Zarządzanie - Warszawa

Zarządzanie - Warszawa

Studia na kierunku zarządzanie w Warszawie możesz podjąć na 5 uczelniach publicznych oraz 22 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej

29.03.2024

Zarządzanie studia Warszawa - 2024 | woj. mazowieckie

Zarządzanie w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 152 różne specjalności. Studia można podjąć na 27 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na zarządzaniu w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 4600 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na PW 157 punktów, na UW 72,5 pkt., na WAT 45 pkt.

Zarządzanie - Warszawa
Studia na kierunku zarządzanie w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku
Studia w Warszawie na zarządzaniu wyposażą studentów w zaawansowaną wiedzę na temat potencjału rynków międzynarodowych oraz funkcjonowania firm w Polsce i za granicą. Uczestnicy zajęć zagłębią się w pojęcia związane z zarządzaniem, ekonomią, socjologią czy psychologią. Absolwenci kierunku posiądą umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i stosowania środków zapobiegawczych. Program studiów obejmuje m.in. prawo finansowe, podstawy marketingu i kulturę organizacyjną. Absolwenci zarządzania mają też wiedzę na temat technik kreowania marki produktu. W planie zajęciowym studenta mogą znaleźć się takie przedmioty jak np.: zarządzanie marketingowe, ekonomia menadżerska czy kompetencje w zarządzaniu ludźmi.
Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie pozwala odnaleźć się stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnorodnych przedsiębiorstwach. Studia te są bazą do podjęcia pracy w zawodzie menedżera, prezesa, doradcy finansowego czy specjalisty ds. PR. Absolwent zarządzania może również szukać zatrudnienia w działach marketingowych przeróżnych przedsiębiorstw bądź zdecydować się na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Warszawie rozpocznie się 2 stycznia 2024 r. i potrwa do 31 grudnia 2024 r. | Zarządzanie Warszawa - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Warszawie

W Warszawie zarządzenie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 7 uczelniach publicznychAkademii Sztuki Wojennej (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASZWOJ) w Warszawie, Uniwersytetcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania UW), Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT) w Warszawie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Ekonomiczny SGGW) w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania PW) oraz 28 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Warszawska oferuje 120 miejsc, a Uniwersytet Warszawski 320 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PW, UW, SGGW, WAT oraz uczelniach prywatnych.

 

Kierunek zarządzanie - uczelnie w Warszawie: 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. | zarządzanie Warszawa - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na kierunek zarządzanie powinni bardzo dobrze poradzić sobie z podstawowymi przedmiotami maturalnymi. Ponadto, aby dostać się an wymarzone studia, muszą oni osiągnąć wysoki wynik z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 

Zarządzanie Uniwersytet Warszawski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 4 wymagane przedmioty, wśród których znajdują się język polski, matematyka, jeden język obcy (angielski, francuskie, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki) oraz jeden przedmiot spośród: język obcy, matematyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Akademia Sztuki Wojennej - przedmioty maturalne

Na przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunek zarządzanie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie składają się 4 obowiązkowe przedmioty maturalne język obcy nowożytny i dwa przedmioty spośród: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Politechnika Warszawska - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek zarządzanie na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 obowiązkowe przedmioty maturalne: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia czy geografia. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 na kierunek zarządzanie uwzględnia takie przedmioty maturalne jak: matematyka, język obcy nowożytny, język polski oraz geografia albo historia, albo wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podczas rekrutacji 2024/2025 muszą wykazać się wynikami łącznie z czterech przedmiotów maturalnych, wśród których znajdują się dwa języki obce, matematyka albo fizyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, fizyka albo informatyka. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek zarządzanie w rekrutacji 2024/2025 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: matematykę, język obcy nowożytny oraz język polski albo geografię, albo wiedzę o społeczeństwie, albo historię, albo fizykę. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na zarządzanie w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Warszawie

Studia na kierunku zarządzanie w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 
 

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia WIT w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Collegium Civitas w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (Filia w Bełchatowie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (Filia w Ciechanowie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Zarządzania PW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia II stopnia) stacjonarne, niestacjonarne II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania UW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku zarządzanie w Warszawie: diagnostyka organizacji, biznesplan i uruchamianie działalności gospodarczej, władza i polityka w organizacji, zarządzanie międzynarodowe, rachunkowość budżetowa, polityka finansowa, ekonomia sektora publicznego.

