Intellectual property and new technologies

Intellectual property and new technologies

INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

W życiu każdego współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają nowe technologie – internet, wszystkie te elementy, które usprawniają komunikację, przekazywanie i przetwarzanie danych. Nowe technologie sprawiają, że coraz częściej myślenie lokalne ustępuje postrzeganiu świata z perspektywy globalnej, które ma charakter jednoczący i zacierający bariery kulturowe. Nowe technologie wpływają na dalszy tempo rozwoju cywilizacyjnego, ale stanowią także wyzwanie ze względu na potrzebę ponownego zdefiniowania własności intelektualnej. Prawo zajmujące się wykorzystywaniem dzieł intelektualnych musi odpowiadać na nowe potrzeby, które wynikają z nieustającego gospodarczego i technologicznego rozwoju. Studia na kierunku intellectual property and new technologies zadedykowane są dla osób chcących zrozumieć powiązania między nowymi technologiami a własnością intelektualną.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów zakłada szczegółową analizę kwestii prawnych, które dotyczą wykorzystywania, tworzenia oraz modyfikowania nowych technologii. Studenci, którzy wybiorą ten kierunek, zdobędą profesjonalną wiedzę z zakresu porównawczego podejścia do dyrektyw charakterystycznych dla własności intelektualnej, nie tylko na arenie krajowej, lecz także w Unii Europejskiej i na świecie. Podczas całego cyklu kształcenia przyszli absolwenci będą wykorzystywać do nauki platformy e-learningowe, by jeszcze dogłębniej zrozumieć zasady funkcjonowania nowych technologii w praktyce. Edukacja na tym kierunku jest dostosowana do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy, więc studenci zetkną się z przedmiotami związanymi z prawem patentowym, ustawodawstwem znaków towarowych, czy prawem autorskim. Będzie to podstawa kształcenia, która w kolejnych etapach nauki zostanie odniesiona do podstaw prawa autorskiego i patentowego obowiązującego w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej. Abiturienci, kończąc naukę na tym kierunku, będą dysponować rozległymi kwalifikacjami z zakresu rozwiązywania sporów prawnych, treści cyfrowych, ochrony i licencjonowania oprogramowania, baz danych, gier komputerowych. Bardzo ważną umiejętnością, którą pozyskają studenci podczas wszystkich etapów edukacji, będzie profesjonalne opracowywanie, tworzenie i zmiana dokumentów patentowych, a także pisanie i specyfikacja oświadczeń definiujących wykorzystywanie nowych technologii.

 

Praca po studiach

Po zakończeniu edukacji na tym kierunku absolwenci mają szansę na stabilne zatrudnienie we wszelkiego rodzaju instytucjach, które zajmują się opracowywaniem i tworzeniem nowych technologii. Ponadto, każdy abiturient tego kierunku może ubiegać się o posadę w krajowych i międzynarodowych instytucjach zajmujących się prawem patentowym. Umiejętności pozyskane w trakcie czasu studiów sprawiają, że osoby kończące ten kierunek z powodzeniem będą rozwijać się w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, zajmujących się pomocą prawną, kancelariach prawnych, urzędach administracyjnych, czy w sektorze instytucji pożytku publicznego.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Podczas rekrutacji na ten kierunek najczęściej brane są pod uwagę przedmioty takie jak WOS, historia, geografia, język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

 • prawo patentowe
 • prawo znaków towarowych
 • znajomość praw autorskich
 • wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej
 • nowe technologie i związane z nimi perspektywy etyczne, społeczne i prawne
 • jurysdykcję i wybór prawa w internecie
 • naruszanie praw własności intelektualnej w zakresie nowych technologii

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES STUDIA II STOPNIA

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

 • międzynarodowe instytucje zajmujące się prawem patentowym (np. WIPO)
 • krajowe organizacje związane z ochroną własności intelektualnej (np. Patent Office of the Republic of Poland)
 • kancelarie adwokackie
 • organizacje doradcze
 • urzędy administracyjne
 • organizacje pożytku publicznego
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem, wykorzystywaniem, eksploatacją nowych technologii

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES

Komentarze (0)