak kryje się za tym ostatnim pojęciem? Czy jeżeli idziesz na studia tuż po maturze jesteś w stanie tak zaplanować swoją karierę, by za kilka lat cieszyć się z dobrej pracy? Te pytania spędzają zapewne sen z powiek niejednego maturzysty!

Jeżeli chcesz mieć w przyszłości dobrą pracę, musisz kierować się kilkoma zasadami. Przede wszystkim wybierz kierunek, który w pełni odzwierciedlać będzie twoje zainteresowania. Pamiętaj o tym, że studia inżynierskie tworzą bardzo szeroką grupę i obejmują wiele różnorodnych kierunków. Zastanów się więc na początku, jakie są twoje predyspozycje i w czym ty czujesz się najlepiej. Pamiętaj, że inne cechy powinna posiadać osoba, która zajmuje się inżynierią danych, a jeszcze inne chociażby osoby zajmujące się zarządzaniem inżynierskim.

Spróbuj również zastanowić się na początku, co jest dla ciebie synonimem dobrej pracy. Uwierz, że dla wielu osób ważne są zupełnie inne czynniki. Oczywiście aspekt należytego wynagrodzenia, które odzwierciedla poziom kwalifikacji, jest oczywisty. Dobra praca powinna oprócz tego dawać poczucie bezpieczeństwa, satysfakcji czy dalszego rozwoju zawodowego. Pomyśl o tym, co dla ciebie jest w szczególności istotne!

Niezależnie od tego, jaki kierunek wybierzesz, możesz mieć pewność, że po studiach inżynierskich w Trójmieście nie będziesz narzekać na brak propozycji zawodowych! Statystyki wciąż pokazują, że to inżynierowie są jedną z najbardziej pożądanych grup pracowników na aktualnym rynku zatrudnienia. Wybierając studia inżynierskie w Trójmieście, inwestujesz w przyszłość.

 

Możliwe ścieżki rozwoju twojej kariery zawodowej:

 • architekt;
 • architekt wnętrz;
 • inspektor ds. nadzoru budowlanego;
 • wykonawca na budowie;
 • fizyk;
 • nauczyciel;
 • inżynier biomedyczny;
 • mechatronik;
 • programista;
 • mechanik;
 • informatyk itd.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Trójmieście?

Jak wybrać uczelnię wyższą? Od czego uzależnić decyzję? Na co zwrócić uwagę? Okazuje się, że przyszli studenci nie mierzą się wyłącznie z pytaniami, które kłębią się w arkuszach maturalnych! Każdy, kto idzie na studia poszukuje odpowiedzi na znacznie więcej pytań. A to, na jakie odpowiedzi padnie, będzie rzutowało na co najmniej kilka kolejnych lat kształcenia.

Wiele wątpliwości może towarzyszyć podczas wyboru uczelni w Trójmieście. Przedstawiamy zatem garść porad, które mogą choć trochę ułatwić tę decyzję:

 • porównaj programy kształcenia (znajdują się na ogół na stronach internetowych uczelni);
 • zaczerpnij porad od innych studentów – szukaj odpowiedzi w mediach społecznościowych, forach itd.
 • weź udział w dniach otwartych uczelni – to idealna okazja, by poznać wykładowców, zobaczyć, jak funkcjonuje dana uczelnia, bezpośrednio zadać nurtujące pytania.

Gdy wybierasz uczelnię wyższą w Trójmieście, pamiętaj również o tym, by nie kierować się emocjami. Przeanalizuj wszystkie plusy i minusy i postaraj się trzeźwo spojrzeć na propozycje przygotowane przez trójmiejskie ośrodki akademickie! Weź pod uwagę, że uczelnie idealne nie istnieją. Najważniejsze jest jednak to, byś znalazł szkołę wyższą, dzięki której otrzymasz zestaw kwalifikacji umożliwiający doskonały start na rynku pracy!

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia inżynierskie w Trójmieście?

Jakie są plusy studiowania? Przede wszystkim masz szansę na świadomy rozwój intelektualny – możesz znacząco wzbogacić swoją wiedzę, zadbać o pasje oraz umiejętności. Studia powinny być dla ciebie także radosnym czasem towarzyskich spotkań i zwyczajnego korzystania z młodości. Oczywiście nie oznacza to, że studia są obowiązkiem każdego młodego człowieka. Niosą ze sobą na pewno wiele korzyści!

Pamiętaj jednak o tym, że studia nie zawsze są kluczem do sukcesu. Zastanów się na początku, jakie korzyści będziesz czerpać z nauki wyższej i czy jest ci ona w istocie potrzebna w przypadku zawodowego rozwoju. Najważniejsze jest to, byś podążał za własnymi marzeniami i nie próbował spełniać oczekiwań swoich rodziców czy nauczycieli. Studia mogą bowiem otwierać wiele dróg, ale nikt nie powiedział, że nie mogą być również przeszkodzą na drodze do osiągnięcia celu.

