Studia stacjonarne w Łodzi

Studia stacjonarne w Łodzi

Studia stacjonarne w Łodzi

Największy wybór studiów

stacjonarnych w Łodzi

Odkryj kierunki studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia stacjonarne w Łodzi 2022

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Łodzi

Kierunki studiów - Łódź: znaleziono 222

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
stacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
Aktorstwo jednolite stacjonarne
Aktuariat i analiza finansowa I stopnia stacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne
Analityka chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i sterowanie robotów I stopnia stacjonarne
Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia stacjonarne
Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biżuteria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business and digital analytics II stopnia stacjonarne
Business and technology I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business studies I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia materiałów i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia w kryminalistyce II stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia stacjonarne
Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Digital communication and social media for management I stopnia stacjonarne
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i nowe media I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Ekonometria i analityka danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Electronic and telecommunication engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
Environmental management II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Film i fotografia jednolite stacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I stopnia stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną II stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia słowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia włoska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia stacjonarne
Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fotografia i multimedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Future mobility II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geomonitoring I stopnia stacjonarne
Gestion et technologie I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
Industrial biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne
Informatologia z biznesowym językiem angielskim II stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka ekonomiczna I stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka w ochronie środowiska I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
International and political studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
International cultural studies II stopnia stacjonarne
International marketing I stopnia stacjonarne
Inwestycje i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i biochemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite stacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) jednolite stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kultura i sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne
Lekarski wojskowy jednolite stacjonarne
Leśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka dla biznesu I stopnia stacjonarne
Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej II stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne
Logistyka w biznesie II stopnia stacjonarne
Logistyka w gospodarce II stopnia stacjonarne
Logopedia II stopnia stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia stacjonarne
Malarstwo jednolite stacjonarne
Management I stopnia stacjonarne
Management and finance I stopnia stacjonarne
Marketing I stopnia stacjonarne
Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Master of business studies II stopnia stacjonarne
Master of operations management II stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Matematyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mathematical methods in data analysis I stopnia stacjonarne
Mechanical engineering I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Media audiowizualne i kultura cyfrowa II stopnia stacjonarne
Menedżer żywności i żywienia I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Modelling and data science I stopnia stacjonarne
Muzyka w mediach i produkcja muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzykoterapia I stopnia stacjonarne
Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczanie chemii II stopnia stacjonarne
Nowe media I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Okcydentalistyka I stopnia stacjonarne
Optometria II stopnia stacjonarne
Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne
Pedagogika sportu I stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
Planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polityka społeczna I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne
Produkcja teatralna i organizacja widowisk I stopnia stacjonarne
Projektowanie graficzne I stopnia stacjonarne
Projektowanie ubioru I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne
Psychologia I stopnia, jednolite stacjonarne
Rachunkowość I stopnia stacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia jednolite stacjonarne
Rewitalizacja miast II stopnia stacjonarne
Reżyseria I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
Rzeźba I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia azjatyckie I stopnia stacjonarne
Studia polskie z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Studium aktorskie I stopnia stacjonarne
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
Sztuki sceniczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Taniec I stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Tkanina i stylizacja wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Translatoryka II stopnia stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne
Turystyka zrównoważona II stopnia stacjonarne
Twórcze pisanie I stopnia stacjonarne
Włókiennictwo II stopnia stacjonarne
Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne i zdrowotne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Łodzi

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów: 115 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 72 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 10

Politechnika Łódzka

Kierunki studiów: 66 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 85 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Muzyczna w Łodzi

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 78 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Łodzi - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)