Rekrutacja na studia 2024 w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia 2024 w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia 2024 w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia

w Bydgoszczy 2024

Odkryj kierunki na bydgoskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Bydgoszczy

Rekrutacja na 8 bydgoskich uczelniach na studia 2024/2025 przeprowadzona zostanie online w terminie od marca do 30 września 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca na 154 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2024 w popularnych uczelniach w Bydgoszczy:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: od 10.06.2024 do 17.09.2024
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: 03.06.2024
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: od 06.2024 do 08.2024

Dodatkowa rekrutacja na studia w Bydgoszczy w uczelniach publicznych potrwa od sierpnia do września 2024 r. Z kolei kandydaci na uczelnie niepubliczne w Bydgoszczy mogą składać dokumenty na studia do października 2024 roku.

Dodatkowa rekrutacja 2024 na uczelniach w Bydgoszczy - data:

 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: do 08.2024
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: do 08.2024
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: od 08.2024 do 09.2024

dodatkowa rekrutacja na studia

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 w Bydgoszczy

Nowe kierunki studiów w Bydgoszczy:

 • badanie i projektowanie gier (UKW)
 • dietetyka (UKW)
 • sinologia (UKW)
 • skandynawistyka (UKW)
 • socjoinformatyka (UKW)
 • kierunek lekarski (PBS)
 • transport i logistyka (PBS)
 • agrotechnologia
 • inżynieria w medycynie
 • technologia i chemia żywności
 • zarządzanie w sporcie
 • technika i technologia bezpieczeństwa i obronności (PBS)
 • dietetyka (Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz)
 • marketing and sales (Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz)
 • media i komunikacja w biznesie (Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz)
 

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Kandydaci na studia w Bydgoszczy podczas rekrutacji 2024/2025 mają do wyboru ponad 150 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (152 kierunki) oraz niestacjonarnych (80 kierunków).

sprawdź kierunki studiów w Bydgoszczy - wyszukiwarka

 

Kierunki studiów w Bydgoszczy - rekrutacja 2024/2025

 • administracja
 • agrotronika
 • analityka chemiczna i spożywcza
 • analityka medyczna
 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • audiofonologia
 • automatyka i elektronika
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • biotechnologia
 • biotechnologia medyczna
 • budownictwo
 • cyberdemokracja i studia nad rozwojem
 • design w biznesie
 • dietetyka
 • dyrygentura
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edytorstwo
 • ekonomia
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektroradiologia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • engineering management
 • farmacja
 • filologia
 • filologia angielska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • finance and accounting
 • finanse i rachunkowość
 • finansowo - prawny
 • fizjoterapia
 • fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
 • fizyka
 • geodezja i kartografia
 • geografia
 • germanistyka
 • historia
 • humanistyka drugiej generacji
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • informatyka w biznesie
 • informatyka w biznesie - studia inżynierskie
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • inspekcja weterynaryjna
 • instrumentalistyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria farmaceutyczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria techniczno-informatyczna
 • inżynieria zarządzania
 • it in business
 • jazz i muzyka estradowa
 • językoznawstwo
 • kierunek lekarski (medycyna)
 • kompozycja i teoria muzyki
 • komunikacja wizualna
 • kosmetologia
 • kryminologia
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana angielsko - arabska
 • lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka
 • lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska
 • lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska
 • lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska
 • literaturoznawstwo
 • logistics
 • logistyka
 • logistyka - studia inżynierskie
 • logopedia
 • management
 • marketing cyfrowy
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • muzyka kościelna
 • nauki biologiczne
 • nauki o polityce i administracji
 • ochrona i zarządzanie środowiskiem
 • ochrona środowiska
 • optometria
 • optyka okularowa z elementami optometrii
 • pedagogika
 • pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo w biznesie
 • przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • ratownictwo medyczne
 • rewitalizacja dróg wodnych
 • reżyseria dźwięku
 • rolnictwo
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • sztuki muzyczne
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • terapia zajęciowa
 • tourism
 • transport
 • turystyka
 • turystyka i rekreacja
 • wojskoznawstwo
 • wokalistyka
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online
 • zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie kryzysowe w środowisku
 • zdrowie publiczne
 • zielarstwo i fitoterapia
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

 

Nowe kierunki studiów w Bydgoszczy - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • inżynieria biomedyczna
 • kognitywistyka
 • kultur und kommunikation
 • logopedia
 • politologia
 • praca socjalna
 • proces wydawniczy i praktyka tekstu
 • zarządzanie sferą publiczną

 

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 •  agrotechnologia
 • geodezja i gospodarka nieruchomościami
 • projektowanie żywności niskoprzetworzonej
 • telekomunikacja i technologie internetu rzeczy
 • zarządzanie w sporcie

 

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - rekrutacja 2024/2025

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Harmonogram rekrutacji - uczelnie w Bydgoszczy

Studia I stopnia i jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy do 12.06.2024 do 12.06.2024 więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy od 03.06.2024 do 15.07.2024 od 03.06.2024
do 15.07.2024
od 08.08.2024
do 16.09.2024
więcej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Studia stacjonarne od 03.06.2024
do 15.07.2024
od 03.06.2024
do 20.09.2024
od 01.08.2024
do 19.09.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 03.06.2024
do 30.08.2024
od 03.06.2024
do 20.09.2024
więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Studia stacjonarne od 10.06.2024
do 15.07.2024
od 10.06.2024
do 15.07.2024
od 10.06.2024
do 17.09.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 10.06.2024
do 17.09.2024
od 10.06.2024
do 17.09.2024
więcej
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz Studia stacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 27.03.2024
do 16.10.2024
od 27.03.2024
do 16.10.2024
więcej
Akademia Kujawsko-Pomorska Studia stacjonarne od 20.04.2024
do 30.09.2024
od 20.04.2024
do 30.09.2024
Studia niestacjonarne od 20.04.2024
do 24.10.2024
od 20.04.2024
do 30.09.2024
Bydgoska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Zwiń

* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.

Rekrutacja na uczelnie w Bydgoszczy

Zwiń

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Kierunki studiów - Bydgoszcz: znaleziono 152

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Audiofonologia I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Badanie i projektowanie gier I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż więcej

Uczelnie w Bydgoszczy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 128 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 64 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 40 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 10 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 154 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Nadchodzące wydarzenia