Uniwersytety Medyczne

Uniwersytety Medyczne

18.06.2021

uniwersytety medyczne w Polsce

Uniwersytety Medyczne w Polsce

Uniwersytety medyczne jako jedyny rodzaj uczelni wyższych w Polsce nie podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkie działania związane z uczelniami medycznymi muszą być zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia. To właśnie Ministerstwo reguluje ilość miejsc na kierunkach. Ograniczana ilość miejsc dla kandydatów zalicza uniwersytet medyczny do grona uczelni na które najciężej się dostać.

 

 

Uniwersytety medyczne w Polsce

 


uniwersytet medyczny łódźUniwersytet Medyczny w Łodzi

Łódzki Uniwersytet Medyczny to pierwsza publiczna uczelnia medyczna w Polsce, która rozpoczęła kształcenie młodzieży na kierunkach lekarskim, lekarsko- dentystycznym czy położniczym w 2002 roku. Uczelnia została powołana do życia z połączenia Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego, a jej działalność edukacyjna jest kontynuacją kilkudziesięcioletniej tradycji obu jednostek akademickich.

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Łódź

 


uniwersytet medyczny warszawaWarszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny to największa polska, publiczna uczelnia kształcąca kadrę medyczną. Tworzona ona jest przez niemal dziesięć tysięcy studentów, którzy edukację wyższą podejmują na jednym z pięciu Wydziałów. Każdy z Wydziałów prowadzi badania i działalność dydaktyczną w różnych dziedzinach nauk medycznych i farmaceutycznych. 

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Warszawa

 


uniwersytet medyczny krakówCollegium Medicum UJ w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński, bo o nim mowa to 15 Wydziałów, w tym trzy działające w ramach Collegium Medicum: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Jagielloński to miejsce przyjazne każdemu. 65 procent wszystkich studentów stanowią kobiety. Wśród absolwentów oraz studentów możemy znaleźć obywateli nie tylko krajów europejskich.

 

Czytaj więcej: Collegium Medicum UJ Kraków

 


uniwersytet medyczny poznańUniwersytet Medyczny w Poznaniu

Uczelnia od lat plasuje się na wysokich miejscach rankingów na najlepszą uczelnie medyczną w Polsce, Europie oraz na świecie. Oferta edukacyjna zawiera osiemnaście kierunków studiów realizowanych na czterech wydziałach.

 

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Poznań

 


uniwersytet medyczny katowiceŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląska Uczelnia Medyczna to pięć wydziałów, w tym trzy zamiejscowe, mieszczące się w obrębie aglomeracji śląskiej (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu). Wszystkie wydziały tworzą niemal dziesięciotysięczną społeczność, która wiedzę zdobywa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Katowice

 


Uniwersytet Medyczny w LublinieUniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to jedna z pięciu uczelni publicznych działających na terenie miasta. Uczelnia medyczna to cztery wydziały na których studiuje ponad 7 tysięcy studentów. Duży odsetek stanowią studenci zagraniczni, których wymiana odbywa się dzięki przystąpieniu do programu Socrates Erasmus. Uniwersytet Medyczny w Lublinie współpracuje też z uczelniami i instytucjami ze Stanów Zjednoczonych, Danii, Holandii, Włoch, Niemiec, Ukrainy. 

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Lublin

 


Uniwersytet Medyczny Wrocław

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to pod względem ilości studentów trzecia uczelnia w mieście. Co roku naukę na jednym z czterech wydziałów rozpoczyna ponad pięć i pół tysiąca studentów. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych do wyboru mają studia na dziesięciu kierunkach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Wrocław

 


uniwersytet medyczny bydgoszczCollegium Medicum w Bydgoszczy

Uczelnia Medyczna jest częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bydgoska uczelnia to trzy wydziały, kształcąca na jedenastu kierunkach i kilku specjalnościach. Bazą praktyczną uczelni są dwa Szpitale Uniwersyteckie w Bydgoszczy: nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza oraz nr 2 im. dr. Jana Biziela. 

 

 

Czytaj więcej: Collegium Medicum Bydgoszcz

 


uniwersytet medyczny szczecinUniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorska uczelnia medyczna jest jedną z wiodących w kraju, co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona 
w genach) oraz prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi). Działalność naukowa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych.

 

Czytaj więcej: Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin


uniwersytet medyczny gdańskUniwersytet Medyczny w Gdańsku

Gdański Uniwersytet Medyczny to ponad 6000 tysięcy studentów uczących się na czterech wydziałach działających w ramach uczelni medycznej. Wydział Lekarski co roku kształci specjalistów na trzech kierunkach: lekarskim, na którym nauka trwa 6 lat, a studia są jednolite (bez podziału na studia licencjackie i magisterskie); lekarsko- dentystycznym, studia jednolite magisterskie trwające 5 lat oraz kierunek technika dentystyczne. 

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Gdańsk

 

 

Kandydaci muszą zdawać maturę z matematyki, fizyki, biologii i chemii na poziomie rozszerzonym. Tylko te przedmioty dają szansę podczas rekrutacji.

Studia medyczne nie należą do najlżejszych. Podczas sześcioletniej nauki student musi przyswoić wiedzę z zakresu anatomii, biochemii, farmacji, fizjologii oraz innych niezbędnych w pracy lekarza informacji. Zajęcia odbywają się w laboratoriach, realizowane są one przy użyciu specjalistycznego i zaawansowanego technicznie sprzętu badawczego. Student medycyny odbywa także zajęcia w prosektorium i w szpitalach klinicznych, gdzie poznaje specyfikę pracy na poszczególnych oddziałach. Od wielu studentów oraz absolwentów można usłyszeć stwierdzenie, że medycyna to jedna wielka, nieustająca sesja egzaminacyjna, a ilość kolokwiów i wejściówek liczona bywa w dziesiątkach tygodniowo.

Wieloletni trud nie idzie w zapomnienie. Osoby kończące kierunki medyczne, niosą pomoc drugiemu człowiekowi, a tym samym cieszą się społecznym prestiżem i poważaniem. Lekarze, położne, pielęgniarki dbają o nasze zdrowie i życie przez całą dobę. Absolwenci uczelni medycznych rozpoznają stan zagrożenia życia, szybko i sprawnie. Posiadają wiedzę umożliwiającą właściwe zastosowanie postępowania lekarskiego mającego na celu utrzymanie podstawowych funkcji życiowych oraz przeprowadzanie akcji ratunkowych w przypadku zagrożenia.

Miejscami w których zatrudnienie znajdą absolwenci kierunków realizowanych na publicznych uczelniach medycznych są również koncerny farmaceutyczne, które zajmują się ulepszaniem oraz dystrybucją medykamentów. Studenci kierunków medycznych bardzo często zatrudniani są jako specjaliści od jakości w firmach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego. 

 

 

 

Komentarze (0)