Intellectual property and new technologies

Intellectual property and new technologies

Dodaj do ulubionych

INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES studia - kierunek studiów

Studia na kierunku intellectual property and new technologies to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Co zdawać na maturze?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Intellectual property and new technologies stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku intellectual property and new technologies

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

Program studiów i przedmioty

Program studiów zakłada szczegółową analizę kwestii prawnych, które dotyczą wykorzystywania, tworzenia oraz modyfikowania nowych technologii.

Studenci, którzy wybiorą ten kierunek, zdobędą profesjonalną wiedzę z zakresu porównawczego podejścia do dyrektyw charakterystycznych dla własności intelektualnej, nie tylko na arenie krajowej, lecz także w Unii Europejskiej i na świecie.

Podczas całego cyklu kształcenia przyszli absolwenci będą wykorzystywać do nauki platformy e-learningowe, by jeszcze dogłębniej zrozumieć zasady funkcjonowania nowych technologii w praktyce.

Edukacja na tym kierunku jest dostosowana do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy, więc studenci zetkną się z przedmiotami związanymi z prawem patentowym, ustawodawstwem znaków towarowych, czy prawem autorskim.

Będzie to podstawa kształcenia, która w kolejnych etapach nauki zostanie odniesiona do podstaw prawa autorskiego i patentowego obowiązującego w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej.

Absolwenci, kończąc naukę na tym kierunku, będą dysponować rozległymi kwalifikacjami z zakresu rozwiązywania sporów prawnych, treści cyfrowych, ochrony i licencjonowania oprogramowania, baz danych, gier komputerowych.

Bardzo ważną umiejętnością, którą pozyskają studenci podczas wszystkich etapów edukacji, będzie profesjonalne opracowywanie, tworzenie i zmiana dokumentów patentowych, a także pisanie i specyfikacja oświadczeń definiujących wykorzystywanie nowych technologii.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa patentowego
 • prawa znaków towarowych
 • znajomości praw autorskich
 • wprowadzenia do prawa Unii Europejskiej
 • nowych technologii i związanych z nim perspektyw etycznych, społecznych i prawnych
 • jurysdykcji i wyboru prawa w internecie
 • naruszania praw własności intelektualnej w zakresie nowych technologii

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku intellectual property and new technologies możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Dla kogo ten kierunek

W życiu każdego współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają nowe technologie – internet, wszystkie te elementy, które usprawniają komunikację, przekazywanie i przetwarzanie danych.

Nowe technologie sprawiają, że coraz częściej myślenie lokalne ustępuje postrzeganiu świata z perspektywy globalnej, które ma charakter jednoczący i zacierający bariery kulturowe.

Nowe technologie wpływają na dalszy tempo rozwoju cywilizacyjnego, ale stanowią także wyzwanie ze względu na potrzebę ponownego zdefiniowania własności intelektualnej. Prawo zajmujące się wykorzystywaniem dzieł intelektualnych musi odpowiadać na nowe potrzeby, które wynikają z nieustającego gospodarczego i technologicznego rozwoju.

Studia na kierunku intellectual property and new technologies zadedykowane są dla osób chcących zrozumieć powiązania między nowymi technologiami a własnością intelektualną.

 

3. Gdzie studiować intellectual property and new technologies

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek intellectual property and new technologies:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku intellectual property and new technologies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku intellectual property and new technologies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek intellectual property and new technologies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

Praca po studiach

Po zakończeniu edukacji na tym kierunku absolwenci mają szansę na stabilne zatrudnienie we wszelkiego rodzaju instytucjach, które zajmują się opracowywaniem i tworzeniem nowych technologii. Ponadto, każdy absolwent tego kierunku może ubiegać się o posadę w krajowych i międzynarodowych instytucjach zajmujących się prawem patentowym.

Umiejętności pozyskane w trakcie czasu studiów sprawiają, że osoby kończące ten kierunek z powodzeniem będą rozwijać się w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, zajmujących się pomocą prawną, kancelariach prawnych, urzędach administracyjnych, czy w sektorze instytucji pożytku publicznego.

 

Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • międzynarodowe instytucje zajmujące się prawem patentowym (np. WIPO)
 • krajowe organizacje związane z ochroną własności intelektualnej (np. Patent Office of the Republic of Poland)
 • kancelarie adwokackie
 • organizacje doradcze
 • urzędy administracyjne
 • organizacje pożytku publicznego
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem, wykorzystywaniem, eksploatacją nowych technologii

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELLECTUAL PROPERTY AND NEW TECHNOLOGIES

Komentarze (0)