Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Warszawa

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Warszawa

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

29.02.2024

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie w formie niestacjonarnej to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 17 różnych specjalności. Studia z zarządzania i inżynierii produkcji w trybie niestacjonarnym można podjąć na 3 uczelniach. Ceny na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 5600 zł za pierwszy rok studiów.

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Warszawa
Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Zarządzanie i inżynieria produkcji Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Prawidłowe zarządzanie logistyką, finansami, czy inwestycjami może być bardzo przydatne w branży, jaką jest produkcja. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowuje studentów do łączenia w przyszłej pracy wiedzy technicznej z menadżerskimi umiejętnościami. Podczas studiów można zdobyć wiedzę na temat m.in. ekonomii, prawa, czy zarządzania zasobami ludzkimi. 

Absolwenci kierunku sprawdzą się na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i operacyjnych w firmach związanych z różnymi gałęziami przemysłu. Są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w firmach związanych z produkcją, czy logistyką. 

 

Uczelnie

W Warszawie zarządzanie i inżynierię produkcji w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelniach publicznych: Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Warszawie w roku 2024 roku wahają się od 5600 zł do 7680 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź ceny - zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie.

Jakie są wymagania na studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Mimo faktu, że zdecydowana większość świeżo upieczonych maturzystów decyduje się na podjęcie studiów w trybie stacjonarnym, to zaoczny tryb kształcenia cieszy się coraz większą popularnością. Wiele uczelni postanowiło zwiększyć komfort swoich studentów, dlatego zaproponowało edukację na Zarządzaniu i inżynierii produkcji pierwszego i drugiego stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Specyfika studiów niestacjonarnych polega na weekendowych zjazdach, podczas których studenci stają przed wymagającym zadaniem przyswojenia względnie dużej porcji materiału, skoncentrowanego w taki sposób, aby był możliwy do zaprezentowania podczas kilkugodzinnego posiedzenia.

Mimo oczywistych różnic, jakie występują pomiędzy trybem zaocznym i dziennym, wszyscy studenci zostają zaopatrzeni w taki sam zestaw kompetencji, dlatego obawy w kwestii lepszych perspektyw absolwentów studiów stacjonarnych są nieuzasadnione.

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji stanowią stosunkowo nową propozycję w ofercie edukacyjnej warszawskich uczelni, jednak mimo tego przyciąga wielu kandydatów marzących o zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy technicznej, uzupełnionej kompetencjami menedżerskimi, które można wykorzystać na stanowiskach kierowniczych w różnych firmach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

 

Dla kogo są studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji stanowi bardzo atrakcyjną propozycję w ofercie studiów wyższych, którą chciałoby zgłębiać wielu przyszłych kandydatów. Z niewiadomych przyczyn studia te stają się obiektem zainteresowania również takich osób, których zainteresowania i zdolności całkowicie mijają się ze specyfiką kształcenia kierunkowego. Zatem czy istnieje zestaw cech, jakie powinien wykazywać doskonały aplikant na ten kierunek?

Jedną i najważniejszą z nich jest zamiłowanie do nauk ścisłych. Bez niego codzienna nauka skomplikowanych zagadnień matematycznych będzie męczarnią, a okres studiowania stanie się całkowicie pozbawiony przyjemności. Ponadto przyszłym studentom przyda się nieco pewności siebie i wrodzonej charyzmy, które ułatwią poszerzanie cennych kompetencji interpersonalnych, będących podstawą umiejętności menedżerskich. Jeśli jesteś pewien, że Zarządzanie i inżynieria produkcji to propozycja stworzona dla ciebie, pozostanie ci już tylko aplikować i cieszyć się swoim wyborem!

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od trzech i pół roku do czterech lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów

Głównym filarem dla wszystkich kierunków inżynierskich jest oczywiście matematyka. Żaden student Zarządzania i inżynierii produkcji nie powinien czuć awersji do tego przedmiotu, gdyż stanowi bazę pod zdecydowaną większość przedmiotów, obecnych w siatce studiów. Wyjątkowość opisywanego kierunku polega na umiejętności znalezienia złotego środka pomiędzy pragmatyczną dziedziną techniczną, a zgłębianiem kompetencji menedżerskich, ułatwiających zdobycie pracy na wysokich stanowiskach nawet na samym początku swojej zawodowej kariery.

