Zarządzanie studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

na kierunku zarządzanie

Odkryj zarządzanie w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Zarządzanie - studia zaoczne Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Zarządzanie w Warszawie w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 155 różnych specjalności. Studia z zarządzania w trybie niestacjonarnym można podjąć na 27 uczelniach. Ceny na zarządzaniu w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4600 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Zdarza się, że kandydaci na studia, jeszcze zanim wybiorą odpowiedni kierunek, myślą o tym, by otworzyć własną działalność gospodarczą. Studia z zarządzania dają praktyczne umiejętności, które przygotowują do założenia i rozwijania swojej firmy. Program obejmuje zajęcia związane m.in. z marketingiem, ekonomią, czy przedsiębiorczością. 

Zarządzanie to kierunek, który pozwala na rozwój kariery w doradztwie biznesowym, marketingu, czy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwenci są przygotowani do pracy jako analityk biznesowy lub specjalista ds. planowania i strategii. Zajęcia przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Uczelnie

W Warszawie zarządzenie w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 7 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania UW), Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania PW), Uniwersytetcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW), Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT) w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASZWOJ) w WarszawieSzkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Ekonomiczny SGGW) w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz 26 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie Warszawie w roku akademickim 2023/2024 wahają się od 4600 zł do 15200 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie +

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Pokaż więcej
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Pokaż więcej
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Inżynieria zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Pokaż więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Pokaż więcej
Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Pokaż więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Pokaż więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku kosmetologia

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Pokaż więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Obronność państwa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku obronność państwa

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zdrowie publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Pokaż więcej
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku wzornictwo

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Stosunki międzynarodowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Zarządzanie informacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie informacją

Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Informatyczne techniki zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyczne techniki zarządzania

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

E-biznes stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku e-biznes

Pokaż więcej

Ile kosztują studia na kierunku Zarządzanie w Warszawie

Niestacjonarne kierunki studiów w Warszawie zobowiązują kandydatów do uiszczania opłat za czesne w formie ratalnej, podzielonej na liczbę semestrów nauki, lub jednorazowej wpłaty za cały cykl kształcenia. Średni koszt studiowania na Zarządzaniu w Warszawie jest dość wysoki, jednak nie opisuje w sposób dokładny opłat koniecznych do wniesienia na poszczególnych uczelniach. Dlatego jeśli chcesz poznać więcej szczegółów w tej kwestii, powinieneś odwiedzić stronę internetową interesującej cię uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Warszawie - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Warszawie?

 

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Warszawie

 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia w Warszawie
 • Uczelnia Jańskiego w Warszawie
 • Uczelnia Korczaka w Warszawie
 • Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWSP w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie

 

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Zarządzanie w Warszawie

Kształcenie w ramach studiów niestacjonarnych, które są również zwane zaocznymi, ma charakter weekendowy. Oznacza to, że w przeciwieństwie do studiów dziennych, nauka odbywa się od piątku do niedzieli, najczęściej przez wiele godzin z rzędu, zgodnie z terminarzem ustalonym przez konkretną uczelnię. Najczęstszą motywacją studentów do rozpoczęcia Zarządzania w trybie niestacjonarnym jest chęć wywiązywania się z obowiązków zawodowych lub innych zobowiązań, które wymagają wolnego od poniedziałku do piątku. Sylwetka absolwenta, który przeszedł pozytywnie przez cały cykl edukacji w opisywanym trybie, nie różni się posiadanymi kompetencjami od absolwentów studiów dziennych, dlatego wszyscy abiturienci Zarządzania mają równe szanse na rynku pracy, a zwiększać je mogą udziałem w kursach doszkalających i wykonaniem specjalizacji

Zarządzanie to jedna z najbardziej popularnych propozycji dla przyszłych studentów ostatnich lat. Wielu młodych ludzi pragnie poszerzać wrodzone predyspozycje do sprawowania pozycji lidera, doskonalić umiejętności przywódcze oraz rozwijać swoją charyzmę. Niektóre uczelnie w Warszawie zdecydowały się na zaoferowanie możliwości podjęcia Zarządzania pierwszego i drugiego stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Jeżeli masz tak zwaną smykałkę do biznesu, od zawsze chciałeś rozpocząć własną działalność gospodarczą lub usprawniać realizację projektów firmowych w międzynarodowych korporacjach o różnej specyfice, to najprawdopodobniej Zarządzanie jest kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę przy okazji kształtowania swojej przyszłej drogi edukacyjnej.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia zarządzanie powstały po to, aby wykwalifikować kadrę specjalistów, uposażonych w taki zestaw wiedzy i umiejętności, który pozwoli na sprawowanie pieczy nad realizacją celów wyznaczanych przez specyfikę danej pracy. Absolwenci Zarządzania to osoby o wysokich kwalifikacjach menedżerskich, które są niezwykle cenione na współczesnym rynku pracy. Wybierając ten kierunek, zobowiążesz się do zgłębienia między innymi następujących przedmiotów:

 • prawo,
 • socjologia,
 • zachowania organizacyjne,
 • badania marketingowe,
 • projektowe zarządzanie publiczne.

 

2. Dla kogo te studia

Praca związana z Zarządzaniem może być niezwykle stresująca. Opisywana dziedzina jest jedną z tych, do zgłębiania której nie wystarczą nawet bardzo dobrze ugruntowane wiadomości i umiejętności kierunkowe – do wywiązywania się z obowiązków zawodowych należy posiadać konkretny zestaw cech. Jeżeli chcesz rozwijać się w tym kierunku, powinieneś przede wszystkim wyróżniać się ponadprzeciętną charyzmą i umiejętnościami przywódczymi, dzięki którym kierowanie zespołami ludzi pracującymi nad konkretnymi zadaniami będzie czystą przyjemnością. Ponadto cenna okaże się efektywność pomimo dużej presji czasowej, wysoko rozwinięta kultura osobista i kompetencje interpersonalne, ułatwiające nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z współpracownikami. Jeżeli dysponujesz opisanym zestawem cech i wykazujesz chęć podjęcia Zarządzania na jednej z warszawskich uczelni, nic nie powinno stanąć ci na przeszkodzie.

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku zarządzanie w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata. 
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybi