Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Pojęcie energii jest niezwykle szerokie i obejmuje swoim spektrum wiele dziedzin nauki. Bez energii rozumianej jako swego rodzaju surowiec konieczny do prawidłowego działania podzespołów elektronicznych, czy ogrzewania mieszkań zimą życie człowieka stałoby się niesamowicie utrudnione, a rozwój cywilizacyjny cofnąłby się do czasów zamierzchłych. Sposoby pozyskiwania niektórych surowców energetycznych budzą kontrowersje w środowisku ekologów oraz społeczeństwa zaangażowanego w losy planety. Nadmierna wycinka drzew z lasów tropikalnych prowadzi do zmniejszenia ilości wytwarzanego tlenu oraz absorpcji szkodliwych pyłów, a ponadto wyniszczania naturalnego środowiska życia niektórych zagrożonych gatunków zwierząt, co jest bezpośrednio przyczyną ich ginięcia Studia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią powstały w celu wykształcenia specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem i rozsądnym korzystaniem z dobrodziejstw surowców energetycznych, pamiętając o dobru otaczającego nas środowiska. Jeśli czujesz się dobry w przedmiotach ścisłych, chciałbyś wiązać przyszłość z branżą energetyczną, a ponadto losy środowiska nie są ci obojętne, studia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią zostały stworzone dla ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić po ukończeniu studiów na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią? Praktycznymi, dobrze ugruntowanymi, potrzebnymi na współczesnym rynku pracy. W trakcie pierwszych semestrów studiów nauczysz się teorii w zakresie podstaw energetyki ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii. Jak wiadomo, sama wiedza teoretyczna nie uczyni cię wartościowym pracownikiem. Całe szczęście, że podczas zajęć warsztatowych nauczysz się obsługi programów komputerowych niezbędnych w pracy z różnymi projektami, będziesz wiedział jak prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną oraz w racjonalny sposób dobierzesz materiały do różnorakich zastosować energetycznych.

 

Praca po studiach

Jaką pracę zdobędziesz jako absolwent studiów na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią? Z powodzeniem zatrudnisz się w zakładach energetycznych oraz przedsiębiorstwach związanych z handlem i dystrybucją nośników energii. Staniesz się specjalistą w sprawie oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, co także pozwoli ci objąć satysfakcjonujące stanowisko.

Co zdawać na maturze?

Aby dostać się na kierunek Energetyka odnawialna i zarządzanie energią na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia, chemia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 19.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 09.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 04.09.2020
do 09.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 03.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.08.2020
do 17.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 05.09.2020
do 17.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw energetyki w szczególności energetyki odnawialnej
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii
 • technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki
 • systemów poligeneracji i generacji rozproszonej
 • racjonalnego korzystania z energii i wykorzystania surowców energetycznych
 • stosowania metod grafiki inżynierskiej oraz komputerowych programów aplikacyjnych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek energetyka odnawialna i zarządzanie energią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek energetyka odnawialna i zarządzanie energią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
800-899
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Absolwent kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • specjalista ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią
 • konsultant ds. problematyki energetycznej
 • przedsiębiorca w branży energetycznej
 • pracownik zakładów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
 • inżynier energetyk

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Komentarze (0)