Logopedia z fonoaudiologią

Logopedia z fonoaudiologią

logopedia z fonoaudiologią studia

Logopedia z fonoaudiologią studia - kierunek studiów

Obecna logopedia to interdyscyplinarna dziedzina, która nieustannie się rozwija, a ponadto postęp badań naukowych nad zaburzeniami mowy związany z rozwojem wiedzy nad komunikacją społeczną, rozwojem neurobiologii i dyscyplin medycznych jest ogromny. Jeżeli zatem interesujesz się tą tematyką to Logopedia z fonoaudiologią może być początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia z fonoaudiologią? Będzie to wiedza z zakresu biologicznych, społecznych i psychicznych uwarunkowań mowy, ontogenezy języka, mechanizmów i rodzajów zaburzeń zachowań językowych u dzieci, młodzieży i dorosłych, metodyki przełamywania zaburzeń mowy. Nacisk będzie też kładziony na lingwistyczny aspekt logopedii, a także wiedzę psychologiczną oraz pedagogiczną, co w pełni przygotuje Cię do pracy logopedy. Zdobycie tak zróżnicowanej wiedzy pozwoli Ci stworzyć pełny model zaburzeń mowy i dokonać interpretacji poszczególnych zaburzeń z wielu perspektyw. Ponadto będziesz też mógł pracować z osobami ciepiącymi na zaburzenia słuchu i skutecznie przeprowadzać ich diagnozę.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Logopedia z fonoaudiologią? Będziesz wyposażony w umiejętności umożliwiające podjęcie pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów: w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Logopedia z fonoaudiologią może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując logopedię z fonoaudiologią

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • klasyfikacji zaburzeń mowy, słuchu i głosu oraz poszczególnych jednostek patologii mowy wykorzystując terminologię z zakresu logopedii i audiologii,
 • akustyki, techniki biomedycznej, protetyki słuchu, oprogramownia komputerowego i metod pomiarowych z zakresu akustyki, audiologii, protetyki słuchu oraz przyrządów i systemów stosowanych w technice biomedycznej,
 • urządzeń elektroakustycznych, obsługi programów komputerowych do akustycznej analizy głosu i mowy oraz przyrządy i systemy stosowane w technice biomedycznej, stosowania właściwej miary i metody do oceny badanych zjawisk,
 • najważniejszych osiągnięć w obszarze badań fonetycznych i fonologicznych oraz w obszarze profilaktyki logopedycznej, rozeznania we współczesnych problemach językoznawczych i logopedycznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku logopedia z fonoaudiologią

Absolwent kierunku logopedia z fonoaudiologią znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • logopeda w: przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych, przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych,
 • pracownik w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • jako nauczyciel w szkołach podstawowych powszechnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III), w szkołach podstawowych integracyjnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III),
 • pracownik poradni rehabilitacyjnych,
 • pracownik w szpitalu lub sanatoriach.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku logopedia z fonoaudiologią, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka, biologia, chemia, matematyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Zobacz inne kierunki Medyczne

   Typ studiów
   Województwo

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ

   Komentarze (0)