Informatyka studia II stopnia - Warszawa

Informatyka studia II stopnia - Warszawa

Informatyka studia II stopnia - Warszawa

Studia II stopnia w Warszawie

informatyka

Odkryj informatykę w Warszawie i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Informatyka studia II stopnia (magisterskie) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Informatyka w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka studia II stopnia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Elektronika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika

Pokaż więcej
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w Warszawie?

Jeśli chcesz rozpocząć studia II stopnia na kierunku informatyka, to musisz posiadać przede wszystkim dyplom ukończenia kształcenia niższego szczebla. W praktyce oznacza to, że studia na tym kierunku zaadresowane są do osób, które już posiadają tytuł licencjata lub inżyniera.

Podczas procedury rekrutacyjnej zostanie wzięta twoja średnia ocena ze studiów I stopnia, więc zadbaj o jakość swojej nauki!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 27.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 27.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 27.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 27.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 26.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 26.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku lub 2 lata
(magister lub magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister lub magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedmioty:

fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
150
II stopnia:
80
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
135
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
90
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
177
II stopnia:
70
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
193
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
70
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
35
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
60,40
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
91,58
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka (studia II stopnia) w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka (studia II stopnia) w Warszawie

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno - Ekonomiczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyczna
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie

 

Kierunki informatyczne w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Kilkadziesiąt lat temu nikt nie przypuszczał, że dziś będziemy świadkami tak dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego. Informatyka jest także jedną z tych dyscyplin, która się do tego przyczynia, dziś bowiem przepływ informacji odgrywa się w przestrzeni cyfrowej. To w Internecie robimy bowiem zakupy, zakładamy konta w banku, możemy wziąć kredyt i zarejestrować się w urzędzie. To niezwykłe ułatwienie, które wiąże się także z wieloma zagrożeniami. Dlatego dziś tak ważne jest korzystanie z usług wykwalifikowanych informatyków.

Studia na kierunku informatyka przeznaczone są zatem dla osób, które chciałyby rozwijać się w tej jednej z najlepiej prosperujących dyscyplin. Musisz pamiętać jednak, że jako przyszły informatyk powinieneś posiadać szereg predyspozycji – analityczny umysł, łatwość w rozwiązywaniu matematycznych łamigłówek, czy niejednokrotnie umiejętność działania pod presją czasu (np. podczas awarii serwera). Jeśli dostrzegasz u siebie te cechy, to śmiało możesz rozpocząć studia informatyczne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku informatyka w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają trzy lata, trzy i pół roku lub 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku . Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

2. Program studiów i przedmioty

Studia stacjonarne lub studia zaoczne – te dwa tryby kształcenia mogą wybrać studenci niemal wszystkich kierunków w Polsce. Dotyczy to także nauki na II stopniu w przypadku studiów informatycznych. Cieszą się one ogromną popularnością, dlatego też uczelnie w Warszawie robią wszystko, by ich oferty kształcenia były także atrakcyjne pod kątem formalnym. Pamiętaj jednak, że jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, to będziesz musiał liczyć się z uiszczaniem opłat za czesne.

Studia II stopnia na kierunku informatyka zaadresowane są do osób, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności i widzę. W tym przypadku potrzebny jest jednak dyplom ukończenia kształcenia co najmniej na I stopniu. Pamiętaj, że podczas trwania nauki na tym kierunku bazować będziesz na tym, co już wiesz. Oznacza to, że nie rozstaniesz się nawet na chwilę z treściami charakterystycznymi dla królowej nauk, czyli matematyki.

Ponadto w siatce programowej odnajdziesz przedmioty takie jak:

 • technologie wspierające wytwarzanie oprogramowania
 • zaawansowane systemy baz danych
 • projektowanie systemów informatycznych
 • fizyczne podstawy współczesnej informatyki

 

Dodatkowo studia II stopnia na kierunku informatyka powinny wiązać się dla ciebie z wyborem ścieżki specjalizacyjnej. Pamiętaj jednak, że każda uczelnia dowolnie ustala swoje specjalizacje – zastanów się więc odpowiednio wcześnie, która z nich przyniesie ci najwięcej zawodowej satysfakcji w przyszłości.

Ile trwają studia II stopnia na kierunku informatyka w Warszawie?

Studia na kierunku Informatyka w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat, 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

To, jaki tytuł uzyskasz, zależy w dużej mierze od tego, jaką uczelnię wybierzesz. Studia II stopnia na kierunku informatyka mogą trwać bowiem albo 1,5 roku albo 2 lata. Przenalizuj dobrze każdą z przygotowanych ofert, by mieć pewność, że twój wybór będzie najlepiej odzwierciedlać twoje oczekiwania. Podczas kształcenia II stopnia będziesz wzbogacać wiedzę, którą już posiadasz, a na zakończenie kształcenia otrzymasz tytuł magistra – jeśli tylko obronisz swoją pracę dyplomową.

 

Co warto sprawdzić, idąc na studia II stopnia na kierunku informatyka w Warszawie?

Kto może aplikować

Nie zapominaj, że na studia II stopnia aplikować mogą wyłącznie ci kandydaci, którzy posiadają już tytuł magistra lub którzy ukończyli kształcenie I stopnia. Jest to warunek obligatoryjny, umożliwiający wzięcie udziału w rekrutacji i ma on związek z system bolońskim, który obowiązuje na większości kierunków. Oznacza to, że musisz mieć już za sobą jeden z egzaminów dyplomowych!

Wymagania rekrutacyjne

Sprawdź również odpowiednio wcześnie, jakie są wymagania rekrutacyjne, a co za tym idzie – jakie dokumenty powinny znaleźć się na biurku komisji rekrutacyjnej w pierwszej kolejności. Szczegółowe informacje na temat tego typu wymogów znajdziesz zawsze na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich.

Predyspozycje

Pamiętaj, że studia II stopnia mają charakter uzupełniający. W praktyce oznacza to, że zostały one stworzone z myślą o tych absolwentach uczelni, którzy posiadają już pewną wiedzę i kwalifikacje z wybranej dziedziny, a więc w tym przypadku z informatyki!

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak duże korzyści mogą przynosić kierunki takie jak informatyka. Ich abiturienci są nieustannie rozchwytywani na aktualnym rynku pracy, co oznacza, że zawód ten cieszy się ogromną popularnością. Uczelnie w Warszawie dostrzegają ten trend i przygotowują takie propozycje dydaktyczne, które przyniosą satysfakcję nawet najbardziej wymagającym.

Dla informatyków codziennie otwierają się nowe, bardzo atrakcyjne miejsca pracy, a część studentów pierwsze aktywności zawodowe podejmuje już w trakcie trwania studiów. Jako informatyk możesz ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju:

 • biurach projektowych
 • agencjach IT
 • przedsiębiorstwach, które rozwiązania informatyczne wykorzystują na co dzień

 

Dziś właściwie każdy sektor gospodarczy opiera swój rozwój o skomplikowane rozwiązania technologiczne, nad którymi czuwają profesjonalni informatycy.

Czy warto iść na studia II stopnia na kierunku informatyka w Warszawie?

Wielu studentów zastanawia się, czy warto iść na studia II stopnia. Dotyczy to w szczególności kierunków takich jak informatyka – dziś bowiem wiele młodych osób ukończyć różnorodne kursy, które później pozwolą pracować chociażby w zawodzie programisty. Warto podkreślić jednak, że nie sprawdzi się to w przypadku każdego!

Studia II stopnia na kierunku informatyka zostały bowiem stworzone nie tylko z myślą o programistach. Są one także dedykowane inżynierom, którzy chcieliby chociażby w przyszłości pracować w różnorodnych ośrodkach testowych, instytucjach badawczych czy w przemyśle. Zastanów się więc odpowiednio wcześnie jak chcesz, by wyglądała twoja kariera zawodowa.

Studia magisterskie znacząco pomagają wyspecjalizować wiedzę oraz kwalifikacje. Dają także możliwość uczestniczenia a wielu inspirujących praktykach i stażach, które nie tylko pokazują, jak wykorzystywać umiejętności, lecz także pozwalają na budowanie doświadczenia zawodowego.

Studia II stopnia niestacjonarne na kierunku informatyka w Warszawie

Uczelnie w Warszawie aktywnie odpowiadają na potrzeby studentów i przygotowują taką ofertę kształcenia, która atrakcyjna będzie nie tylko pod względem programowym, lecz również formalnym. Dziś bowiem znaczna część studentów chce łączyć ze sobą różnorodne aktywności i szuka elastycznych rozwiązań związanych z nauką wyższą.

Jednym z takich rozwiązań mogą być studia II stopnia rozpoczęte w trybie niestacjonarnym. Zajęcia mają wtedy formę weekendowych zjazdów naukowych. To właśnie w soboty i niedziele odbywają wykłady oraz ćwiczenia praktyczne. Należy pamiętać jednak, że znaczną część materiału teoretycznego studenci będą musieli opanowywać we własnym zakresie.

Studia w trybie zaocznym wiążą się również z uiszczaniem opłat za czesne. Oczywiście stołeczne ośrodki akademickie oferują swoim studentom różnorodne promocje i rabaty. Studenci tego typu opłaty mogą uiszczać również w systemie ratalnym. Pamiętaj jednak o tym, by odpowiednio wcześnie zastanowić się, czy twoja sytuacja finansowa pomoże ci w kształceniu niestacjonarnym.

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK INFORMATYKA

Komentarze (0)