Studenci zarządzania uczą się m.in. tego, w jaki sposób skutecznie promować markę czy prowadzić biznes przy uwzględnieniu specyfiki rynku. W trakcie praktycznych zajęć podejmują oni różnorodne decyzje i rozwiązują problemy gospodarcze z wykorzystaniem instrumentów i narzędzi marketingowych. Absolwenci tego kierunku znają prawne i ekonomiczne zasady rządzące gospodarką, rynkami ekonomicznymi czy działającymi na nich podmiotami.

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

W trakcie studiowania przyszli specjaliści rozwijają także swoje kompetencje miękkie i językowe – temu poświęcone są przedmioty związane m.in. z negocjacją, autoprezentacją czy komunikacją. Zajęcia z ekonomii, administracji czy prawa umożliwią absolwentom zarządzania np. rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Nabywane umiejętności

Studia z zarządzania poświęcone są zagadnieniom z zakresu m.in.: statystyki, nauk o organizacji, finansów i rachunkowości, prawa, mikroekonomii, makroekonomii, marketingu czy psychologii. Uczestnicy zajęć poznają np.: prawidłowości i problemy funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych czy sposoby skutecznego i efektywnego zarządzania finansami lub zasobami ludzkimi, informacyjnymi i materialnymi. W trakcie nauki studenci rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne, językowe i kierownicze.

Zarządzanie umożliwia także studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in.: nowych mediów, zarządzania nieruchomościami, doradztwa zawodowego, nowoczesnego zarządzania kadrami. Absolwenci zarządzania są gotowi np. do: kreowania marki produktu i przedsiębiorstwa; prowadzenia biznesu; analizowania sytuacji rynkowej; podejmowania decyzji strategicznych w firmie; stosowania instrumentów i narzędzi marketingowych.

Absolwenci zarządzania mogą aplikować na stanowiska np. kierownicze średniego i wyższego szczebla czy na stanowiska doradcze, analityczne, eksperckie lub organizacyjne, a także związane z komunikacją w biznesie, dyplomacją czy kontrolingiem. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są również kompleksowo przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej – w kraju i za granicą. Kompetencje absolwentów zarządzania cenione są m.in. w przedsiębiorstwach, korporacjach, urzędach czy instytucjach międzynarodowych.

Polecane: 

 

Jakie są specjalności na zarządzaniu w Warszawie

Współczesne studia z zarządzania w Warszawie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie w Warszawie: systemy business intelligence w zarządzaniupsychologia w zarządzaniuprzywództwo i rozwój organizacjipsychologia w biznesieprzedsiębiorczość i zarządzanie start-up’amirachunkowość i audytnegocjacje i sprzedaż... 

Sprawdź specjalności na zarządzaniu w Warszawie 

 

Po jakim profilu na kierunek zarządzanie w Warszawie

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, są one otwarte na absolwentów różnych szkół średnich. Na zarządzaniu dobrze odnajdą się na pewno osoby, które ukończyły technika ekonomiczne i logistyczne. To dlatego, że kierunek obszerny jest w materiał związany z mikroekonomią, rachunkowością, czy logistyką.

Najbardziej uniwersalny start zapewnia kandydatom wcześniejsza nauka w liceach ogólnokształcących. Szczególnie przydatna może okazać się wiedza zdobyta w klasach matematyczno-fizycznych, matematyczno-informatycznych, humanistycznych czy językowych. To dlatego, że kluczem do dostania się na zarządzanie jest dobrze zdana matura. A najbardziej liczące się przedmioty podczas rekrutacji to język obcy, matematyka, informatyka, historia czy WOS.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku zarządzanie w Warszawie są trudne

Kierunek ten to miks wielu różnych dziedzin. Zarządzanie w Warszawie czerpie zarówno z nauk ścisłych ścisłych, jak i humanistycznych. Program pełen jest zajęć związanych z matematyką, ekonomią, logistyką, prawem czy marketingiem. Ten ogrom materiału może sprawiać trudności niektórym studentom na tym kierunku.

