Zarządzanie - Katowice i Gliwice

Zarządzanie - Katowice i Gliwice

Zarządzanie - Katowice i Gliwice

Studia w Katowicach i Gliwicach

na kierunku Zarządzanie

Odkryj kierunek zarządzanie w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Katowice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Jeśli masz smykałkę do biznesu i od zawsze marzysz o prowadzeniu firmy lub kierowaniu kadrą pracowniczą, zarządzanie to coś odpowiedniego dla Ciebie. Zarządzanie to przede wszystkim planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kontrolowanie. To szereg różnych działań, które wpływają na lepsze funkcjonowanie instytucji czy organizacji.

Jest to bardzo odpowiedzialna i niejednokrotnie stresująca praca. Jeśli naprawdę chcesz się rozwijać w tym kierunku, pamiętaj o tym, że musisz mieć do tego odpowiednie predyspozycje. Najważniejsze jest szybkie reagowanie w obliczu sytuacji kryzysowych i trafne rozwiązywanie napotkanych problemów. Musisz walczyć o swoje zdanie i mieć głowę pełną pomysłów. Niejednokrotnie będziesz doradcą dla swoich klientów czy specjalistą od reklamy. Zastanów się, czy wiedza i umiejętności, które możesz zdobyć na zarządzaniu, znajdują się w zakresie Twoich zainteresowań i oczekiwań odnoszących się do przyszłej kariery zawodowej.

 

Program studiów i gdzie studiować

Zarządzanie to jeden z najbardziej popularnych kierunków ostatnich lat. Z tego powodu studia w Katowicach w tym zakresie oferuje wiele uczelni. Wśród nich wymienić można Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego, a także Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego dokładnie rozważ każdą ofertę i zdecyduj, co będzie dla Ciebie najlepsze.

Program kształcenia może się nieco różnić w zależności od uczelni. Poza tym poszczególne uczelnie mogą oferować różne specjalizacje w zakresie kierunku zarządzanie. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdzie się na przykład marketing, zarządzanie organizacyjne, mikroekonomia, język obcy, podstawy rachunkowości.

 

Praca po studiach

Absolwenci po kierunku zarządzanie mogą pracować jako specjaliści zarządzania, specjaliści do spraw reklamy, wizerunku, PR, menedżerowie, doradcy i konsultanci w organizacjach gospodarczych czy publicznych, a również jako badacze opinii publicznej i rynku. Studenci mogą także założyć i prowadzić własną firmę. Wielu abiturientów znajduje zatrudnienie w organizacjach rządowych i pozarządowych, e-biznesie, mediach tradycyjnych i elektronicznych, agencjach doradztwa personalnego, agencjach reklamowych i public relations.

Studenci w całym toku kształcenia nauczą się diagnozować i rozwiązywać problemy związane z otoczeniem firmy, a także z jej zasobami wewnętrznymi. Wykłady, ćwiczenia, wizyty w przedsiębiorstwach, a także praktyki w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia i wpływają na podjęcie pracy w dziedzinie, która danemu studentowi jest najbliższa.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Katowicach?

Studia zarządzanie to jeden z najbardziej obleganych kierunków XXI wieku, który jest czasem korporacji, przedsiębiorstw, różnego rodzaju organizacji. Specjalistów w tej dziedzinie nieustannie brakuje, a przecież wiele osób wyraża zainteresowanie zarządzaniem i pokrewnymi kierunkami. Z tego powodu ilość miejsc jest ograniczona. By zwiększyć swoje szanse, już teraz zacznij przygotowania do egzaminu dojrzałości. Najważniejsze przedmioty warto zdać na poziomie rozszerzonym. Pod uwagę weź na przykład: matematykę, język obcy, geografię, wiedzę o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W KATOWICACH I GLIWICACH

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Katowicach?