Jeśli jednak widzisz się za kilka lat w jednym z różnorodnych zawodów inżynierskich, to najprawdopodobniej będziesz musiał iść na studia. Uczelnie w Trójmieście przygotowały bardzo bogatą ofertę kierunkową, dzięki której będziesz mieć pewność, że twoja wiedza i kwalifikacje są na jak najwyższym osobom. Trójmiasto to również obszar przyjazny młodym ludziom. W Gdańsku, Gdyni czy w Sopocie obędziesz zarówno praktyki, jak i staże, które w przyszłości znacząco ułatwią ci zawodowy start.

Na studia inżynierskie warto iść przede wszystkim wtedy, jeśli towarzyszy nam łatwość w nauce przedmiotów ścisłych – musisz mieć tego świadomość. Pamiętaj, że pierwsze semestry kształcenia wypełniać będą na większości kierunków przedmioty ogólne i bardzo ważne – matematyka, statystyka czy podstawy fizyki. Jeżeli więc czujesz, że zagadnienia związane z królową nauk nie znajdują się w centrum twoich zainteresowań, to studia inżynierskie nie przyniosą ci należytej satysfakcji.

czytaj dalej czy warto iść na studia

Praca po studiach inżynierskich

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów nie słabnie i słabnąć nie będzie. Tym bardziej, że nowoczesne oferty kształcenia kładą jeszcze mocniejszy nacisk na edukację od strony praktycznej. Uczelnie oferują warsztaty, praktyki, wymiany studenckie oraz wizyty u zagranicznych pracodawców.

Studia inżynierskie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to ocean możliwości. Z racji położenia geograficznego i wynikającej z niego oferty kształcenia, w Trójmieście można posiąść wiedzę, której nie można posiąść w innych ośrodkach akademickich, a to otwiera więcej drzwi na rynku pracy.

Po ukończeniu studiów inżynierskich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie możesz zostać inżynierem zatrudnionym w firmie, w której studenci odbywają praktyki a uczelnię wiąże z nią nić współpracy. Lista takich firm jest bardzo długa, a znajdują się na niej m.in.: Microsoft, Intel, Energa SA, PKP Energetyka, Stocznia Remontowa, Lotos, czy Polpharma.

To koniec możliwości? Nie. Zdecydowanie nie. Po ukończeniu Akademii Morskiej czy Akademii Marynarki Wojennej możesz pracować jako inżynier, ale w warunkach odbiegających od statystycznych. Po zagłębieniu się w morzu wiedzy, a następnie uzyskaniu dyplomów możesz przeżyć przygodę życia. Każdy kierunek studiów inżynierskich to konkretny kierunek kariery zawodowej.

Z budynków uczelni wyjdą wykwalifikowani specjaliści, którzy będą zatrudnieni w firmach wytwarzających systemy internetowe, laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, stoczniach produkcyjnych i remontowych, placówkach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów, firmach trudniących się eksploatacją portów i floty. Pojawią się nowi, wykształceni członkowie kadry Sił Zbrojnych RP, poznamy nowych ichtiologów i młodych spedytorów morskich.

A to i tak tylko kropla w morzu pomysłów na siebie po ukończeniu studiów inżynierskich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Popularne kierunki w Gdańsku | Gdyni | Sopocie polecane dla ciebie

Pokaż wszystkie

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE

WARTO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA GDAŃSKA STUDIA INŻYNIERSKIE

Na studia inżynierskie w Gdańsku i Gdyni zaprasza Politechnika Gdańska; jedna z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych, niejednokrotnie plasowana na wysokich pozycjach wielu rankingów. Uczelnia prowadzi wiele kierunków nauczania. Należą do nich m.in.:

Dla tych, którzy chcieliby podjąć studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej również istnieje ciekawa oferta kształcenia:

 


UNIWERSYTET GDAŃSKI STUDIA INŻYNIERSKIE

Druga państwowa uczelnia w Gdańsku, czyli Uniwersytet Gdański, prowadzi studia inżynierskie tylko na jednym kierunku, a jest to Biznes chemiczny, prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 


GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA INŻYNIERSKIE

Studia inżynierskie w Gdańsku, na uczelni niepublicznej, prowadzi Gdańska Szkoła Wyższa. W ofercie kształcenia widnieją następujące dziedziny: Inżynieria krajobrazu, Gospodarka nieruchomościami, Urbanistyka, Informatyka w przemyśle, Inżynieria budownictwa, Inżynieria ochrony środowiska, Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STUDIA INŻYNIERSKIE

Studia inżynierskie w Gdańsku to także oferta Wyższej Szkoły Bankowej. Ta niepubliczna uczelnia zapewnia dyplom inżyniera z trzech dziedzin nauki, a są to:

 • Informatyka inżynierska, z ciekawymi specjalnościami, taki jak m.in.: inżynieria testów oprogramowania, social media, czy software development
 • Inżynieria zarządzania
 • Logistyka, ze specjalnościami: logistyka portów morskich, spedycja morska i lotnicza, logistyka i gospodarka morska. Partnerem kierunku jest m.in. Port Lotniczy w Gdańsku.

 


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU STUDIA INŻYNIERSKIE

Kolejna uczelnia niepubliczna na Pomorzu, czyli Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku oferuje kandydatom jeden kierunek studiów inżynierskich, a jest to Informatyka. W trakcie piątego semestru nauki, studenci dokonują wyboru specjalności. Wybierają spośród następujących: technologie mobilne, grafika komputerowa, inżynieria systemów informacyjnych, sieci komputerowe i sieci rozproszone.

 


POLSKO- JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GDAŃSKU STUDIA INŻYNIERSKIE

Następnym punktem na mapie studiów inżynierskich w Gdańsku jest PJATK, czyli Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych. Ta niepubliczna uczelnia oferuje kształcenie w zakresie Informatyki. Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólno akademicką oraz poznają nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne. Na trzecim roku studiów dokonują wyboru specjalności. A są one następujące: inżynieria oprogramowania i bazy danych, grafika i multimedia, inżynieria gier komputerowych, aplikacje internetowe, systemy i sieci komputerowe, informatyka biznesowa.

 


AKADEMIA MORSKA W GDYNI STUDIA INŻYNIERSKIE

W położonej po sąsiedzku Gdyni, na Akademii Morskiej, kandydaci na studia mogą wybierać spośród sześciu wydziałów. Do najpopularniejszych należy Wydział Nawigacyjny, który oferuje kształcenie na następującym kierunku:

 • Transport morski – studia I-stopnia, po których absolwent może rozpocząć naukę na kolejnym stopniu studiów, na kierunku Nawigacja w specjalnościach: Technologie Offshorowe, Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim, bądź Żegluga Arktyczna, lub na kierunku Transport, w specjalności: Morskie systemy transportowe i logistyczne.

Wśród kierunków studiów podyplomowych znajdują się:

 • Systemy informacji przestrzennej w nawigacji morskiej,
 • Dowodzenie jachtami w żegludze morskiej.

 


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI STUDIA INŻYNIERSKIE

Drugą uczelnią w Gdyni, która oferuje studia inżynierskie jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Z racji specyfiki, Akademia prowadzi nabór w dwóch kategoriach: rekrutację wojskową i cywilną. Na kandydatów wojskowych czekają studia inżynierskie na następujących kierunkach:

 • Nawigacja, ze specjalnością Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych
 • Informatyka, ze specjalnością Morskie systemy informatyczne
 • Mechanika i budowa maszyn, ze specjalnością Eksploatacja siłowni okrętowych
 • Mechatronika, ze specjalnością Eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego oraz Prace podwodne
 • Systemy informatyczne w bezpieczeństwie, ze specjalnością Cyberbezpieczeństwo.

Rekrutacja cywilna obejmuje następujące kierunki studiów inżynierskich:

 • Nawigacja, ze specjalnościami: hydrografia i systemy informacji przestrzennej, nawigacyjna obsługa sektora offshore, eksploatacja statku handlowego
 • Informatyka
 • Mechanika i budowa maszyn, ze specjalnościami: eksploatacja siłowni okrętowych, inżynierskie zastosowania komputerów
 • Mechatronika, ze specjalnościami: inżynieria bezpieczeństwa technicznego, eksploatacja systemów mechatronicznych, techniki komputerowe w mechatronice
 • Automatyka i robotyka, ze specjalnościami: elektroautomatyka okrętowa, informatyka stosowana
 • Bezpieczeństwo narodowe, ze specjalnościami: bezpieczeństwo morskie państwa, bezpieczeństwo publiczne
 • Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo morskie państwa, ze specjalnościami: bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo w transporcie spedycji i logistyce, bezpieczeństwo w gospodarce morskiej, siły morskie współczesnego państwa.

 


SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA

Poszukując oferty kształcenia na studiach inżynierskich na terenie Trójmiasta, trafiamy do Sopotu. Niepubliczna Sopocka Szkoła Wyższa proponuje kandydatom trzy kierunki, po których można uzyskać dyplom inżyniera. Należą do nich: Architektura, prowadzona w trybie stacjonarnymi i niestacjonarnym, Architektura krajobrazu, prowadzona w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także Zarządzanie i inżynieria produkcji, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 TEMATY POWIĄZANE

 

Studia na Uniwersytecie Gdańskim

Studia na Politechnice Gdańskiej

 

Komentarze (0)