Ponadto studia te wymagają kompetencji komunikacyjnych i umiejętności zarządczych. Szeroki obszar zainteresowań tej dziedziny sprawia, że na studiach najlepiej odnajdują się osoby, które mają uniwersalny umysł, chłonący każdy rodzaj wiedzy.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na zarządzaniu w Warszawie

Zarządzanie to kierunek pełen wielu wyzwań. To dlatego, że studenci muszą orientować się w wielu dziedzinach. Interdyscyplinarność studiów sprawia, że poziom trudności poszczególnych zajęć może być różny, w zależności od predyspozycji studentów.

W całym programie można jednak znaleźć zajęcia, które najcześciej wymieniane są w gronie trudnych. Są to: ekonomia i finanse, współczesny marketing, podstawy zarządzania. W toku nauki studenci będą mieli także styczność z matematyką, którą również można zaliczyć do grona przedmiotów, które najtrudniej zaliczyć.

 

Czy studia na kierunku zarządzanie w Warszawie to studia z przyszłością

Zarządzanie to kierunek, który zapewnia obszerną wiedzę na temat ekonomii oraz zarządzania projektami i zespołami. Studia pozwalają także dostrzec w jaki sposób funkcjonują organizacje – komercyjne, publiczne czy pozarządowe. Uniwersalne umiejętności, poszerzone o zdolności związane z rozwiązywaniem problemów i komunikacją, sprawiają, że absolwenci zarządzania są łakomym kąskiem na rynku pracy.

Studia z zarządzania to bardzo wartościowy kierunek, który można nazwać studiami z przyszłością. Absolwenci mają wiele możliwości zawodowych. Ponadto wiedza zdobyta na zarządzaniu może stanowić bazę, pozwalającą na rowój kompetencji w innych dziedzinach, takich jak: logistyka, ekonomia czy marketing.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na zarządzanie w Warszawie

Zarządzanie to bardzo popularny wybór wśród kandydatów na warszawskie uczelnie. Niewielki limit miejsc zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego sprawia, że na zarządzanie dostaje się niewielki procent osób marzących o tych studiach. Planując studia na zarządzaniu warto dobrze przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych na maturze.

Aby mieć pewność, że uda się dostać na studia, warto brać udział w olimpiadach przedmiotowych z fizyki, matematyki oraz informatyki. Finaliści i laureaci zostają przyjęci na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku zarządzanie w Warszawie jest matematyka

Matematyka jest bardzo istotnym elementem zarządzania. Bez niej trudno wyobrazić sobie analizę danych, która jest kluczowym narządziem do efektywnego zarządzania. Dlatego też studenci tego kierunku, będą mieli wielokrotnie styczność z matematyką.

Przede wszystkim, królowej nauk będą poświęcone osobne zajęcia. Ponadto jej elementy można znaleźć w przedmiotach związanych z ekonomią, rachunkowością czy statystyką. Poziom matematyki na studiach z zarządzania w Warszawie nie jest jednak tak wymagający, jak na kierunkach inżynierskich.

 

Czy warto iść na studia z zarządzania

Studia w Warszawie na kierunku zarządzanie są tak chętnie wybierane przez absolwentów szkół średnich właśnie ze względu na perspektywy zawodowe w przyszłości. Specjaliści do spraw zarządzania odnajdą się w firmach o bardzo różnorodnych profilach działalności. Absolwenci warszawskich uczelni będą mogli ubiegać się o obejmowanie stanowisk kierowniczych. Warto pamiętać jednak, że dobra praca wiąże się nie tylko z satysfakcjonującą płacą (choć jest to czynnik wielokrotnie decydujący). Znaczenie ma także chociażby atmosfera czy możliwość dalszego rozwoju – zarówno intelektualnego, jak i zawodowego

 
 

Zarządzanie studia podyplomowe w Warszawie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Warszawie

Studia na kierunku dietetyka w Warszawie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) – w zależności od typu studiów.

Sprawdź 

Zarządzanie w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po zarządzaniu

Zarządzanie jako uniwersalny kierunek kształtuje kompetencje studentów, które są niezbędne w każdej aktywności biznesowej i ekonomicznej. Absolwenci zarządzania w Warszawie są gotowi do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i zagranicznych. Studia na tym kierunku umożliwiają przyszłym absolwentom zarządzanie m.in. organizacjami, firmami czy instytucjami prywatnymi lub państwowymi.

czytaj dalej jaka praca po zarządzaniu

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po zarządzaniu w Warszawie

Absolwenci zarządzania w Warszawie to doceniani na rynku pracy specjaliści. Dlatego też, nie muszą się oni martwić o zatrudnienie. Przede wszystkim mogą celować w objęcie stanowisk menedżerskich w małych i dużych przedsiębiorstwach. Osoby z tym wykształceniem poszukiwane są także w jednostkach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych czy organizacjach non-profit.

Ukończenie tego kierunku daje niezbędne kompetencje do tego, by rozpocząć własną działalność gospodarczą. Na rynku pracy często poszukiwani są też specjaliści ds. coachingu, mentoringu i konsultingu w zarządzaniu, co otwiera kolejne możliwości zawodowe. Uniwersalne wykształcenie jest przepustką do znalezienia pracy w firmach z różnych branż, nie koniecznie na stanowiskach zarządczych.

 

Ile zarabia się po zarządzaniu

Absolwenci Zarządzania po ukończeniu studiów mogą znaleźć zatrudnienie w wielu różnych miejscach. Niektóre z nich to m.in. agencje reklamowe, agencje marketingowe, korporacjach, administracji, kadrach, bankowości, a także są świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Najczęściej obejmowanymi stanowiskami przez absolwentów są m.in. analityk finansowy, specjalista do spraw HR, a także doradca personalny. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

Średnie zarobki absolwentów zarządzania w 2023 r.:

 • dyrektor zarządzający – 16 190 zł
 • kierownik oddziału – 7500 zł
 • prezes – 14 500 zł
 • team leader – 9000 zł
 • doradca zawodowy – 4070 zł
 • kierownik projektu – 6930 zł
Jak wygląda rekrutacja na zarządzanie w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na zarządzanie w Warszawie

Studia w Warszawie na kierunku zarządzanie przygotowują studentów do dokonywania ważnych wyborów i kreatywnego rozwiązywania problemów, z którymi zmagają się współcześni przedsiębiorcy. Przyszli specjaliści przygotowują się do stawiania czoła nieustającym zmianom gospodarczym i skutecznego zarządzania małym lub średnim przedsiębiorstwem. Studenci zarządzania zdobywają kompetencje cenione na rynku pracy, a także rozwijają się zawodowo, pogłębiając swoje pasje.

Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 33 tys. kandydatów (o 2793 mniej niż rok wcześniej).

Zarządzanie - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Ile osób na miejsce na zarządzanie w Warszawie

Zarządzanie w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Warszawski aplikowało 3027 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 9 kandydatów, na Politechnikę Warszawską aplikowało 1317 kandydatów co oznacza, że ubiegało się 10 osób na jedno miejsce.

 

Jakie przedmioty liczą się na zarządzanie w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie w Warszawie, podczas rekrutacji uwzględniane są wyniki z egzaminu z języka obcego, języka polskiego i matematyki, a także geografii, historii, informatyki, WOSu. Jako przedmioty dodatkowe uwzględniane są wyniki z fizyki, chemii lub biologii. Przedmioty wymagane mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Sprawdź zarządzanie Warszawa - przedmioty maturalne

 

Jakie progi na zarządzanie w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na zarządzanie rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Uniwersytecie Warszawskim 72,5 punktu, na Politechnice Warszawskiej 157 pkt., na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 45 pkt.

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na zarządzanie w Warszawie

Po przeliczeniu wymaganego progu punktowego na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na ten kierunek na Uniwersytecie Warszawskim kandydaci musieli osiągnąć co najmniej 73% z egzaminu na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru. Podobny wyniki są konieczne, aby myśleć o studiach z zarządzania na innych warszawskich uczelniach. Warto jednak pamiętać, że ze względu na duże zainteresowanie tym kierunkiem, wymagania w przyszłych latach mogą być jeszcze większe.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na wybrane studia decyduje lista rankingowa. Rekrutacja na określone kierunki przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc, dlatego przyjmowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 120
 • Uniwersytet Warszawski: 320
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 150
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacja o wynikach rekrutacji na poszczególne uczelnie publikowana jest w systemie IRK lub ERK w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie. Kandydaci ostateczną decyzję uczelni otrzymują w prywatnym profilu, w którym także zostają zamieszone dane na temat m.in. liczby punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – lipiec 2024
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski – lipiec 2024
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać zazwyczaj osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni, lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej czy tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia dokumentów może zależeć od danej szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Warszawska – lipiec 2024
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski – lipiec 2024
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiowac zarządzanie?

Najcześciej wybieranymi uczelniami do studiowania zarządzania w Warszawie są uczelnie publiczne, ponieważ oferują one wyską jakość, a studia stacjonarne są bezpłatne. Darmowo możemy studiówać w  7 uczelniach publicznych:
 
Zarządzanie studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania UW), 
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT), 
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW), 
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW),
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASZWOJ),
 • Politechnika Warszawska (Wydział Zarządzania PW),
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH).

dowiedz się więcej

 
Duża popularnością cięszą się także uczelnie niepublicze, W Warszawie zarządzanie możemy studiować aż na 28 prywatnych szkołach wyższych.
Kiedyś uczelnie niepubliczne i publiczne różniły się również kadrą. Aktualnie jednak to wszystko ulega zmianie, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że ci sami wykładowcy uczą zarówno na uczelni państwowej, jak i prywatnej.

Znaczącą różnicą jest komfort – ten jest większy, gdy uczeń zdecyduje się na studiowanie na uczelni niepublicznej. Wynika to między innymi ze spokojnej i kameralnej atmosfery, a także bardziej praktycznego podejścia do nauczania.

 

Zarządzanie studia - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 4600 zł do 17400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek zarządzanie w Warszawie ceny 2023:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 6300 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 6300 zł
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – od 15200 zł
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie – 4900 zł
 • Politechnika Warszawska – 7000 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 5320 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 5000 zł
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 8800 zł
 • Uniwersytet Warszawski – od 9900 zł
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - od 4600 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 6600 zł
 • Akademia WIT – od 6000 zł
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 5800 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Warszawie – od 6600 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - od 4720 zł
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – od 6000 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Warszawie

Studia z zarządzania można podjąć w siedmiu uczelniach publicznych w Warszawie (jako kierunek lub specjalność):

 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Możliwość studiowania zarządzania na kierunku lub specjalności oferuje także 28 warszawskich szkół prywatnych:

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • Uczelnia Techniczno - Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie,
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie,
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,
 • Collegium Civitas w Warszawie,
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska,
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,
 • Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie,
 • Europejska Uczelnia Informatyczno - Ekonomiczna w Warszawie,
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie,
 • Warszawska Szkoła Zarządzania,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie,
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie,
 • Viamoda Szkoła Wyższa w Warszawie,
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Siedzibą w Warszawie, Wyższej Szkole Promocji w Warszawie,
 • Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie.

