Gospodarka odpadami i recykling

Gospodarka odpadami i recykling

Dodaj do ulubionych

Gospodarka odpadami i recykling studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Gospodarka odpadami i recykling to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). 

Studia na kierunku gospodarka odpadami i recykling
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności gospodarka odpadami i recykling możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | gospodarka odpadami i recykling - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Gospodarka odpadami i recykling dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk o środowisku i rolniczych, a także o całokształcie zjawisk i procesów środowiskowych i współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Gospodarka odpadami i recykling najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).
 

Praca po studiach

Studia na kierunku Gospodarka odpadami i recykling dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, na stanowisku specjalisty w obszarze gospodarki odpadami, w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w rolnictwie czy organach administracji publicznej.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Gospodarka odpadami i recykling wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Gospodarka odpadami i recykling:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA ODPADAMI I RECYKLING

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Gospodarka odpadami i recykling stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Gospodarka odpadami i recykling - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka odpadami i recykling studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka odpadami i recykling studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka odpadami i recykling

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę odpadami i recykling:

Studia na kierunku Gospodarka odpadami i recykling dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu takich dziedzin jak chemia, matematyka czy fizyka, a także nauki rolnicze i o Ziemi. Program studiów zakłada także, że studenci zdobędą umiejętności praktyczne w kierunku identyfikacji i analizy związków chemicznych nowoczesnymi metodami.

Studenci kierunku Gospodarka odpadami i recykling mogą również poznać zagadnienia z zakresu mikrobiologii, prawa ochrony środowiska oraz statystyki i metrologii.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Gospodarka odpadami i recykling to: ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami, chemia wody i ścieków czy analiza mikrozanieczyszczeń.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA ODPADAMI I RECYKLING?

Gospodarka odpadami i recykling to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności za zakresu m.in. chemii nieorganicznej i organicznej, matematyki i fizyki, nauk rolniczych oraz nauk o Ziemi i środowisku.

Kierunki studiów takie jak Gospodarka odpadami i recykling dają studentom możliwość zdobycia także umiejętności i wiedzy niezbędnych do rozpoznawania, diagnozowania oraz definiowania zasadniczych problemów związanych z gospodarowaniem odpadami, a także ich składowaniem, transportem, utylizacją oraz metodami przetwarzania w zasoby możliwe do ponownego wykorzystania.

Studenci odbędą także praktyki, dzięki którym będą mogli zdobyć umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Gospodarka odpadami i recykling możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA ODPADAMI I RECYKLING?

Studia na kierunku Gospodarka odpadami i recykling trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA ODPADAMI I RECYKLING

Studia na kierunku Gospodarka odpadami i recykling dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, a także w organach administracji, zwłaszcza samorządowych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Gospodarka odpadami i recykling:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
 • instytucje odpowiedzialne za ochrone środowiska,
 • organy administracji samorządowej,
 • specjalista w obszarze gospodarki odpadami,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA ODPADAMI I RECYKLING

Komentarze (0)