W obecnych czasach nie każdy chce poświęcać czas jedynie na studiowanie. Wiele osób w trakcie studiów również pracuje lub wykonuje inne obowiązki. Z tego powodu uczelnie, by jak najbardziej uatrakcyjnić ścieżkę edukacji, oferują swoje kierunki w różnych wariantach. Zarządzanie oferowane przez uczelnie w Katowicach można studiować zarówno stacjonarnie, czyli dziennie, jak i niestacjonarnie, czyli zaocznie.

 

Program studiów i przedmioty

W zależności od uczelni programy kształcenia różnią się nieco, ponieważ ukierunkowane są na inne specjalności czy przedmioty. Kierunek zarządzanie w Katowicach przewiduje przedmioty związanych z matematyką czy językami obcymi. W siatce programowej wyróżnić można na przykład:

 • mikroekonomię,
 • marketing,
 • etykę biznesu,
 • zarządzanie projektami,
 • planowanie działalności gospodarczej,
 • ochronę własności intelektualnej.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie przedmioty muszą być obligatoryjne. Niejednokrotnie ich wybór zależy od specjalności lub zainteresowań (w przypadku przedmiotów fakultatywnych).

Specjalności zależnie od wydziału są różne i nastawione na inne dziedziny kariery. Wskazać można na przykład:

 • marketing,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji,
 • reklama i public relations.

Wykazy specjalności znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów. Nie zapomnij sprawdzić ich ofert. Być może znajduje się tam propozycja ścieżki rozwojowej, która najbardziej Cię interesuje.

Wiedza, którą student zdobędzie podczas całego toku kształcenia okaże się niezwykle przydatna dla przyszłych pracodawców. Absolwenci będą mogli pochwalić się umiejętnościami zarządzania organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi czy finansami przedsiębiorstw. Zajęcia z marketingu, przywódca, przedsiębiorczości czy zachowań organizacyjnych przysłużą się do podejmowania trafnych decyzji czy szybkiego reagowania w sytuacjach najbardziej stresujących.

Wiedza teoretyczna i praktyczna będzie niezwykle użyteczna podczas rozpoznawania, diagnozowania czy rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem w organizacjach czy prowadzeniem biznesu. Dodatkowo wykształci niezbędne umiejętności komunikacyjne, które są podstawowe w przypadku rozwiązywania konfliktów, skutecznego przywództwa czy negocjacji.

Znajomość języków obcych, które są rozwijane podczas całego toku kształcenia, wpłynie na możliwość pracy nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w państwach Unii Europejskiej.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE KATOWICE STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE KATOWICE STUDIA ZAOCZNE

 

zarządzanie studia Katowice śląskie

 

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Katowicach?

Studia zarządzanie w Katowicach można studiować zarówno na pierwszym stopniu, jak i na stopniu drugim. Pierwszy stopień kończy się tytułem licencjata i trwa trzy lata, drugi zaś tytułem magistra i trwa dwa lata. W zależności od poziomu program kształcenia i specjalności mogą się różnić. Wiąże się to z tym, że w założeniu drugi stopień powinien uzupełnić wiedzę ze stopnia pierwszego. Program jest jednak skonstruowany na tyle elastycznie, że także inne osoby, niestudiujące wcześniej zarządzania, mogą ten kierunek skończyć z tytułem magistra.

Jeśli ktoś planuje swoją karierę budować na ścieżce naukowej, może także rozważyć stopień trzeci, czyli studia doktoranckie. Zarządzanie z powodzeniem można studiować podyplomowo, by uzupełnić swoją wiedzę lub dokształcić się w kierunku zarządzania chociażby firmą.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Katowicach?

Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się nad kilkoma kwestiami:

 • Czy masz wykształcone zdolności komunikacyjne?
 • Czy masz zapędy przywódcze i jesteś doskonale zorganizowana/zorganizowany?
 • Czy przedmioty ścisłe nie sprawiają Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą kreatywną i potrafisz sobie radzić w kryzysowych sytuacjach?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, być może dobrze trafiłeś – studia zarządzanie są właśnie dla Ciebie!

