Automatyka i robotyka - Kraków

Automatyka i robotyka - Kraków

Automatyka i robotyka - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Automatyka i robotyka studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Automatyka i robotyka w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (Wydział Mechaniczny PK) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH). 
 
Opis kierunku
Osoby, które aplikują na kierunek automatyka i robotyka zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk matematycznych, informatycznych oraz technicznych, w tym automatyki, elektrotechniki czy robotyki. Studenci nauczą się projektowania systemów sterowania, konfigurowania działania robotów przemysłowych oraz wykorzystywania programów i narzędzi komputerowych stosowanych w procesie projektowania.
Automatyka i robotyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane była przez ponad 8,4 tys. kandydatów.
Wśród krakowskich uczelni publicznych automatyka i robotyka znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ponad 700 zgłoszeń - 5 osób na miejsce) oraz Politechnice Krakowskiej (ponad 700 zgłoszeń - ponad 7 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z automatyki i robotyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4500 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w zawodzie projektanta i konstruktora elementów oraz systemów automatyki. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami IT, biurami projektowymi, zakładami energetycznymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, czy z jednostkami administracji publicznej.

czytaj dalej wszystko o Automatyka i robotyka - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Automatyka i robotyka w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie od zawsze przyciągają bardzo wielu kandydatów. Jak zapewne się domyślasz – tylko najzdolniejsi mogą dostać się na prestiżowe krakowskie uczelnie. W przypadku tak specjalistycznych studiów, jak automatyka i robotyka konkurencja jest niezwykle duża na poziomie rekrutacji. Zatem co musisz zrobić, by pokonać konkurencję?
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyka i robotyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka

 

Twoją jedyną bronią będą wyniki z egzaminu dojrzałości. Przedmioty, które musisz obowiązkowo zdawać na maturze to: matematyka, fizyka i astronomia oraz chemia lub informatyka. Oczywiście im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że twoje nazwisko zasili listy osób przyjętych. Nie zwlekaj i przygotowania do matury zacznij już dziś.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka i robotyka w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie?

Studia inżynierskie w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka mają wyjątkowo specjalistyczny profil, więc wymagają od studentów dużego zaangażowania podczas wszystkich lat nauki. Jednak uczelnie w Krakowie starają się tak dopasowywać swoją ofertę edukacyjną do potrzeb studentów. Oznacza to, że studia możesz rozpocząć w trybie dziennym albo zaocznym. Studia niestacjonarne są płatne, zjazdy naukowe odbywają się na ogół w soboty i niedziele, a studenci większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie. Zatem nie są to studia łatwiejsze, one jedynie równolegle umożliwiają podjęcie aktywności zawodowych. Kształcenie stacjonarne ma charakter regularnych spotkań w trakcie tygodnia i nie wiąże się z uiszczaniem czesnego.

 

1. Dla kogo ten kierunek
Kierunki inżynieryjne od zawsze cieszą się bardzo dużą popularnością. Jednak od razu należy podkreślić, że nie są to studia stworzone dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Studia na kierunku automatyka i robotyka oferują bardzo dużo (kreatywny zawód, satysfakcjonujące wynagrodzenie w przyszłości), ale wymagają jeszcze więcej. To taka dyscyplina inżynieryjna, która łączy w sobie wiele skomplikowanych gałęzi wiedzy, zresztą na to wskazuje także sama nazwa kierunku studiów.
Automatyka obejmuje zagadnienia związane ze sterowaniem procesami, natomiast robotyka ma charakter nauki interdyscyplinarnej. Zajmuje się ona kwestiami związanymi z matematyką, fizyką, techniką i programowaniem. Jeżeli zatem nie boisz się wyzwań, matematyka nigdy nie sprawiała ci najmniejszego problemu i marzysz o tym, by w przyszłości wymyślać nowe technologie, to studia na kierunku automatyka i robotyka czekają właśnie na ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku automatyka i robotyka możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować
Studia w Krakowie cechuje duży prestiż. W tym mieście akademickim są dwie uczelnie, na których możesz rozpocząć naukę na kierunku automatyka i robotyka. Są to oczywiście Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. To dwie uczelnie, które mają bardzo wysokie standardy nauczania i kształcą tylko najlepszych specjalistów. Zatem wybierając jedną z nich, będziesz mieć gwarant, że twoja wiedza i umiejętności będą rzetelne.
 
4. Praca po studiach
Absolwenci studiów na kierunku automatyka i robotyka nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem ciekawego i kreatywnego zatrudnienia, który pozwoli na ekspozycję wszystkich umiejętności, pozyskanych w trakcie lat nauki. Absolwenci krakowskich uczelni znajdą stabilne zatrudnienie w wielu różnorodnych branżach przemysłu (samochodowym, lotniczym, medycznym), gdzie będą zajmować się projektowaniem, produkcją, testowaniem elementów maszyn, urządzeń, czy oprogramowań.
Uczelnie w Krakowie oferują swoim studentom szereg praktyk i ćwiczeń praktycznych, które sprawią, że studenci już na zawodowym starcie będą dysponować wieloma specjalistycznymi umiejętnościami. Na absolwentów tego kierunku czeka praca w laboratoriach przemysłowych, jednostkach badawczych i rozwojowych oraz firmach IT. Każdy, kto z powodzeniem ukończy studia w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka będzie mógł swobodnie rozwijać swoją karierę.
 

5. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku automatyka i robotyka musi mieć bardzo rozbudowany charakter, ponieważ tylko wtedy absolwenci będą dysponować profesjonalną wiedzą, którą będą mogli wykorzystywać w pracy. Zatem jeżeli myślisz o rozpoczęciu edukacji na tym kierunku, to już dziś musisz liczyć się z poświęceniem wielu godzin na naukę. Podstawę twojego kształcenia będzie stanowić matematyka oraz jej nauki pochodne takie jak algebra i analiza matematyczna. Oprócz nich, na studentów czekają przedmioty z zakresu fizyki – obwody elektryczne, termokinetyka, czy metrologia elektryczna.

 

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka może robić wrażenie. Jednak wiedza i umiejętności z wszystkich tych zakresów sprawią, że absolwenci tego kierunku nie będą mieć żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia w przyszłości. Wiedza osób, które kończą te studia musi obejmować zagadnienia z właściwie wszystkich ścisłych dyscyplin, ponieważ ich zdobycze wykorzystywane są już podczas konkretnych działań inżynieryjnych.

Umiejętności osób, które kończą studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka muszą obejmować także wiele specjalistycznych kwalifikacji. Absolwenci automatyki i robotyki dysponują takimi zdolnościami jak projektowanie, wytwarzanie, programowanie elementów maszyn, czy wręcz całych systemów urządzeń, które wykorzystywane są w wielu różnorodnych branżach. Studia na Politechnice Krakowskiej wiążą się także z wyborem specjalności, która kształci już bardzo specjalistyczne zdolności kierunkowe. Studenci mają do wyboru specjalizacje takie jak:

 • automatyzacja systemów wytwarzania;
 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych;
 • sterowanie i monitoring maszyn oraz urządzeń;
 • mechatronika.
Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie?

Studia na kierunku Automatyka i robotyka w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia na kierunku automatyka i robotyka można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia, które charakterystyczne są dla kierunków politechnicznych. Studenci swoją wiedzę zdobywać będą na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów nauki. Przez ten czas edukacji zdobywają oni podstawową wiedzę i na zakończenie tego etapu nauki otrzymują tytuł inżyniera. Bycie absolwentów studiów pierwszego stopnia pozwala na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych, jednak nie mogą być one pełne ze względu na brak wszystkich kwalifikacji.

Studia drugiego stopnia na kierunku automatyka i robotyka trwają z kolei trzy semestry. I to w trakcie nauki na tym stopniu studenci otrzymują pełnię kwalifikacji, poszerzają znacznie wiedzę i umiejętności, które zostały przez nich wyniesione z pierwszego stopnia kształcenia. W tym przypadku finalizacja nauki wiąże się z obroną pracy magisterskiej. Jeżeli egzamin ten przebiegnie pomyślni, to absolwenci tego kierunku mogą w pełni rozwijać swoją karierę.

Automatyka i robotyka w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier
Jaka praca po studiach na kierunku Automatyka i robotyka w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku Automatyka i robotyka w Krakowie?

Każda z osób, która kończy studia, zadaje sobie pytanie o to, gdzie znajdzie zatrudnienie, odpowiadające jej kwalifikacjom. Absolwenci automatyki i robotyki w ogóle nie muszą się martwić o perspektywiczną pracę. Uczelnie w Krakowie oferują swoim absolwentom takie wykształcenie, które zrobi wrażenie na każdym potencjalnym pracodawcy. Na absolwentów tego kierunku czeka praca w różnego rodzaju przemyśle:
 • metalurgicznym;
 • samochodowym;
 • lotniczym;
 • medycznym;
 • spożywczym;
 • elektrotechniki itp.
Umiejętności absolwentów tego kierunku sprawiają, że mogą być oni zatrudnieni na stanowiskach projektantów, programistów i testerów. Absolwenci automatyki i robotyki odnajdą się w praktycznie każdym przedsiębiorstwie, który wykorzystuje automatyzację procesów technicznych.

Gdzie studiować na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Krakowska oferuje 108 miejsc, a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 144 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PK. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4500 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek automatyka i robotyka w Krakowie

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Automatyka i robotyka studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Automatyka i robotyka studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Automatyka i robotyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie zdobytych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów – w ramach rekrutacji tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 144
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 108

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne – nie dotyczy to studiów niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz studiów w prywatnych uczelniach (za taką naukę należy zapłacić).

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 4500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie ustalają terminy ogłoszenia wyników rekrutacji. Kandydaci zostają poinformowani o przyjęciu lub odrzuceniu ich aplikacji na studia w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu użytkownicy mogą dowiedzieć się, ile puntów zdobyli podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także na którym miejscu listy rankingowej się znajdują.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 12.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci najczęściej decydują się na doręczenie zestawu osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają jednak dostarczenie plików za pomocą poczty – tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych można dostarczać najczęściej niedługo po opublikowaniu wyników rekrutacji. Termin składania dokumentów ustalany jest indywidualnie przez daną uczelnię. Zazwyczaj kandydaci mają na to zaledwie kilka dni. Dobrze jest pospieszyć się z dopełnieniem formalności, ponieważ spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – od 13.07.2022 do 18.07.2022
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – od 11.07.2022 do 28.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek automatyka i robotyka w Krakowie?

Studia w Krakowie są od wielu lat nęcącą propozycją dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Myślisz o rozpoczęciu studiów na kierunku automatyka i robotyka? To dobrze, jednak przed przystąpieniem do procesu rekrutacji musisz zadać sobie kilka podstawowych pytań, które pomogą ci uniknąć rozczarowań w przyszłości. Automatyka i robotyka to jeden z bardzo specjalistycznych i trudnych kierunków – nie możesz o tym zapominać.

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych takich jak matematyka, fizyka i informatyka to dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie?
 • Czy interesujesz się nowinkami technologicznymi?
 • Czy jesteś kreatywny, a swoje atrakcyjne pomysły potrafisz przekuć w konkretne projekty?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to masz duże podstawy do tego, by wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej na kierunek automatyka i robotyka. Jednak by rozpocząć pasjonujące studia w Krakowie, to najpierw musisz perfekcyjnie przygotować się do matury. Przedmioty, które są obligatoryjne to: matematyka oraz fizyka. Oprócz nich możesz także wziąć pod uwagę chemię lub informatykę. Im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym lepiej. Tylko świetne wyniki z egzaminu maturalnego zapewnią ci miejsce na listach osób przyjętych.

Jeżeli lubisz poszerzać swoją wiedzę i nie ograniczasz się do niezbędnego minimum, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej laureatem lub finalistą, to swoje miejsce na krakowskich uczelniach będziesz miał zapewnione. W przypadku kierunku automatyka i robotyka weź pod uwagę:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Fizyczną;
 • Olimpiadę Chemiczną.

Ostatni bardzo ważny etap rekrutacji to czas terminowego złożenia dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz świadectwo maturalne.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

automatyka i robotyka studia

studia inżynierskie i techniczne w Krakowie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku automatyka i robotyka Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na realizacje studiów niestacjonarnych, muszą pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni. Jako że na przestrzeni czasu może ona ulec znaczącej zmianie, ważne, abyś dokładnie sprawdzał wszystkie aktualności zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.

dowiedz się więcej na temat kierunku automatyka i robotyka studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie?

Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na realizacje studiów niestacjonarnych, muszą pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni. Jako że na przestrzeni czasu może ona ulec znaczącej zmianie, ważne, abyś dokładnie sprawdzał wszystkie aktualności zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.
dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku automatyka i robotyka - ceny w Krakowie

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Krakowie?

Studia na kierunku automatyka i robotyka są wyjątkowo wymagające, jednak perspektywy przyszłościowego zatrudnienia sprawiają, że warto wybrać właśnie je.
 
Marcin, student automatyki i robotyki, mówi:
Studia to bardzo intensywny czas w moim życiu, wiem, że rozwijam się intelektualnie, uczestniczę w wielu projektach badawczych, które sprawiają, że moja wiedza nabiera praktycznego wymiaru. Takie rzeczy mogą jedynie zaoferować najlepsze studia w Krakowie!
 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Kraków studia i stopnia

Automatyka i robotyka Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Kraków studia stacjonarne

Automatyka i robotyka Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w Krakowie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski