Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Dodaj do ulubionych

Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Celem studiów na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi jest wykształcenie kompetentnych menedżerów gospodarki wodnej, rozumiejących problem zagrożenia wynikającego ze zmian klimatu oraz przygotowanych do poszukiwania rozwiązań poprzez ustalenie przyczyn zmian środowiskowych. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę oraz umiejętności między innymi w zakresie inwentaryzacji wód powierzchniowych i podziemnych, metod monitoringu, projektowania działań związanych z ochroną i rekultywacją środowisk wodnych. Ponadto, nabywają umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi informatycznych pozwalających na swobodnie poruszanie się w środowisku GIS i CAD, wykorzystywanie baz danych, tworzenie map i grafik ilustrujących zagadnienia wodne.

Z dyplomem w kieszeni absolwenci studiów na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi będą mogli pracować w takich instytucjach jak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce, przedsiębiorstwa wodociągowe, zarządcy zbiorników wodnych, jednostki administracji samorządowe.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

O przyjęcie na studia na kierunek Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geografii, biologii, geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, górnictwa i geologii lub dyscyplin pokrewnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AQUAMATYKA - INTERDYSCYPLINARNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKAMI WODNYMI

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AQUAMATYKA - INTERDYSCYPLINARNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKAMI WODNYMI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AQUAMATYKA - INTERDYSCYPLINARNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKAMI WODNYMI STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUAMATYKA?

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi charakteryzują się tym, że prowadzone zajęcia mają formę nie tylko tradycyjnych wykładów, lecz również ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, czy wizyt w obiektach hydrotechnicznych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: budowle hydrotechniczne, ekonomika w gospodarce wodnej, ekotoksykologia wód, gospodarowanie rybackie i wędkarskie, gospodarowanie zasobami wodnymi, hydrogeologia inżynierska i górnicza, konsekwencje zmian klimatu, mikrobiologiczne technologie oczyszczania wód, monitoring zasobów wodnych.

Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności dotyczące między innymi dokonywania pomiarów przepływu wód, zasad gospodarowania wodami przez pryzmat uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, administracyjnych, prawnych i etycznych, podstaw konstrukcji i przeznaczenia urządzeń hydrotechnicznych, przeprowadzania doświadczeń, dokonywania pomiarów cech biometrycznych ryb, przygotowywania analiz na potrzeby dokumentacji hydrologicznych, metod i technik monitoringu zasobów wodnych oraz eksploatacji i dystrybucji wody.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUAMATYKA?

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AQUAMATYKA?

Absolwenci studiów na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi stają się wykwalifikowanymi specjalistami. Specjalistami z szeroką wiedzą z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych oraz nauk inżynieryjno- technicznych oraz menedżerami gospodarki wodnej, przygotowanymi do pełnienia roli liderów grupy zadaniowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi:

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • przedsiębiorstwa wodociągowe,
 • jednostki administracji samorządowej,
 • organizacje pozarządowe.


 

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUAMATYKA - INTERDYSCYPLINARNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKAMI WODNYMI

Komentarze (0)