Dodaj do ulubionych

Psychology studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Przyszło nam żyć w świecie, gdzie zwiększająca się świadomość istnienia problemów psychicznych sprzyja likwidacji tabu z nimi związanego. Liczne kampanie społeczne i reklamowe bombardują nas wiadomościami psychoedukacyjnymi, dzięki czemu dolegliwości natury psychicznej traktowane są na równi z tymi fizycznymi. To zjawisko implikuje wzrost zapotrzebowania na dobrze wykwalifikowanych psychologów, zdolnych do podjęcia się opieki nad potrzebującymi. Studia na kierunku psychology powstały w odpowiedzi na ciągle rosnące zainteresowanie młodych ludzi szeroko pojętymi procesami wewnętrznymi oraz środowiskowymi oddziałującymi na człowieka, biologicznym aspektem funkcjonowania układu nerwowego oraz chęcią podjęcia pracy związanej z pełnieniem roli psychologa. Od zawsze chciałeś być "lekarzem ludzkich dusz", a ponadto twoja biegłość językowa pozwoli na zrozumienie treści wykładów prowadzonych po angielsku? Jeśli tak, to bez wahania aplikuj na studia na kierunku psychology!

 

Program studiów i przedmioty

W jaką wiedzę i umiejętności zostaniesz uposażony przez studia na kierunku psychology? Będziesz miał okazję zagłębić bardzo szeroką dziedzinę nauki, obejmującą swoim spektrum zagadnienia biologiczne, medyczne, humanistyczne i społeczne. Dzięki temu staniesz się nie tylko świetnym praktykiem przyszłego zawodu, ale również będziesz bardziej świadomy funkcjonowania własnego i najbliższych ci osób. Zajęcia z etyki zawodu psychologa uchronią cię przed popełnieniem typowych błędów nowicjuszy, mogących nieść poważne konsekwencje w przyszłości. Teoretyczne wykłady o objawach chorób i zaburzeń psychicznych pozwolą ci na poprawne diagnozowanie przyszłych pacjentów, a przyswojenie biologicznych podstaw ludzkich zachowań umożliwi wykluczenie ewentualnych uszkodzeń organicznych dysfunkcyjnej osoby. Jako że kierunek prowadzony jest w całości po angielsku, wykształcisz w sobie gruntowną znajomość terminologii psychologicznej w tym języku, co uczyni cię najbardziej uniwersalnym pracownikiem światowego rynku pracy.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł pracować jako absolwent studiów na kierunku psychology? W zależności od obranej podczas studiów specjalności, będziesz mógł wkroczyć na rozmaite ścieżki zawodowe. Zagłębienie klinicznego aspektu psychologii i związanej z nią wiedzy pozwoli ci objąć stanowiska wymagające ciągłego kontaktu z osobami zmagającymi się z psychosomatycznymi objawami różnorakich zaburzeń – znajdzie się dla ciebie miejsce w szpitalach, prywatnych i publicznych klinikach medycznych oraz w swoim własnym gabinecie, o ile zdecydujesz się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Kształcenie w kierunku doradztwa zawodowego otworzy przed tobą możliwość zatrudnienia w działach HR, a psychologia resocjalizacyjna otworzy ci furtkę do bardzo wymagającej i obciążającej, ale dającej wiele satysfakcji pracy w zakładach karnych, resocjalizacyjnych, domach poprawczych i domach dziecka. Dla zainteresowanych tematyką kryminalistyczną z pewnością znajdzie się miejsce w sądownictwie i prokuraturze.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku psychology, w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, biologia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PSYCHOLOGY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychology

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując psychology

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnostyki psychologicznej
 • biologicznych podstaw zachowań ludzkich
 • anatomii układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem budowy mózgu
 • etyki zawodu psychologa
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • fachowej terminologii psychologicznej i medycznej w języku angielskim

Czas trwania studiów na kierunku psychology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychology

Absolwent kierunku psychology znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • szpitalach
 • klinikach medycznych
 • placówkach resocjalizacyjnych
 • zakładach karnych i poprawczych
 • placówkach oświatowych
 • sądownictwie i kryminalistyce
 • placówkach badawczych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGY

Komentarze (0)