Mechanika i budowa maszyn - Kraków

Mechanika i budowa maszyn - Kraków

Mechanika i budowa maszyn - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Mechanika i budowa maszyn studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie mechanikę i budowę maszyn możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychAkademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) oraz na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny PK) 
 
Opis kierunku
Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn zdobędą wszechstronne przygotowanie techniczne i matematyczne. Przede wszystkim nauczą się projektowania i konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji. Ponadto poznają zasady korzystania z programów komputerowych CAD i CAM, wspomagających proces projektowania. Studia przygotowują także do używania zaawansowanych metod i technik pomiarowych.
Mechanika i budowa maszyn należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 8 tys. kandydatów.
Wśród krakowskich uczelni publicznych mechanika i budowa maszyn znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie (ponad 500 kandydatów).
 
Specjalności
Współczesne studia z mechaniki i budowy maszyn charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4500 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie >
 
Praca po studiach
Absolwenci podejmą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, biurach projektowych, firmach konstrukcyjnych i technologicznych, jednostkach odbioru technologicznego, jednostkach naukowo-badawczych czy w zakładach górniczych.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • chemia

 

Mechanika i budowa maszyn to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków inżynieryjnych, ponieważ wiąże się z gwarantem zatrudnienia w przyszłości. Jednak już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów rozległej wiedzy z przedmiotów ścisłych – tylko wtedy na listach osób przyjętych znajdą się najlepsi i najbardziej ambitni.
Zatem jeżeli chcesz znaleźć się wśród nich, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś. W swoich planach maturalnych obligatoryjnie musisz uwzględnić matematykę. Oprócz tego musisz wybrać jeden przedmiot taki jak fizyka, chemia lub informatyka. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że dostaniesz się na wymarzone studia!
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie oferują swoim studentom dwa możliwe tryby nauki – stacjonarny oraz zaoczny. Zastanawiasz się, który z nich będzie dla ciebie korzystniejszy? Jeżeli myślisz o równoległym rozwijaniu kariery zawodowej, to możesz wybrać zaoczny tryb nauki.

Ma on charakter zjazdów, które obywają się podczas weekendów. Jednak musisz pamiętać, że są to studia płatne i wymagają dużo większych nakładów pracy własnej, tak aby zniwelować wszystkie różnice programowe. Studia stacjonarne dają szansę regularnej nauki, kontakt z wykładowcami jest ciągły, jednak twój czas w ciągu tygodnia będzie zapełniać szereg zajęć.

 

1. Dla kogo ten kierunek

Nieustający postęp cywilizacyjny sprawia, że człowiek wciąż udoskonala i ułatwia sobie przestrzeń, w której żyje. Czy wyobrażasz sobie życie bez miksera, komputera, smartphone'a? Czy wyobrażasz sobie wizytę u dentysty bez korzystania ze specjalistycznej aparatury medycznej? Sam widzisz, że maszyny zawojowały świat, a życie w komforcie nie jest bez nich możliwe.
To oznacza tylko jedno – na rynku wciąż potrzebni są specjaliści z zakresu mechaniki i budowy maszyn, którzy będą projektować, wytwarzać, testować oraz patentować coraz to lepsze technologie, ułatwiające nasze życie.
Studia w Krakowie to idealne miejsce, by rozpocząć swoją przygodę ze studiami na tym kierunku. Jeżeli zatem nauka matematyki i fizyki nigdy nie stanowiła dla ciebie żadnego problemu, interesują cię nowinki technologiczne i cechuje cię duża kreatywność, to studia na kierunku mechanika i budowa maszyn są dla ciebie stworzone.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 
3. Gdzie studiować
Studia w Krakowie możesz rozpocząć na dwóch prestiżowych uczelniach, których podstawową ideą jest kształcenie najlepszych specjalistów, którzy będą jedną z najbardziej pożądanych grup zawodowych. Mowa oczywiście o Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz o Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.
Programy tych ośrodków akademickich mogą się od siebie różnić, jednak podstawowy trzon nauki pozostaje ten sam. Wszyscy studenci w tracie toku studiów będą szczegółowo zgłębiać zagadnienia związane z dwiema potężnymi naukami ścisłymi – matematyką i fizyką.
 
4. Praca po studiach
Każda z osób, która kończy studia inżynierskie, zastanawia się nad jak najlepszymi perspektywami zawodowymi. Kończąc mechanikę i budowę maszyn na jednej z krakowskich uczelni, będziesz mieć pewność, że znajdziesz taką pracę, która w pełni będzie odpowiadać twoim kwalifikacjom. Swoją zawodową przygodę możesz realizować jako projektant, inżynier oraz ekspert do spraw eksploatacji i wykorzystywania maszyn.
Na absolwentów tego kierunku czekają różnego rodzaju biura projektowe oraz przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego. Możesz znaleźć stabilne zatrudnienie w jednostkach, zajmujących się akredytacją i atestowaniem nowych technologii maszynowych oraz w różnego rodzaju zakładach przeróbczych. Badania, które są prowadzone wśród absolwentów różnych kierunków, pokazują, że studenci, którzy ukończyli mechanikę i budowę maszyn są w czołówce osób, które z powodzeniem znajdują pracę po zakończeniu edukacji.

