uniwersytet medyczny

Uniwersytet Medyczny

Uniwersytety medyczne jako jedyny rodzaj uczelni wyższych w Polsce nie podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkie działania związane z uczelniami medycznymi muszą być zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia. To właśnie Ministerstwo reguluje ilość miejsc na kierunkach. Ograniczana ilość miejsc dla kandydatów zalicza uniwersytet medyczny do grona uczelni na które najciężej się dostać.

Kandydaci muszą zdawać maturę z matematyki, fizyki, biologii i chemii na poziomie rozszerzonym. Tylko te przedmioty dają szansę podczas rekrutacji.

Studia medyczne nie należą do najlżejszych. Podczas sześcioletniej nauki student musi przyswoić wiedzę z zakresu anatomii, biochemii, farmacji, fizjologii oraz innych niezbędnych w pracy lekarza informacji. Zajęcia odbywają się w laboratoriach, realizowane są one przy użyciu specjalistycznego i zaawansowanego technicznie sprzętu badawczego. Student medycyny odbywa także zajęcia w prosektorium i w szpitalach klinicznych, gdzie poznaje specyfikę pracy na poszczególnych oddziałach. Od wielu studentów oraz absolwentów można usłyszeć stwierdzenie, że medycyna to jedna wielka, nieustająca sesja egzaminacyjna, a ilość kolokwiów i wejściówek liczona bywa w dziesiątkach tygodniowo.

Wieloletni trud nie idzie w zapomnienie. Osoby kończące kierunki medyczne, niosą pomoc drugiemu człowiekowi, a tym samym cieszą się społecznym prestiżem i poważaniem. Lekarze, położne, pielęgniarki dbają o nasze zdrowie i życie przez całą dobę. Absolwenci uczelni medycznych rozpoznają stan zagrożenia życia, szybko i sprawnie. Posiadają wiedzę umożliwiającą właściwe zastosowanie postępowania lekarskiego mającego na celu utrzymanie podstawowych funkcji życiowych oraz przeprowadzanie akcji ratunkowych w przypadku zagrożenia.

Miejscami w których zatrudnienie znajdą absolwenci kierunków realizowanych na publicznych uczelniach medycznych są również koncerny farmaceutyczne, które zajmują się ulepszaniem oraz dystrybucją medykamentów. Studenci kierunków medycznych bardzo często zatrudniani są jako specjaliści od jakości w firmach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego. 

 

Uniwersytety medyczne w Polsce

 


uniwersytet medyczny łódźUniwersytet Medyczny w Łodzi

Łódzki Uniwersytet Medyczny to pierwsza publiczna uczelnia medyczna w Polsce, która rozpoczęła kształcenie młodzieży na kierunkach lekarskim, lekarsko- dentystycznym czy położniczym w 2002 roku. Uczelnia została powołana do życia z połączenia Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego, a jej działalność edukacyjna jest kontynuacją kilkudziesięcioletniej tradycji obu jednostek akademickich. Uniwersytet Medyczny w Łodzi to społeczność akademicka licząca sobie niemal dziewięć tysięcy studentów dla których przygotowana jest oferta pięciu Wydziałów (Wojskowo- Lekarski, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutyczny, Lekarski oraz Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego).

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Łódź


uniwersytet medyczny warszawaUniwersytet Medyczny w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny to największa polska, publiczna uczelnia kształcąca kadrę medyczną. Tworzona ona jest przez niemal dziesięć tysięcy studentów, którzy edukację wyższą podejmują na jednym z pięciu Wydziałów. Każdy z Wydziałów prowadzi badania i działalność dydaktyczną w różnych dziedzinach nauk medycznych i farmaceutycznych. Wydziały prowadzą studia na dwunastu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie, trwają 3 lata. Ich kontynuacją są studia magisterskie- drugiego stopnia. Studenci mogą również korzystać z oferty studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających i specjalizacyjnych.

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Warszawa

 


uniwersytet medyczny krakówCollegium Medicum UJ w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński, bo o nim mowa to 15 Wydziałów, w tym trzy działające w ramach Collegium Medicum: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Jagielloński to miejsce przyjazne każdemu. 65 procent wszystkich studentów stanowią kobiety. Wśród absolwentów oraz studentów możemy znaleźć obywateli nie tylko krajów europejskich. Uniwersytet Jagielloński to miejsce przyjazne dla studentów również z Azji i Afryki, a także obywateli państw Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś). Jako jedyna uczelnia w kraju, Uniwersytet Jagielloński jest członkiem wielu stowarzyszeń zrzeszających najbardziej prestiżowe uniwersytety świata, m.in. Grupy Coimbra, Europaeum czy Sieci Utrechckiej.

 

Czytaj więcej: Collegium Medicum UJ Kraków


uniwersytet medyczny poznańUniwersytet Medyczny w Poznaniu

Uczelnia od lat plasuje się na wysokich miejscach rankingów na najlepszą uczelnie medyczną w Polsce, Europie oraz na świecie. Oferta edukacyjna zawiera osiemnaście kierunków studiów realizowanych na czterech wydziałach.

Wydział Lekarski, na którym kształcą się przyszli lekarza specjaliści, realizuje studia na kierunku lekarskim w trybie dziennym i zaocznym. Studia te trwają 6 lat i obejmują całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Dodatkowo każdy ze studentów musi odbyć 13-nasto tygodniową praktykę zawodową. Kierunek ten jest jednym z najpopularniejszych na całej uczelni. Podczas rekrutacji na jedno miejsce przypada około 10 kandydatów.

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Poznań


uniwersytet medyczny katowiceUniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląska Uczelnia Medyczna to pięć wydziałów, w tym trzy zamiejscowe, mieszczące się w obrębie aglomeracji śląskiej (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu). Wszystkie wydziały tworzą niemal dziesięciotysięczną społeczność, która wiedzę zdobywa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone na kierunku lekarskim w Katowicach.

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Katowice


Uniwersytet Medyczny w LublinieUniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to jedna z pięciu uczelni publicznych działających na terenie miasta. Uczelnia medyczna to cztery wydziały na których studiuje ponad 7 tysięcy studentów. Duży odsetek stanowią studenci zagraniczni, których wymiana odbywa się dzięki przystąpieniu do programu Socrates Erasmus. Uniwersytet Medyczny w Lublinie współpracuje też z uczelniami i instytucjami ze Stanów Zjednoczonych, Danii, Holandii, Włoch, Niemiec, Ukrainy. Dzięki uczestnictwu w programie TEMPUS uczelnia nawiązała kontakty z uniwersytetami z Hiszpanii i Belgii. Studenci i absolwenci uniwersytetu medycznego swoje umiejętności zawodowe zdobywać mogą podczas praktyk i staży w jednym z czterech szpitali klinicznych (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Lublin


Uniwersytet Medyczny Wrocław

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to pod względem ilości studentów trzecia uczelnia w mieście. Co roku naukę na jednym z czterech wydziałów rozpoczyna ponad pięć i pół tysiąca studentów. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych do wyboru mają studia na dziesięciu kierunkach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Obecnie na uczelni studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach różnych organizacji i agend studenckich takich jak: Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego,Chór Uniwersytetu Medycznego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA- Poland czy Młoda Farmacja.

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Wrocław


uniwersytet medyczny bydgoszczCollegium Medicum w Bydgoszczy

Uczelnia Medyczna jest częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bydgoska uczelnia to trzy wydziały, kształcąca na jedenastu kierunkach i kilku specjalnościach. Bazą praktyczną uczelni są dwa Szpitale Uniwersyteckie w Bydgoszczy: nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza oraz nr 2 im. dr. Jana Biziela. Jednostki organizacyjne uczelni działają też w innych placówkach w Bydgoszczy takich jak: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, Kujawsko- Pomorskim Centrum Pulmonologii, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno- Zakaźnym. Studenci zdobywają praktykę także w Toruniu.

 

 

Czytaj więcej: Collegium Medicum Bydgoszcz


uniwersytet medyczny szczecinUniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorska uczelnia medyczna jest jedną z wiodących w kraju, co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona 
w genach) oraz prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi). Działalność naukowa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologi.

 

Czytaj więcej: Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin


uniwersytet medyczny gdańskUniwersytet Medyczny w Gdańsku

Gdański Uniwersytet Medyczny to ponad 6000 tysięcy studentów uczących się na czterech wydziałach działających w ramach uczelni medycznej. Wydział Lekarski co roku kształci specjalistów na trzech kierunkach: lekarskim, na którym nauka trwa 6 lat, a studia są jednolite (bez podziału na studia licencjackie i magisterskie); lekarsko- dentystycznym, studia jednolite magisterskie trwające 5 lat oraz kierunek technika dentystyczne. Studia na ostatnim kierunku trwają 3 lata, a nauka zakończona jest napisaniem pracy licencjackiej. Wydział prowadzi współpracę z Politechniką Gdańską, dzięki której funkcjonują międzyuczelniane studia w zakresie inżynierii mechaniczno- medycznej. Podobna współpraca podjęta została z Uniwersytetem Gdańskim na kierunku logopedia. Od 2002 r. kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone jest dla studentów anglojęzycznych – English Division.

Czytaj więcej: Uniwersytet Medyczny Gdańsk

 

 

 

Komentarze (0)