Studenci uczą się, w jaki sposób przebiegają procesy produkcyjne, zdobywają umiejętności odnoszące się do ich planowania, kontrolowania i modyfikowania, poszerzają posiadane kompetencje interpersonalne, uczą się nawiązywania efektywnej współpracy z podwykonawcami pokrewnych dziedzin, a ponadto zdobywają zdolności do rozwiązywania technicznych problemów w zakresie inżynierii produkcji.

 

Jakie są ceny studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Opłaty za niektóre studia niestacjonarne mogą okazać się wysokie, dlatego jeżeli marzysz o zaocznym kształceniu na Zarządzaniu i inżynierii produkcji, przygotuj wystarczająco duże zaplecze finansowe, aby uniknąć przykrych konsekwencji i skreślenia z listy studentów. Pamiętaj, że zdecydowana większość uczelni umożliwia uiszczanie opłat ratalnych, które zdecydowanie odciążają budżet studentów. Średni koszt nauki na tym kierunku nie powie wiele o kosztach odbycia edukacji na jednej z uczelni, dlatego jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapoznaj się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej uczelni lub zadzwoń pod numer podany na stronie.

 

Zarządzanie i inżynieria w Warszawie - ceny:

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – 7680 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 5600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.

W Warszawie kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w uczelni publicznej można studiować niestacjonarnie tylko w ramach studiów II stopnia. Niestacjonarne studia I stopnia na tym kierunku oferują tylko uczelnie niepubliczne.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 50

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2023/2024)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie samodzielnie decydują o tym, kiedy poinformują kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. O tym, czy kandydat dostał się na wybrane kierunki studiów, może się on dowiedzieć poprzez internetowy system rekrutacyjny – dane na temat rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach użytkowników. Niektóre szkoły wyższe wysyłają także do kandydatów za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyzję na piśmie.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – wrzesień 2024

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej należy złożyć osobiście do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają przekazanie dokumentacji za pośrednictwem upoważnionych do tego przez kandydata osób trzecich (w tym celu należy wcześniej wypełnić oraz podpisać pełnomocnictwo). Czasem w celu złożenia dokumentów należy umówić się telefonicznie na wizytę. Kandydaci mogą także wysłać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty na studia należy złożyć w terminie określonym przez wybraną uczelnię. Zazwyczaj można tego dokonywać niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zakwalifikowani kandydaci muszą złożyć kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych – przekazanie dokumentacji w niepoprawnej formie lub po wyznaczonym czasie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: sierpień 2024

* Studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2024/2025)

Uczelnie w Warszawie - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Inżynierii Produkcji SGGW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Takie kierunki studiów w Warszawiejak Zarządzanie i inżynieria produkcji, zgodnie z samą nazwą, zostają zwieńczone dyplomem inżyniera, potwierdzającym gruntowne przygotowanie techniczne do podjęcia pracy w różnorakich fabrykach i przedsiębiorstwach. Na ukończenie studiów pierwszego stopnia należy zagospodarować trzy i pół roku. Po tym czasie wielu inżynierów planuje wzbogacenie wachlarza posiadanych kompetencji, dlatego decyduje się na przystąpienie do studiów magisterskich drugiego stopnia. Trwają one półtora roku i znacząco poszerzają spektrum możliwości zatrudnienia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Niewątpliwym atutem wszystkich studiów inżynierskich jest możliwość zdobycia dobrze płatnego zatrudnienia tuż po ich ukończeniu. Współczesny rynek pracy nieustannie potrzebuje specjalistów, zdolnych do nadzoru procesów produkcyjnych, usprawniania działania maszyn i mechanizmów, a także naprawy uszkodzonych podzespołów i systemów. Jeżeli umiejętności te połączymy z szeroką wiedzą menedżerską, otrzymujemy zestaw pożądany przez wielu pracodawców.

