Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo pomostowe studia - kierunek studiów 

 

Dla kogo ten kierunek

Dzięki globalizacji możliwe jest podjęcie pracy w wielu krajach Unii Europejskiej. Dlatego zostały stworzone studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe, które mają na celu zrównaniu kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych z tymi uznawanymi w krajach Unii Europejskiej. Co więcej, zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne nieustannie rośnie. Jeżeli zatem Twoim powołaniem jest pomoc innym to pielęgniarstwo pomostowe może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pielęgniarstwo pomostowe? Kierunek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cele jakie przyświecają kierunkowi to wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz doskonalenie zawodowe kadr medycznych. Zapotrzebowanie na tak wykształconych specjalistów w tej dziedzinie nieustannie wzrasta, a walorem tego kierunku jest na pewno uzykanie wykształcenie pozwalającego na podjęcie pracy pielęgniarki na terenie Unii Europejskiej. Dzięki tym studiom będziesz przygotowany do sprawowania wysokiego poziomu opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym w zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Co więcej, będziesz w posiadaniu wiedzy o odpowiedniej edukacji chorego i jego bliskich do życia z chorobą i niepełnosprawnością. Twoim zadaniem będzie także wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pielęgniarstwo pomostowe? Zawód pielęgniarki oraz pielęgniarza to praca niewątpliwie trudna i wymagająca, ale także dająca dużo satysfakcji. Twoim przyszłym miejscem pracy mogą być: szpitale, zakłady podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, ośrodki medycyny pracy, placówki nauczania i wychowania, ośrodki służby medycyny, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych, domy opieki społecznej, ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej czy zakłady pracy chronionej. Wiedza zdobyta na studiach umożliwi Ci także podjęcie pracy na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli zatem nie wyobrażasz sobie innej pracy niż ta dotycząca pomocy innym to pielęgniarstwo pomostowe może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo pomostowe stopień: (I), czas trwania: rok lub 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, online

Powiślańska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo pomostowe +

Filia w Gdańsku stopień: (I), czas trwania: rok lub 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: rok lub 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pielęgniarstwo pomostowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • dziedzin, takich jak: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia,
 • mianownictwa anatomicznego oraz wykorzystywania znajomości topografii narządów ciała ludzkiego,
 • praw fizyki, które konieczne są do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek, tkanek oraz procesów fizjologicznych zwłaszcza do wyjaśnienia wpływu na organizm ludzki czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe?

Dziś większość ośrodków akademickich w Polsce ma w swojej ofercie zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Studia pomostowe stanowią szczególną odmianę, ponieważ zaadresowane są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły szkołę medyczną. Ich wiedza pozwala wtedy na kształcenie wyłącznie niestacjonarne, które pozwolą rozwinąć wszystkie niezbędne kompetencje.

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe stanowią szczególną odmianę. Podczas ich trwania bazować będziesz na wiedzy, którą wyniosłeś z wcześniejszego etapu kształcenia. Nauka na tym kierunku pozwoli ci na rozwój kompetencji, a ty zdobędziesz dzięki temu wykształcenie wyższe.

Zadbasz zatem o znaczne poszerzenie swojej wiedzy z podstawowych dyscyplin medycznych i ścisłych takich jak:

 • anatomii i filologii człowieka;
 • patomorfologii i patofizjologii;
 • mikrobiologii itd.

 

Pamiętaj, że twoja nauka będzie miała także dużo bardziej specjalistyczny charakter. Odbędziesz praktyki na oddziałach szpitalnych i wyspecjalizujesz przykładowo w zakresie:

 • onkologii;
 • pediatrii;
 • czy anestezjologii.

 

Kierunki studiów takie jak pielęgniarstwo online kładą również spory nacisk na rozwój kompetencji miękkich, ponieważ odgrywać one będą niezwykle ważną rolę. Pielęgniarka nie tylko przynosi bowiem ulgę w cierpieniu pacjentów, lecz także nieustannie się z nimi komunikuje, dodaje otuchy i wspiera najbliższe otoczenie pacjentów. Pamiętaj, by do kształcenia na tym kierunku podchodzić z pasją – wtedy przyniesie ci najwięcej satysfakcji.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE STUDIA NIESTACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe?

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe uzależnione są od tego, jaki typ szkoły ukończysz wcześniej. Zorientuj się odpowiednio wcześnie na stronach poszczególnych uczelni, ile trwać będzie twoja nauka wyższa. Czekać cię będą bowiem studia dwu- lub trzysemestralne, które wyposażą cię w pakiet uzupełniających kompetencji, które pozwolą ci na szeroki rozwój zawodowy w różnorodnych placówkach medycznych. Na zakończenie nauki przystąpisz również do obrony pracy dyplomowej, która zagwarantuje ci tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku pielęgniarstwo pomostowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestac. I stopnia:
rok lub 1,5 roku
(licencjat pielęgniarstwa)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Powiślańska Szkoła Wyższa
Pielęgniarstwo
Powiślańska Szkoła Wyższa
Pielęgniarstwo
stac. I stopnia:
rok lub 1,5 roku
(licencjat pielęgniarstwa)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Powiślańska Szkoła Wyższa
Filia w Gdańsku
Powiślańska Szkoła Wyższa
Filia w Gdańsku
stac. I stopnia:
rok lub 1,5 roku
(licencjat pielęgniarstwa)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo pomostowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo pomostowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Powiślańska Szkoła Wyższa
Pielęgniarstwo
Powiślańska Szkoła Wyższa
Pielęgniarstwo
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Powiślańska Szkoła Wyższa
Filia w Gdańsku
Powiślańska Szkoła Wyższa
Filia w Gdańsku
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pielęgniarstwo pomostowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Powiślańska Szkoła Wyższa
Pielęgniarstwo
Powiślańska Szkoła Wyższa
Pielęgniarstwo
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Powiślańska Szkoła Wyższa
Filia w Gdańsku
Powiślańska Szkoła Wyższa
Filia w Gdańsku
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pielęgniarstwo pomostowe

Absolwent kierunku pielęgniarstwo pomostowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pielęgniarz w szpitalu,
 • pracownik w ośrodkach medycyny pracy,
 • pracownik w ośrodkach opieki zdrowotnej,
 • pracownik w w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • pracownik w ośrodkach służby medycyny.

Komentarze (0)