Rekrutacja na studia 2024 we Wrocławiu

Rekrutacja na studia 2024 we Wrocławiu

Rekrutacja na studia 2024 we Wrocławiu

Rekrutacja na studia

we Wrocławiu 2024

Odkryj kierunki na wrocławskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rekrutacja na studia 2024/2025 we Wrocławiu

Rekrutacja na 26 wrocławskich uczelni na studia 2024/2025 przeprowadzona zostanie online w terminie od marca 2024 do 30 września 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca na 291 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Tegoroczni kandydaci na studia we Wrocławiu mogą aplikować na studia pierwszego stopnia na 202 kierunki studiów stacjonarnych i 85 kierunków studiów niestacjonarnych. W ramach studiów drugiego stopnia czeka na nich 162 kierunki realizowanych na studiach stacjonarnych oraz 68 kierunków prowadzonych na studiach niestacjonarnych.

Kandydaci na studia we Wrocławiu mogą aplikować na 10 uczelni publicznych oraz 16 niepublicznych szkół wyższych.

 

Nowe kierunki studiów we Wrocławiu:

 • analityka społeczna (UWR)
 • sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka(UWR)
 • projektowanie mediów (UWR)
 • organizacja i zarządzanie usługami społecznymi (UWR)
 • media content creation (UWR)
 • master of economoics and finance (UWR)
 • logopedia (UWR)
 • ll.b. international and european environmental law (UWR)
 • english for knowledge, culture and innovation (UWR)
 • inżynieria materiałowa (PWR)
 • elektronika i fotonika (PWR)
 • neutralność klimatyczna (PWR)
 • adaptacja zmian klimatu (PWR)
 • finanse i rachunkowość (DSW)
 • komunikacja wizerunkowa (DSW)
 • logistyka (DSW)
 • marketing i sprzedaż (DSW)
 • analityka gospodarcza i analiza danych (Unwiersytet WSB Merito we Wrocławiu)
 • economic and data analysis (Unwiersytet WSB Merito we Wrocławiu)
 • ekonomia (Unwiersytet WSB Merito we Wrocławiu)
 • kosmetologia (Unwiersytet WSB Merito we Wrocławiu)
 • marketing i sprzedaż (Unwiersytet WSB Merito we Wrocławiu)
 • media cyfrowe i grafika komputerowa (Unwiersytet WSB Merito we Wrocławiu)
 • psychologia (Unwiersytet WSB Merito we Wrocławiu)

 

Dowiedz się więcej

kierunki studiów we Wrocławiu 2024/2025

uczelnie i studia we Wrocławiu

terminy rekrtuacji na studia

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2024 w popularnych uczelniach we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: od 01.06.2024 do 11.07.2024
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: od 05.2024 do 09.2024
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: od 01.05.2024 do 16.07.2024
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: od 03.06.2024 do 25.09.2024
 • Politechnika Wrocławska: od 01.06.2024 do 12.09.2024
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: od 01.06.2024
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu: od 01.06.2024 do 07.2024
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: od 04.2024

 

Dodatkowa rekrutacja na studia we Wrocławiu w uczelniach publicznych potrwa od lipca do września 2024 r. Z kolei kandydaci na uczelnie niepubliczne we Wrocławiu mogą składać dokumenty na studia do października 2024 roku.

 

Dodatkowa rekrutacja 2024 na uczelniach we Wrocławiu - data:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: od 07.2024 do 09.2024
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: od 07.2024 do 09.2024
 • Politechnika Wrocławska: 07.2024
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: od 08.2024 do 09.2024
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: od 08.2024 do 09.2024
 • Uniwersytet Wrocławski: od 08.2024 do 09.2024

dodatkowa rekrutacja na studia

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 we Wrocławiu

Oferta dydaktyczna wrocławskich uczelni publicznych powiększyła się o 27 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają m.in.: energetyka jądrowa, kinezjologia, medyczna biotechnologia molekularna, prawo gospodarcze czy zarządzanie projektami.

Nowe kierunki studiów 2023 we Wrocławiu
 • applied psychology
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • computing science
 • e-biznes
 • ekobiznes
 • electronic and computer engineering
 • elektroniczne systemy mechatroniki
 • energetyka jądrowa
 • environmental quality management
 • financial management and accounting
 • geoenergetyka
 • geologia stosowana
 • kinezjologia
 • komunikacja społeczna
 • logistyka i marketing
 • matematyka i analiza danych
 • medical informatics
 • medyczna biotechnologia molekularna
 • nieruchomości i gospodarka przestrzenna
 • prawo gospodarcze
 • rachunkowość i podatki
 • slawistyka
 • studia śródziemnomorskie i klasyczne
 • urban mining
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie projektami
 • zielona chemia

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 we Wrocławiu

W zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków kształcenia znajdują się: Psychologia, Prawo, Kierunek lekarski, Komunikacja wizerunkowa, Finanse i rachunkowość, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Informatyka stosowana i Cyberbezpieczeństwo

Ponadto, dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się między innymi: Anglistyka, Zarządzanie, Informatyka techniczna oraz Budownictwo.

Które kierunki były najbardziej oblegane? Biorąc pod uwagę liczbę osób na jedno miejsce wyróżnić należy takie kierunki jak: Psychologia, Kierunek lekarski, Koreanistyka, Komunikacja wizerunkowa, Medyczna biotechnologia molekularna oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Dalsze pozycje w notowaniu zajęły między innymi: matematyka i analiza danych, informatyka stosowana I e-biznes.

 

Uniwersytet Wrocławski. Największa batalia o Psychologię

Uniwersytet Wrocławski należy do grona najchętniej wybieranych uczelni, a popularność ta znajduje odwzorowanie w konkretnych liczbach. W postępowaniu kwalifikacyjnym 2023/2024 na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie odnotowano ponad 17 tys. kandydatów, którzy dokonali ponad 29 tys. rejestracji.

Niekwestionowanym zwycięzcą okazała się Psychologia, na którą zgłosiło się 2918 osób co oznacza, że o jedno miejsce na tym kierunku walczyło 29 kandydatów. W zestawieniu kierunków studiów opracowanym na podstawie ogólnej liczby zgłoszeń znalazły się również: Psychologia, Koreanistyka, Komunikacja wizerunkowa, Medyczna biotechnologia molekularna, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Sinologia.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Wrocławskim:
 • Psychologia: 2918 kandydatów
 • Prawo: 1975 kandydatów
 • Komunikacja wizerunkowa: 1275 kandydatów
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 1145 kandydatów
 • Ekonomia: 1093 kandydatów
 • Anglistyka: 1015 kandydatów
 • Informatyka: 703 kandydatów
 • Filologia hiszpańska: 564 kandydatów
 • Genetyka i biologia eksperymentalna: 514 kandydatów
 • Biotechnologia: 510 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów. Dane z dnia przed zamknięciem możliwości w IRK. 
 
Uniwersytet Wrocławski - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Psychologia: 29,14 kandydatów
 • Koreanistyka: 24,67 kandydatów
 • Komunikacja wizerunkowa: 15,93 kandydatów
 • Medyczna biotechnologia molekularna: 13,15 kandydatów
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 12,72 kandydatów
 • Sinologia: 11,72 kandydatów
 • Prawo: 9,88 kandydatów
 • Filologia hiszpańska: 9,40 kandydatów
 • Anglistyka: 9,23 kandydatów
 • Genetyka i biologia eksperymentalna: 8,57 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów. Dane z dnia przed zamknięciem możliwości w IRK. 

Sprawdź Uniwersytet Wrocławski kierunki

 

Politechnika Wrocławska. Tutaj najpopularniejsza Informatyka stosowana

Politechnika Wrocławska jest jedną z najczęściej wybieranych uczelni na Dolnym Śląsku, a także uczelnią, która zajmuje czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach popularności. Uczelnia ta kształci obecnie ponad 20 tysięcy studentów, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności w ramach 60 różnorodnych kierunków.

Postępowanie kwalifikacyjne 2023/2024 nie przyniosło zaskoczenia, bowiem najpopularniejszym kierunkiem okazał się Kierunek lekarski. Dalsze miejsca w notowaniu zajęły: Informatyka stosowana, Cyberbezpieczeństwo, Informatyka techniczna, Budownictwo oraz Informatyczne systemy automatyki.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Wrocławskiej:
 • Kierunek lekarski: 1613 kandydatów
 • Informatyka stosowana: 1049 kandydatów
 • Cyberbezpieczeństwo: 1032 kandydatów
 • Informatyka techniczna: 892
 • Budownictwo: 809 kandydatów
 • Informatyczne systemy automatyki: 703 kandydatów
 • Mechanika i budowa maszyn: 597 kandydatów
 • Automatyka i robotyka: 589 kandydatów
 • Architektura: 569 kandydatów
 • Mechatronika: 542 kandydatów
 • Informatyka algorytmiczna: 535 kandydatów
 • Inżynieria biomedyczna: 525 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Politechnika Wrocławska - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Kierunek lekarski: 26,88
 • Matematyka i analiza danych: 9,5
 • Informatyka stosowana: 8,74
 • Informatyka stosowana w języku angielskim:  8,37
 • Automatyka i robotyka: 7,36
 • Matematyka: 6,56
 • Informatyka algorytmiczna: 6,29 
 • Inżynieria systemów: 5,89
 • Cyberbezpieczeństwo: 5,73
 • Informatyczne systemy automatyki: 5,02
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

Sprawdź Politechnika Wrocławska kierunki

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Kierunek lekarski zostawia w tyle pozostałe kierunki

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to uczelnia z bogatą historią i liczną rzeszą studentów. W postępowaniu kwalifikacyjnym 2023/2024 przybyło nowych, chętnych do nauki osób, a podczas rekrutacji największym zainteresowaniem cieszył się Kierunek lekarski, na który zdecydowało się aplikować 4751 kandydatów. W zestawieniu popularnych kierunków znalazły się również: Stomatologia, PielęgniarstwoFizjoterapia oraz Farmacja.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu:
 • Kierunek lekarski: 4751 kandydatów
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny: 1488 kandydatów
 • Pielęgniarstwo: 773 kandydatów
 • Fizjoterapia: 498 kandydatów
 • Farmacja: 443 kandydatów
 • Analityka medyczna: 374 kandydatów
 • Dietetyka: 359 kandydatów
 • Ratownictwo medyczne: 306 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny: 29 kandydatów
 • Kierunek lekarski: 16 kandydatów
 • Położnictwo: 6 kandydatów
 • Pielęgniarstwo: 5 kandydatów
 • Fizjoterapia: 5 kandydatów
 • Analityka medyczna: 4 kandydatów
 • Ratownictwo medyczne: 4 kandydatów
 • Dietetyka: 4 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

Sprawdź Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kierunki

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Finanse i rachunkowość na czele

W postępowaniu kwalifikacyjnym 2023/2024 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu okazał się drugą najpopularniejszą uczelnią ekonomiczną w kraju – chęć studiowania właśnie tutaj wyraziło 7934 kandydatów. Które kierunki kandydaci upatrzyli sobie najmocniej? W zestawieniu najpopularniejszych znalazły się: Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Ekonomia, Logistyka, E-biznes, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Jakie liczby stoją za tymi wyborami?

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

 • Finanse i rachunkowość: 1161 kandydatów
 • Zarządzanie: 962 kandydatów
 • Ekonomia: 803 kandydatów
 • Logistyka: 579 kandydatów
 • E-biznes: 499 kandydatów
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji: 484 kandydatów
 • Informatyka w biznesie: 430 kandydatów
 • Analityka gospodarcza: 417 kandydatów
 • Rachunkowość i podatki: 387 kandydatów
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze: 380 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • E-biznes: 8,32 kandydatów
 • Informatyka w biznesie: 7,17 kandydatów
 • Ekonomia: 6,69 kandydatów
 • Logistyka: 6,43 kandydatów
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze: 6,33 kandydatów
 • Zarządzanie projektami: 6,02 kandydatów
 • Business Management: 5,02 kandydatów
 • Komunikacja społeczna: 4,75 kandydatów
 • International Business: 4,72 kandydatów
 • Business Informatics: 4,63 kandydatów
 • Analityka gospodarcza: 4,63 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

Sprawdź Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kierunki

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Najwięcej kandydatów wybrało Weterynarię

Postępowanie kwalifikacyjne 2022/2023 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu bezapelacyjnie zdominował kierunek Weterynaria.

