Logistyka studia zaoczne Warszawa

Logistyka studia zaoczne Warszawa

Logistyka studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

logistyka

Odkryj logistykę w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Logistyka - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Logistyka w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logistyka studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Logistyka +

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne

Wydział Inżynierii Mechanicznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Logistyka i administrowanie w mediach stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Obronność państwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku obronność państwa

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji +

Filia w Bełchatowie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej

Ile kosztują studia na kierunku Logistyka w Warszawie

Edukacja na studiach niestacjonarnych, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych, wiąże się z kosztami. Ceny poszczególnych semestrów lub lat nauki są zróżnicowane w obrębie różnych placówek edukacyjnych. Uczelnie w Warszawie również ustaliły własny kosztorys, z którym można się zapoznać za pośrednictwem strony internetowej. Kandydaci powinni na bieżąco śledzić aktualności, gdyż niekiedy aplikacja na studia objęta jest promocją, którą warto wykorzystać.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Logistyka w Warszawie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Warszawie

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

 

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Logistyka w Warszawie

Niektóre uczelnie w Warszawie wyszły naprzeciw potrzebom tych studentów, którym zależy na edukacji w trybie weekendowym. W ten sposób powstała Logistyka w ramach trybu niestacjonarnego. W zależności od programu danej uczelni oraz terminarzu zjazdów, mających miejsce od piątku do niedzieli, twoja nauka na studiach niestacjonarnych może wyglądać nieco inaczej, jednak ostatecznie zgłębiona wiedza i umiejętności pozostaną optymalne do dalszego rozwoju osobistego oraz podjęcia pracy w zawodzie.

Według uniwersalnej definicji, Logistyka jest procesem związanym z planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem ekonomicznego przepływu materiałów, surowców lub informacji pomiędzy punktami strategicznymi. Głównym celem wszelkich działań logistycznych jest zaspokojenie wymagań klientów, co przekłada się na ich utrzymanie i pozyskanie nowych, co z kolei jest dźwignią dynamicznego funkcjonowania każdej działalności.

Wpływ logistyków na rozwój całej gospodarki jest niepodważalny. Prawidłowa kontrola i organizacja łańcucha dostaw generuje wysokie zyski, co z kolei przekłada się na wzrost produktu krajowego brutto, a to w efekcie wpływa na sytuację gospodarczą i materialną znacznej części społeczeństwa. Logistyka to prężnie rozwijająca się dziedzina, którą chciałoby zgłębiać bardzo wielu studentów. Kilka uczelni w Warszawie proponuje możliwość podjęcia tego kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, aby odpowiedzieć na potrzeby jak najszerszego grona przyszłych kandydatów.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Program kształcenia przygotowany dla studentów Logistyki opiera się głównie na naukach ścisłych, takich jak matematyka, fizyka i informatyka. Dlatego właśnie z nimi będziesz miał wiele wspólnego jako student tego przyszłościowego i rozwijającego kierunku. Siatka przedmiotów różni się w zależności od wybranej uczelni, jednak pewne przedmioty pozostają niezmienne. Są nimi na przykład:

 • logistyka produkcji,
 • obsługa logistyczna,
 • transport miejski,
 • podstawy zarządzania łańcuchem dostaw,
 • logistyka zaopatrzenia.

 

2. Dla kogo te studia

Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji pod wpływem czasu, umiejętność wyobrażenia sobie skutków strategicznego planowania jeszcze przed realizacją danego przedsięwzięcia, idealna organizacja swojego czasu i przestrzeni to domeny najlepszych logistyków. Niestety do kształtowania swojej kariery na tej płaszczyźnie nie wystarcza szerokie przygotowanie, oferowane przez daną uczelnię. Każdy kandydat powinien rozważyć, czy posiadane przez niego predyspozycje pokrywają się z tematyką wybranego kierunku. Zatem jeśli lubisz matematykę, nie boisz się wyzwań, a planowanie to twoja mocna strona, jest jeden słuszny wybór – Logistyka w Warszawie.

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku logistyka w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają trzy lata lub trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku . Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów

Studia w Warszawie na kierunku Logistyka odnoszą się do procesów związanych przede wszystkim z organizacją transportu, przepływu surowców oraz powstawania nowych tras handlowych w taki sposób, aby cały proces był jak najbardziej efektywny i zaspokajał potrzeby konsumentów, związane z nabywaniem dóbr. Studenci Logistyki zapoznają się z zagadnieniami, opisującymi ekonomiczno-finansowe zasady działania logistyków na arenie międzynarodowej, pogłębiają świadomość zależności, jakie występują pomiędzy całym łańcuchem dostaw, a rozwojem gospodarczym, poznają najważniejsze zasady prawne, opisujące te zależności, a także doskonalą posiadane kompetencje interpersonalne, aby nawiązywać cenne z biznesowego punktu widzenia relacje z kontrahentami.

Takie kierunki studiów w Warszawiejak Logistyka, cechują się interdyscyplinarnością. W praktyce oznacza to, że każdy student nabędzie wszechstronną wiedzę teoretyczną, połączoną z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi, z zakresu prawa, ekonomii, nauk społecznych i ścisłych, aby w odpowiedzialny sposób sprawować pieczę nad wszelkimi działaniami logistycznymi, od których może zależeć los danej firmy, a nawet wywierać wpływ na krajową gospodarkę.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Logistyka w Warszawie

Studia na kierunku Logistyka w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

Logistykę w Warszawie możesz realizować na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Niektóre uczelnie proponują edukację wyłącznie na pierwszym stopniu, dlatego jeżeli zależy ci na zdobyciu tytułu magistra, zapoznaj się ze szczegółową ofertą poszczególnych placówek.

Logistyka na pierwszym stopniu składa się z sześciu semestrów. Studenci uczestniczą w trzyletnim kształceniu, a następnie przystępują do napisania i obrony pracy licencjackiej. Zdobyty tytuł naukowy jest nie tylko powodem do dumy, ale przede wszystkim przepustką do rozpoczęcia wymarzonej pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia, jak w przypadku wszystkich kierunków, składających się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia, zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra. Licencjonowani logistycy przechodzą przez dwuletnią edukację, aby zdobyć jeszcze szersze możliwości kształtowania swojej kariery.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek logistyka w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Żeby dostać się na Logistykę w trybie niestacjonarnym, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procedurami kwalifikacyjnymi, aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logistyka w Warszawie

Istnieje ogromna różnorodność w kwestii zainteresowań i wrodzonych talentów, jakie można zaobserwować u ludzi. Między innymi z tego powodu oferta edukacyjna zaprojektowana dla studiów na kierunku Logistyka jednym wyda się niesamowicie ciekawa, inni będą się trzymali od niej z daleka. Chcąc upewnić się w swoim wyborze, odpowiedz na kilka następujących pytań:

 • Lubisz pracę w grupie, a jaj organizacja sprawia ci wiele przyjemności?
 • Posiadasz wiele innowacyjnych pomysłów, które chciałbyś wcielić w życie?
 • Nauka zarówno przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych to dla ciebie żaden problem?

Twierdząca odpowiedź na wszystkie powyższe pytania może okazać się doskonałym pretekstem do rozpoczęcia Logistyki na jednej z warszawskich uczelni. Wybierając studia w trybie niestacjonarnym, najczęściej stawiasz się na korzystnej z punktu widzenia rekrutacji pozycji – w większości przypadków o przyjęciu decydują wyniki postępowania w obrębie konkursu świadectw oraz następujące dokumenty: świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty i inne zaświadczenia wymagane przez wybraną uczelnię.

Często jednak zdarza się, że liczba kandydatów jest wyjątkowo duża. Logistyka to jeden z najpopularniejszych kierunków, dlatego chcąc uzyskać pewność, że będziesz mógł zasilić grono studentów w październiku, przygotuj się do matury z: matematyki, fizyki, informatyki, geografii oraz języka obcego nowożytnego – właśnie te przedmioty są brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przygotowanej przez większość uczelni w Warszawie.

 

Zapisy na studia

Początkiem przygody ze szkolnictwem wyższym jest dla każdego uczestnictwo w procesie rejestracji kandydatów. Jeśli chcesz studiować Logistykę w trybie niestacjonarnym, załóż profil aplikacyjny za pośrednictwem strony internetowej wybranej uczelni. Następnie dostarcz następujące dokumenty na biurko komisji rekrutacyjnej:

 • dowód osobisty,
 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • zaświadczenia lekarskie, jeżeli są wymagane,
 • fotografia do legitymacji.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Logistyka w Warszawie

Jedną z motywów przyszłych kandydatów wybierających Logistykę jest przyszłość zawodowa, gwarantowana przez ten kierunek. Abiturienci znajdą zatrudnienie w międzynarodowych firmach spedycyjnych i transportowych, zajmujących się planowaniem procesu organizacji przemieszczenia surowców z punktu A do B, nawiązywaniem przydatnych kontaktów z klientami biznesowymi, a także dbaniem o gospodarkę magazynową.

Dzięki dobrze rozwiniętym kompetencjom interpersonalnym i poznanym technikom współpracy z klientami, logistycy stają się ekspertami do spraw handlu elektronicznego, zasiadają na stanowiskach menedżerskich w firmach przewozowych, biorą udział w szczegółowym planowaniu harmonogramów pracy firm oraz wszelkich rozliczeniach finansowych.

Kompetencje związane z zarządzaniem i szeroko rozumianą przedsiębiorczością pozwolą absolwentom na zajęcie się zarządzaniem zapasami posiadanych przez firmę zasobów, kontrolowaniem ich pożytkowania na konkretne cele, czy zarządzanie centrami logistycznymi. Chcąc poprowadzić własną działalność, opartą na dowolnych założeniach, bardzo często wystarczy ukończyć Logistykę i posiadać nieco zacięcia biznesowego – studia dają wszelkie potrzebne narzędzia do efektywnej pracy na własny rachunek.

Jak sam widzisz, zakres możliwości zawodowych, jakie generują się po ukończeniu Logistyki w Warszawie, pozwala na dokonanie najwłaściwszego wyboru, którego konsekwencje wpłyną na pozytywne kształtowanie przyszłości każdego z absolwentów.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Logistyka w Warszawie

Studia logistyczne w Warszawie, prowadzone w trybie niestacjonarnym, charakteryzują się wysokim poziomem, który przekłada się na duże możliwości zawodowe.

Agnieszka, studentka drugiego roku studiów magisterskich, mówi:

„Nikogo nie trzeba przekonywać do słuszności tezy mówiącej o tym, że Logistyka stanowi filar gospodarki. Jestem dumna, że udało mi się rozpocząć ten niezwykle ciekawy i jednocześnie trudny kierunek studiów. Polecam mój wybór każdemu zainteresowanemu!”

Kierunki logistyka i transport w Warszawie

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)