Inżynierowie produkcji znajdą zatrudnienie w międzynarodowych fabrykach, związanych na przykład z przemysłem samochodowym, lotniczym, komputerowym, czy przemysłowym. Studia inżynierskie zapewnią gruntowne przygotowanie do pełnienia tej roli zawodowej. Dzięki posiadaniu dobrze rozwiniętych kompetencji interpersonalnych, absolwenci odnajdą się na stanowiskach kierowniczych nawet bez posiadania wcześniejszego doświadczenia na podobnym szczeblu.

Abiturienci Zarządzania i inżynierii produkcji w Warszawie znajdują zatrudnienie jako specjaliści do spraw zarządzania procesami produkcyjnymi, prowadzą prace badawczo-rozwojowe, pełnią rolę doradców technicznych i organizacyjnych na płaszczyźnie związanej z inżynierią wytwarzania, a także odnajdują się na stanowiskach kierowniczych w firmach logistycznych oraz spedycyjnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Z pewnością niejednokrotnie zastanawiałeś się, jaką wiedzę powinien posiąść każdy z przyszłych studentów, myślący o kierunkach technicznych. Poza kwestiami związanymi z procesem rekrutacji, powinieneś upewnić się, czy wybrany kierunek jest stworzony dla ciebie. Jeśli Zarządzanie i inżynieria produkcji wydaje ci się ciekawą propozycją, zastanów się, czy:

 • Nauka matematyki jest dla ciebie czystą przyjemnością?
 • Cenisz swoje kompetencje interpersonalne i chciałbyś je rozwijać?
 • Interdyscyplinarny kierunek studiów byłby dla ciebie idealny?

 

Wobec tego pamiętaj, że do nauki na Zarządzaniu i inżynierii produkcji, nawet w trybie niestacjonarnym, samo złożenie aplikacji może nie wystarczyć. Kierunek ten cieszy się niesłabnącą popularnością, a uczelnie starają się kwalifikować jedynie najlepszych, dlatego bardzo często decydują się na wprowadzenie konkursu świadectw. Zatem aby zwiększyć swoje szanse na rozpoczęcie opisywanego kierunku, postaraj się o wysokie wyniki z matury z matematyki, fizyki, informatyki oraz języka angielskiego. Każda uczelnia może ustalać inne wymagania kwalifikacyjne, dlatego odwiedź stronę internetową tych, które najbardziej cię interesują, celem zgłębienia potrzebnych informacji.

 

Zapisy na studia

Elektroniczna rejestracja kandydatów powinna być doskonale znana wszystkim tym, którzy wcześniej aplikowali do szkół średnich. Przebieg rejestracji na studia jest analogiczny – należy stworzyć profil kandydata i uzupełnić go takimi informacjami, jak swoje dane, numer świadectwa maturalnego oraz wyniki uzyskane na tym egzaminie. Po pozytywnym przejściu tego etapu rekrutacji, obowiązkiem osób zakwalifikowanych jest dostarczenie na biurko wyznaczonej komisji następujących dokumentów w odgórnie ustalonym terminie:

 • fotografii do legitymacji,
 • dowodu osobistego,
 • kserokopii świadectwa maturalnego,
 • zaświadczeń lekarskich, o ile są wymagane.

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Bogata oferta, jaką prezentują uczelnie w Warszawie w zakresie Zarządzania i inżynierii produkcji, pozwala na zdobycie interdyscyplinarnych kompetencji kierunkowych. Zainteresowanie tymi studiami jest ogromne, a kandydaci mają solidne podstawy, aby je wybierać.

Dominika, studentka trzeciego roku Zarządzania i inżynierii produkcji w Warszawie, mówi:

„Od studiów oczekiwałam solidnego przygotowania technicznego do pracy na arenie międzynarodowej. Zarządzanie i inżynieria produkcji nie tylko uposaża w wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, ale również oferuje zdobycie cennych kompetencji menedżerskich.”

komentarze (0)