3D.MED - TECHNOLOGIE 3D W MEDYCYNIE - STUDIA PODYPLOMOWE

3D.MED - TECHNOLOGIE 3D W MEDYCYNIE - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

3d.med - technologie 3d w medycynie - studia podyplomowe

Studia na kierunku 3D.MED – technologii 3D w medycynie to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku 3d.med - technologie 3d w medycynie - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności 3d.med - technologie 3d w medycynie - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | 3d.med - technologie 3d w medycynie - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

3D.MED to propozycja studiów podyplomowych, kierowana do osób z wyższym wykształceniem, w szczególności pracowników firm, szpitali, jednostek badawczych i służby zdrowia, które po ukończeniu studiów chcą poszerzyć wiedzę z zakresu druku 3D i chcą podjąć pracę z nim związaną.

Celem studiów jest wykwalifikowanie absolwentów z zakresu druku 3D, projektowania i wytwarzania wyrobów medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik, materiałoznawstwa, oceny jakości i certyfikacji wyrobów.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Proces rekrutacji może opierać się wyłącznie na zgłoszeniach i być otwarty dla absolwentów zarówno studiów magisterskich, jak i licencjackich czy inżynierskich. Warto jednak wcześniej sprawdzić wymagania poszczególnych uczelni, gdyż na studia interdyscyplinarne uczelnie mogą przyjmować osoby po innych kierunkach studiów np. lekarskim. Studia na tym kierunku mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK 3D.MED - TECHNOLOGIE 3D W MEDYCYNIE - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU 3D.MED – TECHNOLOGIE 3D W MEDYCYNIE?

Studia na kierunku 3D.MED umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu druku 3D, związanych z nim możliwości i ograniczeń. Kierunek obejmuje cały proces tworzenia wyrobów. Absolwent zdobywa wiedzę na temat m.in. metod przyrostowych, odpowiednich materiałów do druku, oceny ich biozgodności, projektowania i pozyskiwania modeli, podstaw prawnych dotyczących procedury certyfikacji, tworzenia dokumentacji projektowej niezbędnej do certyfikacji urządzeń, planowania i prowadzenia procesu wytwarzania przyrostowego oraz projektowania zakresu użytkowości i funkcjonalności wyrobów medycznych. Studia przygotowują także do pracy w zespołach projektowych i są nastawione na działania praktyczne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku 3D.MED – technologie w medycynie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku 3D.MED zdobywają wiedzę niezbędną do pracy w laboratoriach, jednostkach badawczych czy medycznych. Studia łączą wiedzę techniczną z wiedzą medyczną, pozwalając na lepsze wykorzystanie technologii w przyszłej karierze.

Program studiów obejmuje przedmioty techniczne takie jak m.in. rynek technologii wytwarzania przyrostowego, zaawansowane modele siatkowe i bryłowe, materiałoznawstwo, podstawy fotogrametrii i skanowania. Dodatkowo dostępne są przedmioty związane z medycyną, czyli np. zastosowanie drukarek 3D w medycynie, projektowanie innowacyjnych rozwiązań medycznych, obrazowanie medyczne w druku 3D i ocena biologiczna wydruków do zastosowań medycznych.

Absolwenci będą mieli także możliwość nauki tworzenia drukarek 3D, zrobić swoją własną drukarkę i nauczyć się ją serwisować.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU 3D.MED – TECHNOLOGIE 3D W MEDYCYNIE?

Studia na kierunku 3D.MED - technologie 3D w medycynie trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TECHNOLOGIE 3D W MEDYCYNIE?

Absolwenci kierunku 3D.MED przygotowują się do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się drukiem 3D. Studia pozwalają na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat zastosowań druku 3D w medycynie. Praca w zespole pozwala zdobyć doświadczenie w pracy przy innowacyjnych projektach, opartych na realnych potrzebach użytkowników. Pozwala to wdrożyć się w potencjalne działania, w które zaangażowani są przyszli pracodawcy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku 3D.MED:

  • placówki badawcze
  • placówki medyczne
  • firmy zajmujące się drukiem 3D

Szeroki zakres studiów 3D.MED pozwoli na podjęcie pracy w wielu instytucjach zajmujących się drukiem 3D nie tylko do celów medycznych, a także w placówkach badawczych rozwijających metody przyrostowe.

Zobacz inne kierunki Medyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia