Dodaj do ulubionych

Prawo medyczne studia - kierunek studiów

System opieki zdrowotnej – dla wielu daleki od doskonałości, obarczany konsekwentnie wieloma zarzutami, wciąż pozostający w fazie przeobrażeń i reform, które mają na celu wyznaczyć złoty środek między etyką, komfortem i oczekiwaniami pacjentów a potrzebą prawnego porządkowania działalności podmiotów odpowiedzialnych za leczenie i opiekę zdrowotną. Przed tym i wieloma innymi wyzwaniami stają osoby, wybierające studia na kierunku prawo medyczne. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi kierunku, przyszli absolwenci nie tylko zyskują umiejętności i kompetencje wyróżniające ich na rynku pracy, ale mają okazję do tego, by spojrzeć na przestrzeń swojej przyszłej pracy z wielu różnych perspektyw: prawnej, finansowej, etycznej, zawodowej (prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia) oraz najważniejszej – tej, dotyczącej pacjenta, jego przywilejów, ale i obowiązków. To znakomity sposób na uzupełnienie wiedzy medycznej o praktyczne i teoretyczne zagadnienia, umożliwiające wpływanie na kształt systemu służby zdrowia, zarządzanie podmiotami działającymi w jego strukturach oraz kształtowanie odpowiednich postaw wśród personelu i niesienia doradczej pomocy prawnej osobom dochodzących swych roszczeń związanych ze zdrowiem.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli dostrzegasz wiele zazębień między prawem a medycyną i chciałbyś wykorzystać potencjał tych powiązań w praktyce, jesteś zainteresowany kompleksowym poznaniem struktury i sposobów funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej – zwłaszcza od strony administracyjnej i prawnej, chciałbyś przyłożyć rękę do pozytywnych zmian, na które czekają osoby korzystające z usług służby zdrowia a kwestie lekarskiej etyki i odpowiedzialności zawodowej są dla Ciebie źródłem refleksji i asumptem do działania, studia na kierunku prawo medyczne mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zrozumiesz złożoną strukturę zależności między podmiotami leczniczymi a organami władz publicznych, poznasz normy prawne i etyczne mające wpływ na obowiązki pracowników służby zdrowia i prawa pacjenta. Poznasz źródła oraz sposoby finansowania systemów ochrony zdrowotnej, będziesz w stanie samodzielnie sporządzać dokumentację prawno-medyczną i pisma procesowe oraz posługiwać się systemami informatycznymi potrzebnymi do przetwarzania danych medycznych. Opanujesz podstawy medycyny i psychiatrii sądowej, dowiesz się jak chronić dane medyczne i własność intelektualną oraz w jaki sposób konstytucja reguluje kwestie związane z ochroną zdrowia w Polsce. Zdobędziesz orientację w prawie farmaceutycznym i normach związanych z wytwarzaniem wyrobów medycznych i systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Weźmiesz pod lupę kwestie związane z prawem pracy pracowników medycznych, dowiesz się czym jest etyka lekarska i odpowiedzialność zawodowa lekarza. Prawo i medycynę połączysz analizując postępowania karne i cywilne z udziałem pacjentów i pracowników medycznych.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawo medyczne? Z powodzeniem odnajdziesz się w organach administracji publicznej, zorientowanych na reformy i wspieranie rozwoju służby zdrowia, takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej, Państwowy Inspektorat Sanitarny, etc. Będziesz w stanie pełnić w nich rolę doradcy w zakresie prawa lub finansowania, pracownika administracyjnego lub osoby odpowiedzialnej za wdrażanie zmian i reform na podstawie prognoz i z uwzględnieniem najbardziej aktualnych potrzeb organizacji. Absolwenci prawa medycznego bardzo często wiążą swoją karierę z placówkami służby zdrowia, podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą oraz instytucjami, które zajmują się organizowaniem, administrowaniem, nadzorowaniem i finansowaniem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek prawo medyczne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO MEDYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Prawo medyczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PRAWO MEDYCZNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Przedmioty specjalnościowe na kierunku prawo

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku prawo

Pokaż więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku prawo

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo medyczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku prawo medyczne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia zależności między podmiotami leczniczymi a organami władz publicznych
 • normy etyczne mające wpływ na obowiązki pracowników służby zdrowia i prawa pacjentów
 • źródeł i sposobów finansowania systemów ochrony zdrowotnej
 • sporządzania dokumentacji prawno-medycznej i pism procesowych
 • posługiwania się informatycznymi systemami przetwarzania danych medycznych
 • podstaw medycyny sądowej i psychiatrii sądowej
 • ochrony danych medycznych i własności intelektualnej
 • konstytucyjnych podstaw ochrony zdrowia w Polsce
 • podstaw prawa farmaceutycznego i norm związanych z wytwarzaniem wyrobów medycznych
 • systemu ubezpieczeń zdrowotnych
 • podstaw prawa pracy stosowanego w odniesieniu do pracowników medycznych
 • etyki lekarskiej i odpowiedzialności zawodowej lekarza
 • przebiegu postępowań karnych i cywilnych z udziałem pacjentów i pracowników medycznych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO MEDYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE

PRAWO MEDYCZNE STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku prawo medyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO MEDYCZNE STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo medyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
120
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
120
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo medyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo medyczne?

Absolwent kierunku prawo medyczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik organów administracji publicznej związanych z funkcjonowaniem, reformami i wspieraniem rozwoju służby zdrowia w Polsce (Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej, Państwowy Inspektorat Sanitarny etc.)
 • doradca prawno-finansowy w zakresie prawa medycznego
 • analityk lub prognostyk odpowiedzialny za wdrażanie zmian i reform w placówkach, instytucjach i organizacjach służby zdrowia
 • instytucjach zajmujących się organizowaniem, administrowaniem, nadzorowaniem i finansowaniem udzielania świadczeń zdrowotnych
 • innych podmiotach prowadzących działalność leczniczą

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO MEDYCZNE

Komentarze (0)