Studia inżynierskie w Krakowie na kierunku mechanika i budowa maszyn – niezależnie od tego, który z trybów kształcenia wybierzesz – to czas bardzo intensywnej nauki. Czas studentów wypełniony jest wieloma specjalistycznymi zajęciami. Jednak przedmioty, które najbardziej mogą spędzać sen z powiek, to oczywiście matematyka, fizyka oraz chemia inżynieryjna.

Wiedza z zakresu tych dyscyplin ścisłych powinna stanowić bazę dla każdego działania przyszłych inżynierów. Bez ich doskonałej znajomości nie zrozumie się po prostu procesów, towarzyszących mechanice i budowie maszyn.

 

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Program kształcenia wygląda imponująco, prawda? To jeszcze nie wszystko. Studenci, którzy zdecydują się na studia w Krakowie, będą mieli do wyboru szereg specjalizacji, które kształcić będą już bardzo wąskie umiejętności. Osoby, kształcące się na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie, będą mogły wybrać specjalizacje takie jak:

 • maszyny i urządzenia energetyczne oraz ekoenergetyczne;
 • komputerowe wspomaganie projektowania;
 • aparatura i instalacje przemysłowe;
 • budowa i badania pojazdów samochodowych.

 

To również jest tylko kilka przykładów, które mają dać ogólny obraz tego, jak wszechstronna będzie wiedza absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn. Specjalistyczne kwalifikacje wiążą się mocno z ogólnymi dyscyplinami ścisłymi i technicznymi. Właściwie każde działanie praktyczne, realizacja kreatywnego projektu, muszą opierać się nie na intuicji, lecz na rzetelnej wiedzy inżynieryjnej.

Do szerokiego aparatu umiejętności absolwentów tego kierunku można zaliczyć: projektowanie i konstruowanie części oraz całych systemów maszynowych, korzystanie z różnego rodzaju technik wspomagania, przeprowadzanie testów maszynowych, czy wykonywanie symulacji komputerowych. To są jedynie umiejętności inżynieryjne.

Każda osoba, która kończy te studia, musi mieć świadomość, że jej praca nie będzie mieć indywidualnego charakteru. Przyszli mechanicy muszą świetnie współpracować w grupie, ponieważ tylko wtedy jest szansa na pracę, która przynosi bardzo wymierne efekty.

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn zaliczają się do grupy typowych kierunków politechnicznych. Oznacza to w praktyce, że kierunek ten ma charakter studiów dwustopniowych. Pierwszy z nich obejmuje 3,5 roku kształcenia. Studenci poznają wtedy wszystkie podstawowe zagadnienia.

Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera. Wtedy też można podejmować już pierwsze aktywności zawodowe, jednak warto podkreślić, że osoby te nie posiadają jeszcze pełni uprawnień kwalifikacyjnych.

Rozpoczęcie studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich znacznie poszerza i rozwija wszystkie te umiejętności, które zostały pozyskane w trakcie pierwszego etapu kształcenia. Studia magisterskie trwają 1,5 roku. To również czas intensywnej nauki oraz przygotowania do obrony pracy dyplomowej. Pozytywny wynik egzaminu sprawi, że absolwenci otrzymają tytuły magistrów i będą oni mogli w pełni zadbać o rozwój ścieżki kariery.

Mechanika i budowa maszyn w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier
Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

Osoby, które decydują się na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn, nie powinny mieć problemu ze znalezieniem w przyszłości stabilnego zatrudnienia.
We współczesnym świecie wciąż potrzebni są specjaliści, którzy będą wprowadzać nowości technologiczne na rynku – to one ulepszają i ułatwiają nasze życie. Absolwenci krakowskich uczelni znajdą zatrudnienie w różnego rodzaju biurach projektowych i patentowych, firmach konsultingowych i jednostkach technologicznych.
Słowem – osoby, które kończą studia na tym kierunku znajdą zatrudnienie we wszystkich tych sektorach przemysłowych, w których potrzebni są specjaliści z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Zatem na takich absolwentów czeka praca w sektorze:
 • transportowym,
 • spożywczym,
 • medycznym,
 • metalurgicznym,
 • elektrycznym,
 • ekologicznym itp.
Każda osoba, która kończy te studia, może ubiegać się o pracę na stanowisku projektanta, konstruktora, testera, czy nawet programisty. Wszystkie te perspektywy zawodowe odpowiadają kwalifikacjom, jakie absolwenci pozyskali w trakcie nauki.

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oferuje 144 miejsc, a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 216 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PK i AGH. Ceny wahają się od 4500 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn w Krakowie

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Mechanika i budowa maszyn studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie
 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów przeprowadzana jest w oparciu o limit miejsc – uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę kandydatów, którzy selekcjonowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Na wybrane studia dostają się te osoby, które zajmują odpowiednio wysokie miejsca na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie:

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 144
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 216

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne są bezpłatne, jednak tylko w uczelniach publicznych. Za naukę w prywatnej szkole wyższej najczęściej należy zapłacić. Płatne są także studia niestacjonarne w uczelniach publicznych.

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 4500 zł
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonych terminach. Informacje na temat list rankingowych na poszczególne kierunki oraz liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów kandydaci mogą znaleźć w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 12.07.2022Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – od 11.07.2022 do 28.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Preferowany typ dostarczenia zestawu dokumentów może różnić się od indywidualnej decyzji szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji na poszczególne studia. Kandydaci mają najczęściej kilka dni na dopełnienie formalności. Należy pospieszyć się – spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – od 13.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek mechanika i budowa maszyn:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Mechaniczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie przyciągają co roku bardzo wielu chętnych. Dzieje się tak dlatego, że jest to jedno z najbardziej prestiżowych miast akademickich w Polsce. Jeżeli dodamy do tego możliwość rozpoczęcia nauki na kierunku mechanika i budowa maszyn, to okaże się, że tacy absolwenci po studiach w Krakowie stają się naprawdę atrakcyjni na aktualnym rynku pracy. Jednak od razu należy podkreślić, że nie są to studia stworzone dla wszystkich i już podczas procedury rekrutacyjnej trzeba zaprezentować rozbudowaną wiedzę. Zatem, aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, to już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka matematyki, fizyki i chemii stanowi dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie?
 • Czy interesują cię nowinki ze świata technologii?
 • Czy cechuje cię umiejętność nieszablonowego myślenia i czy chciałbyś w przyszłości być inżynierem-artystą, który ma możliwość wcielania swoich projektów w życie?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to śmiało możesz pomyśleć o rozpoczęciu studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn w Krakowie. Twoją podstawową bronią powinno być jak najlepsze przygotowanie się do egzaminu dojrzałości. To najlepsze wyniki z matury są świadectwem twojej wiedzy, która jest niezbędna do rozpoczęcia studiów na tym kierunku. Każdy, kto poważnie myśli o zgłębianiu zagadnień związanych z mechaniką i budową maszyn, musi na maturze zdawać obowiązkowo rozszerzoną matematykę, a oprócz niej jeden z przedmiotów do wyboru – fizykę, chemię lub informatykę. Konkurencja jest bardzo duża, a liczba miejsc ograniczona, więc swoją naukę rozpocznij już dziś.

Jeżeli lubisz poszerzać swoją wiedzę, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą zapewni ci miejsce na listach osób przyjętych. W przypadku studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn pomyśl o:

 • Olimpiadzie Matematycznej;
 • Olimpiadzie Fizycznej;
 • Olimpiadzie Chemicznej.

Ostatni etap rekrutacji to czas składania dokumentów. Nie zaniedbaj go, by nie zostać skreślonym z listy osób przyjętych. W pierwszej kolejności musisz dostarczyć na ogół skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz oczywiście świadectwo maturalne.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - ważne informacje

mechanika i budowa maszyn studia

studia inżynierskie i techniczne w Krakowie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Kierunki studiów w Krakowie można realizować w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma możliwość wyboru najlepszej i najbardziej dopasowanej do swoich potrzeb, opcji. Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać, że zajęcia odbywają się w wybrane piątki, soboty i niedziele.

Program studiów inżynierskich został w pełni dopasowany do realiów współczesnego świata oraz potrzeb obecnego rynku pracy. Jako student będziesz miał szansę ugruntować swoją wiedzę techniczną oraz wzbogacić ją o nowe, cenne elementy. W siatce zajęć, która może się nieznacznie różnić w zależności od uczelni przewidziano wiele interesujących przedmiotów

dowiedz się więcej na temat kierunku mechanika i budowa maszyn studia zaoczne w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Krakowie?

Mechanika i budowa maszyn z jednej strony mogą budzić lęk wśród kandydatów, ale z drugiej strony to pokusa dla wszystkich ambitnych osób, które nie boją się wyzwań. 
 
Karol, student drugiego roku, mówi:
Matematyka na studiach wydawała mi się na początku koszmarem, jednak odrobina determinacji i samozaparcia sprawiły, że zacząłem rozumieć jej ścisły związek z innymi przedmiotami. Bez jej rozumienia dalsza nauka nie byłaby możliwa. Na szczęście w trakcie studiów w Krakowie mogę liczyć na pomoc wykładowców, którzy nigdy nie zostawiają studentów samych z problemami. To oni poszerzają ścieżki myślenia i czasami podsuwają nieoczywiste rozwiązania, które zmuszają do myślenia. Mimo trudności nigdy nie zdecydowałbym się na naukę na innym kierunku.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Kraków studia i stopnia

Mechanika i budowa maszyn Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Kraków studia stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn Kraków studia niestacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

 

Studia na Wydziale Mechanicznym

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku