Analityka chemiczna

Analityka chemiczna

Studia na kierunku analityka chemiczna możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Analityka chemiczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie analityka chemiczna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Chemia budowlana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia budowlana

Analityka chemiczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku analityka chemiczna to studia licencjackie/ inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata/inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku analityka chemiczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka chemiczna rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | analityka chemiczna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku analityka chemiczna możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | analityka chemiczna - uczelnie >

Opis kierunku

Analityka chemiczna to kierunek dedykowany osobom, które nie boją się wyzwań stawianych przez zdobycze nauk ścisłych. W trakcie kształcenia studenci uczyć się będą między innymi, jak wygląda praca w laboratorium analitycznym. Poznają również sposoby badania składów wyrobów chemicznych, kosmetycznych czy farmaceutycznych. Studia mają więc charakter praktycznych, ale oparte są jednocześnie na stabilnych podstawach z chemii czy inżynierii chemicznej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku analityka chemiczna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chamia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Analityka chemiczna to studia, po których zakończeniu można rozwijać się zawodowo między innymi w różnych odmianach przemysłu, które swoją działalność opierają na specjalistycznych analizach z zakresu analityki chemicznej. Absolwenci mogą pracować na stanowiskach chemików, analityków czy kontrolerów jakości.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku analityka chemiczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka chemiczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując analitykę chemiczną

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku analityka chemiczna: biochemia, chemia nieorganiczna, chemia ogólna, chemia radiacyjna, chemiczne metody analizy jakościowej.

Absolwenci kierunku Analityka chemiczna posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metod analitycznych pełniących istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska.

W planie studiów położono duży nacisk na wszechstronne wykształcenie chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem analityki chemicznej środowiska, która umożliwi rozpoznanie zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i żywności.

 

W programie studiów na kierunku analityka chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy biologii
 • Elementy zastosowania matematyki w chemii
 • Technologia informacyjna i statystyka
 • Chemiczne metody analizy jakościowej
 • Elementy krystalografii
 • Podstawy fizyki
 • Chemiczne metody analizy ilościowej
 • Metrologia i walidacja
 • Chemia materiałów
 • Biochemia
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii,
 • literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji na poziomie podstawowym, ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii i analityki chemicznej,
 • samodzielnego prowadzenia badań w laboratoriach analitycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych,
 • opracowywania procedur analitycznych w specjalistycznych laboratoriach oraz w zakładach branży chemicznej,
 • organizowania bezpiecznych i efektywnie działających stanowisk pracy
 • zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie oraz wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym, jak również dokonywania pomiarów lub określania podstawowych wielkości fizycznych bazując na wiedzy zdobytej z zakresu fizyki,
 • metod obliczeniowych oraz wymienia oprogramowanie użytkowe w życiu codziennym i zawodowym (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych),
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku analityka chemiczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawego kierunku studiów z zakresu nauk ścisłych, a Twoją mocną stroną w liceum jest chemia oraz matematyka? Interesują Cię dodatkowo procesy zachodzące w przyrodzie oraz ich wpływ na nasze życie codzienne? Jeżeli tak to Analityka chemiczna może być kierunkiem dla Ciebie!

 

3. Gdzie studiować analitykę chemiczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek analityka chemiczna:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku analityka chemiczna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Analityka chemiczna? Po ukończeniu tych studiów będziesz mógł podjąc pracę w laboratoriach analitycznych przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

Jak widzisz możliwości jest dużo, więc jeżeli jesteś osobą skrupulatną, a Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to na pewno jest to kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku analityka chemiczna znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik w laboratoriach analitycznych przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych,
 • pracownik Państwowej Inspekcji Handlowej,
 • pracownik przemysłu chemicznego,
 • pracownik przemysłu kosmetycznego,
 • pracownik przemysłu farmaceutycznego,
 • pracownik firmy produkującej nowczesne meteriały chemiczne,
 • pracownik procesu produkcji działów chemicznych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • pracownik kontroli jakości.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka chemiczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka chemiczna studia I stopnia

Analityka chemiczna studia II stopnia

Zobacz inne kierunki chemiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki chemiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku analityka chemiczna

Miasta, które oferują studia na kierunku Analityka chemiczna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)