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia stacjonarne na zarządzaniu oferują następujące uczelnie publiczne w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku zarządzanie można podjąć m.in. w:

 • Uniwersytecie Warszawskim
 • Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wszechnicy Polskiej Akademi Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 • Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej
 • Politechnice Warszawskiej
 • Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Dowiedz się więcej zarządzanie w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na zarządzaniu w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku zarządzanie są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Warszawie, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4600 zł do 17400 złceny - zarządzanie Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie żadna ze wyższych szkół nie oferuje kandydatom możliwości bezpłatnej nauki niestacjonarnej na kierunku zarządzanie.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Warszawa studia i stopnia

Zarządzanie Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Warszawa studia stacjonarne

Zarządzanie Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Warszawie

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zarządzanie w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Warszawie?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Warszawie opinie?

 

Monika, studentka pierwszego stopnia Zarządzania, mówi:

„Zarządzanie w Warszawie to nie tylko nauka materiału potrzebnego do tego, by zaliczyć egzaminy. To ćwiczenie charakteru, nabywanie ważnych umiejętności, trening pewności siebie. Studia dają mi o wiele więcej, niż tylko wiedzę. Dają mi poczucie własnej wartości.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek ZARZĄDZANIE

komentarze (22)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (20)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula

orczi W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A czy jest możliwość studiowania online na tym kierunku?

Kinga W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Rozumiem, że na waszej uczelni jest taki kierunek jak zarządzanie? Są może studia II stopnia?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Kinga odpowiedz

Witaj, Kinga! Oczywiście mamy w swojej ofercie kierunek Zarządzanie. Jest on realizowany zarówno w pierwszym jak i w drugim stopniu. Czy ukończyłaś już pierwszy stopień i chcesz kontynuować naukę? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: orczi odpowiedz

Witaj, Orczi! Studia na kierunku Zarządzanie są prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) oraz online zarówno na I stopniu jak i II. Czy jesteś zainteresowany takim trybem studiowania? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zosia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Jakie prkatyki/staże są na kierunku zarządzanie ? Czy na uczelni znajdują się jakieś zajęcia dodatkowe ? Kursy być może jakieś koła naukowe ? :)

Mirek W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca Czy wybierając studia online pracodawca nie patrzy inaczej? mniej korzystnie? @Orczi dlaczego akurat zastanawiasz się nad studiami online?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

Witaj, Zosia! Na Akademii Finansów i Biznesu oferujemy możliwość realizacji łącznie trzymiesięcznych, nieobowiązkowych praktyk zawodowych. Biuro Karier pomoże Ci wybrać spośród oferty praktyk krajowych lub zagranicznych. Pomogą Ci one zdobyć solidne doświadczenie, dzięki któremu będziesz przygotowana do podjęcia wymarzonej pracy. Chcemy, aby studenci rozwijali swoją przedsiębiorczość także wewnątrz Uczelni, dlatego też dajemy Ci możliwość podejmowania, opracowania i wdrażania studenckich inicjatyw. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Mirek odpowiedz

Witaj, Mirek! Absolwenci studiów online otrzymują dokładnie taki sam dyplom jak absolwenci studiów stacjonarnych. Poza tym studia online doskonale odzwierciedlają charakter pracy :). Twój przyszły pracodawca nie powinien mieć nic przeciwko. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zosia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca oo super nie wiedziałam, że można odbywać praktyki za granicą, pierwszy raz się z takim czymś spotykam, ale brzmi świetnie ;) @Mirek wydaje mi się, że teraz studia online będą bardzo popularne i w sumie po co chodzić na uczelnię jak można studiować online jedynie co to na zaliczenie przyjeżdżać, oszczędność czasu.

Lidka W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

@Zosia tez jestem zdaniam, że nauka online, jest dużo lepsza i korzystniejsza. Nie trzeba tracić czasu na dojazdy i nie siedzi się bezczynnie na okienkach. Wiadomo, trzeba umieć się skupić w domu ale dla chcącego nic trudnego. @DoradcaOnlineVistula A czy współpracujecie z jakimiś firmami, pod kątem staży i praktyk?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

Witaj, Zosia! Cieszę się, że taka forma praktyk zawodowych Ci odpowiada. Czy jesteś zainteresowana studiowaniem na naszej uczelni? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Lidka odpowiedz

Witaj, Lidka! Tak, nasza uczelnia współpracuje z kilkoma firmami. Logotypy firm można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula