Logopedia z fonoaudiologią

Logopedia z fonoaudiologią

Dodaj do ulubionych

Logopedia z fonoaudiologią studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Obecna logopedia to interdyscyplinarna dziedzina, która nieustannie się rozwija, a ponadto postęp badań naukowych nad zaburzeniami mowy związany z rozwojem wiedzy nad komunikacją społeczną, rozwojem neurobiologii i dyscyplin medycznych jest ogromny. Jeżeli zatem interesujesz się tą tematyką to Logopedia z fonoaudiologią może być początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia z fonoaudiologią? Będzie to wiedza z zakresu biologicznych, społecznych i psychicznych uwarunkowań mowy, ontogenezy języka, mechanizmów i rodzajów zaburzeń zachowań językowych u dzieci, młodzieży i dorosłych, metodyki przełamywania zaburzeń mowy. Nacisk będzie też kładziony na lingwistyczny aspekt logopedii, a także wiedzę psychologiczną oraz pedagogiczną, co w pełni przygotuje Cię do pracy logopedy. Zdobycie tak zróżnicowanej wiedzy pozwoli Ci stworzyć pełny model zaburzeń mowy i dokonać interpretacji poszczególnych zaburzeń z wielu perspektyw. Ponadto będziesz też mógł pracować z osobami ciepiącymi na zaburzenia słuchu i skutecznie przeprowadzać ich diagnozę.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Logopedia z fonoaudiologią? Będziesz wyposażony w umiejętności umożliwiające podjęcie pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów: w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Logopedia z fonoaudiologią może być kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku logopedia z fonoaudiologią, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka, biologia, chemia, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Logopedia z fonoaudiologią stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.09.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.08.2021
do 29.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.09.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logopedia z fonoaudiologią

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując logopedię z fonoaudiologią

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • klasyfikacji zaburzeń mowy, słuchu i głosu oraz poszczególnych jednostek patologii mowy wykorzystując terminologię z zakresu logopedii i audiologii,
 • akustyki, techniki biomedycznej, protetyki słuchu, oprogramownia komputerowego i metod pomiarowych z zakresu akustyki, audiologii, protetyki słuchu oraz przyrządów i systemów stosowanych w technice biomedycznej,
 • urządzeń elektroakustycznych, obsługi programów komputerowych do akustycznej analizy głosu i mowy oraz przyrządy i systemy stosowane w technice biomedycznej, stosowania właściwej miary i metody do oceny badanych zjawisk,
 • najważniejszych osiągnięć w obszarze badań fonetycznych i fonologicznych oraz w obszarze profilaktyki logopedycznej, rozeznania we współczesnych problemach językoznawczych i logopedycznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku logopedia z fonoaudiologią?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek logopedia z fonoaudiologią jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie bezpośrednio związana z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku logopedia z fonoaudiologią cechują się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin, takich jak psychologia, pedagogika, językoznawstwo, a nawet medycyna. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • komunikowanie interpersonalne
 • elementy nauki o języku
 • prawo medyczne
 • epidemiologia

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. W czasie licznych warsztatów nauczysz się diagnozowania, prowadzenia terapii oraz leczenia zaburzeń mowy. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób kształtować i korygować emisje głosu. Ponadto rozwiniesz kompetencje z zakresu pedagogiki i dydaktyki, co z powodzeniem wykorzystasz podczas pracy z dziećmi i młodzieżą. Program nauczania zakłada także realziacje lektoratu z języka obcego, dzięki któremu zwiększą się twoje szanse na rozpoczęcie kariery w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku logopedia z fonoaudiologią będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku logopedia z fonoaudiologią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ STUDIA I STOPNIA

LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek logopedia z fonoaudiologią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przedmioty:

biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy) + obowiązkowy test predyspozycji

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku logopedia z fonoaudiologią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac. I stopnia:
39
II stopnia:
39
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek logopedia z fonoaudiologią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku logopedia z fonoaudiologią

Absolwent kierunku logopedia z fonoaudiologią znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • logopeda w: przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych, przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych,
 • pracownik w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • jako nauczyciel w szkołach podstawowych powszechnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III), w szkołach podstawowych integracyjnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III),
 • pracownik poradni rehabilitacyjnych,
 • pracownik w szpitalu lub sanatoriach.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ

Komentarze (0)