Intellectual property and new technologies

Intellectual property and new technologies

Studia na kierunku intellectual property and new technologies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Intellectual property and new technologies stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES studia - kierunek studiów

Studia na kierunku intellectual property and new technologies to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku intellectual property and new technologies
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku intellectual property and new technologies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | intellectual property and new technologies - uczelnie >

Co zdawać na maturze?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Intellectual property and new technologies - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

Program studiów i przedmioty

Program studiów zakłada szczegółową analizę kwestii prawnych, które dotyczą wykorzystywania, tworzenia oraz modyfikowania nowych technologii.

Studenci, którzy wybiorą ten kierunek, zdobędą profesjonalną wiedzę z zakresu porównawczego podejścia do dyrektyw charakterystycznych dla własności intelektualnej, nie tylko na arenie krajowej, lecz także w Unii Europejskiej i na świecie.

Podczas całego cyklu kształcenia przyszli absolwenci będą wykorzystywać do nauki platformy e-learningowe, by jeszcze dogłębniej zrozumieć zasady funkcjonowania nowych technologii w praktyce.

Edukacja na tym kierunku jest dostosowana do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy, więc studenci zetkną się z przedmiotami związanymi z prawem patentowym, ustawodawstwem znaków towarowych, czy prawem autorskim.

Będzie to podstawa kształcenia, która w kolejnych etapach nauki zostanie odniesiona do podstaw prawa autorskiego i patentowego obowiązującego w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej.

Absolwenci, kończąc naukę na tym kierunku, będą dysponować rozległymi kwalifikacjami z zakresu rozwiązywania sporów prawnych, treści cyfrowych, ochrony i licencjonowania oprogramowania, baz danych, gier komputerowych.

Bardzo ważną umiejętnością, którą pozyskają studenci podczas wszystkich etapów edukacji, będzie profesjonalne opracowywanie, tworzenie i zmiana dokumentów patentowych, a także pisanie i specyfikacja oświadczeń definiujących wykorzystywanie nowych technologii.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa patentowego
 • prawa znaków towarowych
 • znajomości praw autorskich
 • wprowadzenia do prawa Unii Europejskiej
 • nowych technologii i związanych z nim perspektyw etycznych, społecznych i prawnych
 • jurysdykcji i wyboru prawa w internecie
 • naruszania praw własności intelektualnej w zakresie nowych technologii

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku intellectual property and new technologies możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Dla kogo ten kierunek

W życiu każdego współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają nowe technologie – internet, wszystkie te elementy, które usprawniają komunikację, przekazywanie i przetwarzanie danych.

Nowe technologie sprawiają, że coraz częściej myślenie lokalne ustępuje postrzeganiu świata z perspektywy globalnej, które ma charakter jednoczący i zacierający bariery kulturowe.

Nowe technologie wpływają na dalszy tempo rozwoju cywilizacyjnego, ale stanowią także wyzwanie ze względu na potrzebę ponownego zdefiniowania własności intelektualnej. Prawo zajmujące się wykorzystywaniem dzieł intelektualnych musi odpowiadać na nowe potrzeby, które wynikają z nieustającego gospodarczego i technologicznego rozwoju.

Studia na kierunku intellectual property and new technologies zadedykowane są dla osób chcących zrozumieć powiązania między nowymi technologiami a własnością intelektualną.

 

3. Gdzie studiować intellectual property and new technologies

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek intellectual property and new technologies:

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

Praca po studiach

Po zakończeniu edukacji na tym kierunku absolwenci mają szansę na stabilne zatrudnienie we wszelkiego rodzaju instytucjach, które zajmują się opracowywaniem i tworzeniem nowych technologii. Ponadto, każdy absolwent tego kierunku może ubiegać się o posadę w krajowych i międzynarodowych instytucjach zajmujących się prawem patentowym.

Umiejętności pozyskane w trakcie czasu studiów sprawiają, że osoby kończące ten kierunek z powodzeniem będą rozwijać się w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, zajmujących się pomocą prawną, kancelariach prawnych, urzędach administracyjnych, czy w sektorze instytucji pożytku publicznego.

 

Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • międzynarodowe instytucje zajmujące się prawem patentowym (np. WIPO)
 • krajowe organizacje związane z ochroną własności intelektualnej (np. Patent Office of the Republic of Poland)
 • kancelarie adwokackie
 • organizacje doradcze
 • urzędy administracyjne
 • organizacje pożytku publicznego
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem, wykorzystywaniem, eksploatacją nowych technologii

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Intellectual property and new technologies studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Intellectual property and new technologies studia II stopnia

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Intellectual property and new technologies

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)