Logistyka studia I stopnia - Warszawa

Logistyka studia I stopnia - Warszawa

Logistyka studia I stopnia - Warszawa

Studia I stopnia w Warszawie

logistyka

Odkryj logistykę w Warszawie i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia I stopnia (licencjackie) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Logistyka w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logistyka studia I stopnia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Logistyka +

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Mechanicznej stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Logistyka i administrowanie w mediach stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Management stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Pokaż więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Obronność państwa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku obronność państwa

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji +

Filia w Bełchatowie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Warszawie?

Przedmioty, dzięki którym znajdziesz się na listach osób przyjętych kierunku logistyka, to przykładowo: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Pamiętaj, żeby część z wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym, to znacznie umocni twoją kandydaturę, będziesz mieć bowiem całkiem sporą konkurencję!

Liczba miejsc niejednokrotnie jest mniejsza od liczby osób zainteresowanych kształceniem logistycznym. Możesz także wybrać studia na uczelni prywatnej – wtedy na ogół wystarczy, że dysponować będziesz świadectwem maturalnym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Warszawie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA?

Terminowy przepływ towarów ma ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie gospodarek. Dlatego też sektor logistyczny nie może narzekać na brak dobrego finansowania. To od tego bowiem, jak on będzie funkcjonować, zależeć będzie w dużej mierze jakość naszego konsumpcyjnego modelu życia. Logistyka zajmuje się bowiem ekonomicznym przepływem surowców. Etapy logistycznych działań obejmują przygotowania, faktyczny transport, kontrolę i realizację tego przepływu.

W zakres obowiązków logistycznych wchodzi także profesjonalna obsługa klientów na różnym etapie eksploatacji produktów i przepływających materiałów. Oznacza to w praktyce, że studia na kierunku logistyka mają niezwykle przyszłościowy charakter, ponieważ jest to branża, która na żadnym etapie rozwoju gospodarczego nie będzie się chylić ku upadkowi. Jeśli czujesz zatem, że masz analityczny umysł i dryg do zarządzania, to studia logistyczne czekają właśnie na ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie, jednolite)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku logistyka w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają trzy lata lub trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku . Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Każdy przyszły student zastanawia się, jakie studia wybrać – zaoczne czy dzienne? Jeśli tobie również towarzyszą tego typu rozterki, powinieneś świadomie określić swoje potrzeby. Studia dzienne są wyjątkowo popularne, ponieważ nie wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne. Studia zaoczne powinieneś wybrać wtedy, jeśli chciałbyś równolegle rozwijać inne aktywności. Będziesz mógł to robić, ponieważ zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku tego trybu zmuszony będziesz opłacać czesne.

Studia logistyczne mają niezwykle interdyscyplinarny program kształcenia. W siatce programowej muszą znaleźć się zarówno przedmioty z obszaru zarządzania, jak i ekonomii, prawa, czy rachunkowości. Oznacza to, że osoby, które je wybierają, nie powinny bać się intelektualnych wyzwań. Pamiętaj, że ta wszechstronna wiedza musi być twoją obligatoryjną podstawą, ponieważ to właśnie na niej opierają się szczegółowe zagadnienia logistyczne.

 

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • logistyka produkcji
 • transport i spedycja
 • rynki finansowe
 • strategie logistyczne

 

Logistycy to jednak specjaliści, którzy dysponować powinni przede wszystkim rozbudowanymi umiejętnościami, które pozwolą im na planowanie zorganizowanego transportu i sprawnego przepływu wszelkich surowców. Do kompetencji, które powinien posiadać każdy logistyk po ukończeniu kształcenia I stopnia, można zaliczyć: doskonałą organizację pracy, sprawne zarządzanie zespołem, czy umiejętną kontrolę przekazywanych towarów.

Ile trwają studia I stopnia na kierunku logistyka w Warszawie?

Studia na kierunku Logistyka w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

Uczelnie w Warszawie przygotowały bardzo bogatą ofertę kształcenia logistycznego. Przenalizuj odpowiednio wcześnie te propozycje, by mieć pewność, że twój wybór będzie w pełni trafiony. Studia I stopnia na kierunku logistyka stanowić będą początek twojej edukacji wyższej. To podczas trzech lat lub 3,5 roku zdobędziesz stabilne podstawy wykształcenia. Na zakończenie przygody z tym stopniem podejdziesz do obrony pracy dyplomowej oraz otrzymasz tytuł zawodowy licencjata.

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Warszawie

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

 

Co warto sprawdzić, idąc na studia I stopnia na kierunku logistyka w Warszawie?

Przedmioty maturalne

Na początku zorientuj się, jakie przedmioty zdawać podczas egzaminów maturalnych. Będziesz dzięki temu mógł rozpocząć odpowiednio wcześnie przygotowania do rekrutacji! Pamiętaj, że największe znaczenie będzie miało przede wszystkim to, jak wypadniesz podczas matur – zadbaj zatem o wiedzę, która pozwoli ci rozpocząć studia logistyczne!

Opłaty rekrutacyjne

Odpowiednio wcześnie sprawdź, jak wygląda kwestia opłat rekrutacyjnych. To bardzo ważny element, który pozwoli ci wziąć udział w rekrutacji. Tego typu opłaty wynoszą na ogół kilkadziesiąt złotych i obejmują jeden lub nawet pulę kierunków. Informacji na ich temat szukaj na stronach wybranych ośrodków akademickich!

Predyspozycje

Pamiętaj, że kierunki takie jak logistyka przyniosą najwięcej satysfakcji osobom o określonych predyspozycjach. Co można do nich najczęściej zaliczyć? Przede wszystkim doskonałą umiejętność organizacji i zarządzania czasem, a także analityczne myślenie. Studia logistyczne to również dobre rozwiązanie dla osób, które nie boją się wyzwań związanych z nauką przedmiotów ścisłych.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTYKA?

Tak bogata oferta studiów logistycznych świadczy o ich niemałej popularności pośród absolwentów szkół średnich. Warszawskie ośrodki akademickie bacznie śledzą sytuację na aktualnym rynku gospodarczym, która też powinna niejako wskazywać drogi zawodowego rozwoju. A dziś to właśnie branża logistyczna rozwija się najprężniej. Statystyki pokazują, że osoby, które wybiorą studia na tym kierunku, będą miały szansę na najszybsze znalezienie pracy w zawodzie.

Jako absolwent tego profilu kształcenia będziesz mógł rozpocząć pracę:

 • w działach logistycznych przedsiębiorstw i korporacji
 • jako specjalista w działach sprzedaży przy planowaniach wysyłek

 

Z racji tego, że logistyka zajmuje się przede wszystkim transportem, to swoją karierę będziesz mógł rozwijać w przedsiębiorstwach nie tylko na arenie lokalnej, lecz także międzynarodowej.

Czy warto iść na studia I stopnia na kierunku logistyka Warszawie?

Studia na kierunku logistyka w ciągu ostatnich kilku lat stały się jedną z częściej wybieranych propozycji kształcenia! Ma to związek oczywiście z nieustannym rozwojem branży w Polsce – dziś nie wyobrażamy sobie, że przepływ wszelkich towarów mógłby być w jakiś sposób utrudniony. Można więc śmiało stwierdzić, że jest to jeden z bardziej przyszłościowych kierunków.

To pokazuje również, że wraz z rozwojem branży wciąż potrzebni są nowi specjaliści, którzy posiadają odpowiednie narzędzia pozwalające na świadome planowanie transportu i innych elementów sprawnej logistyki. Uczelnie w Warszawie dostrzegają to zapotrzebowanie i stwarzają atrakcyjne propozycje kształcenia, które warto rozważyć podczas planowania swojej intelektualnej drogi.

Studia I stopnia wyposażą przyszłych logistyków w podstawową wiedzę i kwalifikacje, które umożliwią także rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych. Studia logistyczne w Warszawie warto rozważyć zatem ze względu na perspektywy zatrudnienia oraz kryjące się za nimi atrakcyjne wynagrodzenie.

Studia I stopnia niestacjonarne na kierunku logistyka w Warszawie

Dziś coraz więcej studentów decyduje się rozpocząć studia niestacjonarne. Uczelnie w Warszawie również dostrzegają, że współcześnie wielu osobom zależy na elastyczności kształcenia. Wtedy też dobrym wyborem będzie właśnie tryb zaoczny. Kiedy warto się na niego zdecydować?

Wtedy, kiedy równolegle pracujesz, kształcisz się na innym kierunku lub po prostu brakuje ci na co dzień czasu, a chciałbyś zadbać o wykształcenie! Studia niestacjonarne mają formę weekendowych zjazdów naukowych, podczas których odbywają się wykłady oraz ćwiczenia praktyczne.

Pamiętaj jednak o tym, że w trakcie kształcenia zaocznego znaczną część materiału teoretycznego będziesz opanowywać we własnym zakresie. To wymaga bardzo dobrej umiejętności zarządzania czasem. Studia zaoczne wiążą się także z uiszczaniem opłat za czesne, przeanalizuj więc odpowiednio wcześnie swoją sytuację finansową i zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na naukę właśnie w tym trybie.

Kierunki logistyka i transport w Warszawie

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Warszawie

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)