By jednak dostać się na zarządzanie, musisz jak najlepiej przygotować się do egzaminu maturalnego, a wymagane przedmioty najlepiej zdać na poziomie rozszerzonym. Ograniczona ilość miejsc spowodowana jest dużym zainteresowaniem ze strony studentów, zwłaszcza że kierunek ten zapewnia tak wiele możliwości pracy i rozwoju.

W procesie rekrutacyjnym pod uwagę będą brane wyniki z takich przedmiotów jak: język obcy, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, historia, informatyka. By zwiększyć swoje szanse, warto rozważyć udział w olimpiadach czy konkursach przedmiotowych na przykład:

 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada z języka obcego,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Finaliści i laureaci zawsze cieszą się dodatkowymi przywilejami, a także otrzymują dodatkowe punkty, które zwiększają ich szanse na przyjęcie na studia.

Proces rejestracji i składania dokumentów przebiega podobnie w porównaniu do procesów przeprowadzanych na innych uczelniach czy kierunkach. Po elektronicznej rejestracji kandydatów, podczas której powinno się uzupełnić dane osobowe i wyniki z egzaminów dojrzałości, należy dokonać opłaty rekrutacyjnej, a gdy tylko znajdziesz się na liście przyjętych, pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji. Z reguły Komisja ta oczekuje podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, kopii lub oryginału świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego do wglądu. Warto mieć także dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej, jak również dokumenty poświadczające wyniki w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach poszczególnych uczelni.

zasady rekrutacji na studia

 

zarządzanie studia Katowice śląskie

 

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Katowicach?

Kierunki studiów w Katowicach dają przyszłym absolwentom szereg możliwości, przede wszystkim stabilne zatrudnienie. Są oni przygotowani do pracy jako specjaliści zarządzania, menedżerowie średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym. Mogą także z powodzeniem założyć i prowadzić własne firmy.

Przyszli abiturienci będą mogli szukać zatrudnienia w różnych instytucjach i korporacjach. Wśród nich wymienić warto na przykład różnego rodzaju przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe działające lokalnie (na Śląsku), w całym kraju czy za granicą, firmy rodzinne czy firmy własne, a także:

 • agencje public relations,
 • agencje reklamowe,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • e-biznes.

Wpływ na wysokie kwalifikacje studentów w Katowicach mają kompetentne kadry akademickie i szereg praktyk studenckich. Absolwenci z powodzeniem odnajdują się w działach: marketingu i sprzedaży, HR, zarządzania projektem, zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw. Pracują także jako specjaliści od spraw reklamy czy wizerunku.

Oferty pracy i perspektywy rozwoju zawodowego są ogromne. Abiturienci mogą pracować zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w małych, a także większych firmach czy przedsiębiorstwach. Ich wiedza nie dotyczy jedynie zarządzania, ale także marketingu, negocjacji, reklamy i PR. Ważne są również umiejętności językowe, które stanowią cenny atut w dzisiejszym, tak bardzo otwartym na kontakty międzynarodowe, świecie.

Jeśli sądzisz, że kierunek zarządzanie w Katowicach jest odpowiedni dla Ciebie, nie zwlekaj – już teraz zacznij przygotowania do matury, by Twoje wyniki były jak najlepsze.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Katowicach?

Zarządzanie z powodzeniem można uznać za kierunek prestiżowy, ponieważ nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią.

Zuzanna, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

Specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jestem dobrym przywódcą, potrafię umiejętnie rozdzielić zadania, ponieważ dostrzegam to, w czym mogą być dobrzy inni ludzie. Dzięki temu świetnie nam się pracuje. Egzamin z prawa to pogrom, ale jeśli się już przetrwa, jest tylko lepiej. Ja nie żałuję.

 

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W KATOWICACH I GLIWICACH

Rozwiń

 


 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)