Kierunek ten otwiera zestawienia zarówno dotyczące liczby zgłoszeń, jak również osób na jedno miejsce. W grupie najpopularniejszych kierunków, oprócz zwyciężczyni, znalazły się również: Żywienie człowieka i dietetyka, Geodezja i kartografia, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, Architektura krajobrazu.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów pod względem liczby osób na 1 miejsce w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:
 • weterynaria: 6 kandydatów
 • żywienie człowieka i dietetyka: 5 kandydatów
 • architektura krajobrazu: 4 kandydatów
 • geodezja i kartografia: 3 kandydatów
 • budownictwo: 3 kandydatów
 • zootechnika: 2 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki

 

 

Akademia Sztuk Pięknych. Grafika zdominowała rekrutację

Grafika to kierunek niezwykle popularny. Coraz więcej kandydatów na uczelnie artystyczne wybiera ten właśnie kierunek. Nie inaczej, w postępowaniu kwalifikacyjnym 2022/2023, było podczas rekrutacji na Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Grafika zwyciężyła na dwóch polach. Zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych kierunków, a także w zestawieniu kierunków najbardziej obleganych. W grupie kierunków z największą liczbą zgłoszeń kandydatów znalazły się również: Architektura wnętrz, Wzornictwo, Sztuka mediów oraz Malarstwo.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu:
 • grafika: 333 kandydatów
 • sztuka mediów: 104 kandydatów
 • architektura wnętrz: 93 kandydatów
 • wzornictwo: 80 kandydatów
 • malarstwo: 61 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • grafika: 11 kandydatów
 • sztuka mediów: 5 kandydatów
 • architektura wnętrz: 5 kandydatów
 • rysunek: 4 kandydatów
 • malarstwo: 3 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunki

 

 

Kierunki studiów we Wrocławiu

Kandydaci na studia we Wrocławiu podczas rekrutacji 2024/2025 do wyboru ponad 250 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (259 kierunków), niestacjonarnych (110 kierunków).

sprawdź kierunki studiów we Wrocławiu - wyszukiwarka

 

Kierunki studiów we Wrocławiu - rekrutacja 2024/2025

 • administracja
 • administracja - studia online
 • administration in international organizations
 • agrobiznes
 • agroinżynieria
 • aktorstwo
 • aktorstwo teatru lalek
 • analityka gospodarcza
 • analityka medyczna
 • anglistyka
 • antropologia literatury, teatru i filmu
 • applied mathematics
 • archeologia
 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • automatyka przemysłowa
 • aviation management
 • bachelor of business and administration
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • big data analytics
 • biogospodarka
 • bioinformatics
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biologia człowieka
 • biomechanika inżynierska
 • biotechnologia
 • biotechnology
 • budownictwo
 • business management and leadership
 • chemia
 • chemia i analityka przemysłowa
 • chemia i inżynieria materiałów
 • chemia i toksykologia sądowa
 • chemia medyczna
 • chemistry
 • cloud computing
 • computer engineering
 • computer science
 • criminal justice
 • cyber security
 • cyberbezpieczeństwo
 • data science
 • dietetyka
 • dietetyka i promocja zdrowia
 • dowodzenie - studia wojskowe
 • dyplomacja europejska
 • dyrygentura
 • dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • east european jewish studies
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekonomia
 • ekonomia biznesu i finanse
 • elektromechatronika
 • elektromobilność
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • european cultures
 • europeistyka
 • executive mba
 • farmacja
 • filologia
 • filologia chorwacka z językiem serbskim
 • filologia czeska
 • filologia francuska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska
 • filologia indyjska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filologia ukraińska
 • filozofia
 • finanse i rachunkowość
 • finanse i rachunkowość - studia online
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • food technology
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geodezja i kartografia
 • geografia
 • geoinformatyka
 • geologia
 • global communication
 • gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu
 • gospodarka przestrzenna
 • górnictwo i geologia
 • grafika
 • historia
 • historia sztuki
 • historia w przestrzeni publicznej
 • human resources i coaching
 • indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • information technology
 • informatyczne systemy automatyki
 • informatyka
 • informatyka - studia wojskowe
 • informatyka algorytmiczna
 • informatyka stosowana
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • informatyka techniczna
 • informatyka w biznesie
 • instrumentalistyka
 • inteligentna elektronika
 • interdyscyplinarne studia europejskie
 • international mba
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria elektroniczna i komputerowa
 • inżynieria geologiczna
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria kwantowa
 • inżynieria mikrosystemów mechatronicznych
 • inżynieria systemów
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria zarządzania
 • italianistyka
 • jazz i muzyka estradowa
 • judaistyka
 • kierunek lekarski (medycyna)
 • kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
 • kompozycja i teoria muzyki
 • komunikacja cyfrowa i media
 • komunikacja wizerunkowa
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • konsulting prawny i gospodarczy
 • koreanistyka
 • kosmetologia
 • kryminologia
 • kryminologia prawnicza
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • kulturoznawstwo
 • ll.m. international and european law
 • logistics
 • logistyka
 • logistyka - studia online
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • malarstwo
 • management
 • matematyka
 • matematyka stosowana
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa maszyn energetycznych
 • mechatronika
 • media design i marketing wizerunkowy
 • media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
 • media kreatywne: projektowanie gier i animacji
 • mediacja sztuki
 • medical biotechnology
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • mikrobiologia
 • mikrobiznes
 • militarioznawstwo
 • mining and geology
 • muzyka kościelna
 • muzykologia
 • niderlandystyka
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • ogrodnictwo
 • optyka
 • pedagogika
 • pedagogika - studia online
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo w biznesie
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe
 • rachunkowość i controlling
 • ratownictwo medyczne
 • resocjalizacja
 • reżyseria
 • robotyka i automatyzacja procesów
 • rolnictwo
 • rysunek
 • rzeźba
 • scenografia
 • sinologia
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • sport
 • sprzedaż i marketing
 • stosunki międzynarodowe
 • studia doktoranckie
 • studia romanistyczne
 • studia śródziemnomorskie
 • sztuczna inteligencja
 • sztuka i wzornictwo ceramiki
 • sztuka i wzornictwo szkła
 • sztuka mediów
 • technologia chemiczna
 • technologia i organizacja gastronomii
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • telekomunikacja
 • terapia zajęciowa
 • tourism and leisure
 • transport
 • turystyka
 • turystyka i rekreacja
 • veterinary medicine
 • weterynaria
 • wokalistyka
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online
 • zarządzanie bezpieczeństwem państwa
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie jakością i analiza żywności
 • zarządzanie migracjami
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • zarządzanie w nowoczesnej gospodarce
 • zaufane systemy sztucznej inteligencji
 • zdrowie publiczne
 • zootechnika
 • żywienie człowieka i dietetyka

 

Nowe kierunki studiów we Wrocławiu - rekrutacja 2023/2024

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • kinezjologia

 

Politechnika Wrocławska

 • electronic and computer engineering
 • elektroniczne systemy mechatroniki
 • energetyka jądrowa
 • environmental quality management
 • geoenergetyka
 • geologia stosowana
 • kierunek lekarski
 • matematyka i analiza danych
 • medical informatics
 • urban mining

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • e-biznes
 • ekobiznes
 • informatyka
 • komunikacja społeczna
 • logistyka i marketing
 • nieruchomości i gospodarka przestrzenna
 • prawo gospodarcze
 • rachunkowość i podatki
 • zarządzanie projektami

 

Uniwersytet Wrocławski

 • medyczna biotechnologia molekularna
 • slawistyka
 • studia śródziemnomorskie i klasyczne
 • zielona chemia
 • zarządzanie informacją

 

Rekrutacja na studia 2024/2025 we Wrocławiu

Uczelnie we Wrocławiu - rekrutacja 2024/2025

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Harmonogram rekrutacji - uczelnie w mieście Wrocławiu

Studia I stopnia i jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Studia stacjonarne od 03.04.2024
do 14.06.2024
od 04.03.2024
do 14.06.2024
od 22.07.2024
do 30.08.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 04.03.2024
do 14.06.2024
od 04.03.2024
do 14.06.2024
więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Studia stacjonarne od 07.05.2024
do 04.06.2024
od 05.06.2024
od 19.08.2024
więcej
Studia niestacjonarne od 01.07.2024
od 01.07.2024
od 19.08.2024
więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu od 15.04.2024 więcej
Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu od 01.06.2024 do 19.07.2024 od 01.06.2024
do 19.07.2024
więcej
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Sportu we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Zwiń

* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.

Rekrutacja na uczelnie w mieście Wrocławiu

Zwiń

Kierunki studiów w mieście Wrocławiu

Kierunki studiów - Wrocław: znaleziono 318

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Adaptacja zmian klimatu I stopnia stacjonarne
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Administration in international organizations II stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Aktorstwo jednolite stacjonarne
Aktorstwo teatru lalek jednolite stacjonarne
Amerykanistyka I stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza i analiza danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Analityka społeczna I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Anglistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia stacjonarne
Applied biosences I stopnia stacjonarne
Applied mathematics II stopnia stacjonarne
Applied psychology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Uczelnie w mieście Wrocławiu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 105 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 60 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" we Wrocławiu

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 96 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Politechnika Wrocławska

Kierunki studiów: 67 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 648 Studia: online

Coventry University Wrocław

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Nadchodzące wydarzenia